Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Поняття глобальної комп’ютерної мережі INTERNET

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Оцінка: 

власний Мережний Центр, який координує доступ своєї мережі до INTERNET та узгоджує всі питання міжмережної взаємодії. Суттєвий вплив на розвиток INTERNET має уряд США, який фінансує NSFNET, академічні та дослідні мережі, а також мережі в таких галузях як оборона, космос, енергетика та інші. Сформовано Federal Networking Council (FNC) - Раду Урядових Мереж, яка повинна координувати зусилля і об’єднувати всі урядові мережі в NREN. Управління і розвиток “головної“ мережі INTERNET, NSFNET, здійснюється бесприбутковою корпорацією Advanced Network & Services,Inc. (ANS), створеною трьома компаніями: Merit Network Inc., IBM Corporation, і MCI Communications Corporation. NSFNET має устави, правила, регламентуючі роботу тільки її мережі, але це не має жодного відношення до всіх мереж, які під’єднані до NSFNET. Питаннями вирішення міжмережних проблем і управління міжмережними проектами, виробленням стандартів, розвитком і покращенням набору протоколів TCP/IP займається INTERNET Society - безприбуткова професійна організація, членами якої є як індивідуальні члени так і організації різноманітних товариств, включаючи академічні, наукові, інженерні. В 1991 році з метою зняття обмежень по комерційному трафіку була створена безприбуткова асоціація комерційних представників послуг INTERNET CIX (Commercial Internet Exchange). 

 
Процес комерціалізації INTERNET
 
Той факт, що уряд США фінансував NSFNET, призвів до того, що довгий час існували обмеження по використанню INTERNET. Обмеження торкаються виключно комерційного трафіка, і накладаються у відповідності з Правилами Допустимого Використання Мережі (Acceptable use policy). Найвідомішими і широко використовуваними є NSFNET’s Acceptable Use Policy, які забороняють передачу через мережу NSFNET комерційної інформації, тоді як інформація в підтримку наукової діяльності всіляко підтримується. Під комерційною інформацією розуміють непрошену рекламу, умови покупки товарів і т.д. Але існує велика кількість винятків, наприклад, повідомлення про нові продукти чи нові версії програмного забезпечення. Така інформація є допустимою, оскільки вона може бути важливою і корисною вченим і дослідникам. Багато користувачів використовують INTERNET для отримання інформації про виробників та про їх продукти. Відповіді на такі запити, включаючи інформацію про ціну, звичайно вважаються допустимими, оскільки інформація була ініційована безпосередньо абонентом. Обмеження не є універсальними, особливо після появи комерційних представників мережних послуг, які продають доступ до INTERNET. Організації, які надають користувачам послуги по доступу в INTERNET, мають статус провайдера INTERNET (Internet Service Provider - постачальники послуг INTERNET). До стандартних послуг відносяться:
•різні типи під’єднання (сеансне з’єднання dial-up або пряме під’єднання direct Internet connection);
•підтримка IP-адреси (статична (постійна) або динамічна IP-адреса (на час під’єднання));
•різні рівні підтримки і надавання сервісу (різні служби і сервіси: поштова служба, служба обміну файлами FTP, служба підтримки телеконференцій і т.д.).
Роль провайдера INTERNET може виконувати як невелика регіональна компанія, так і глобальна служба. Провайдери INTERNET як правило володіють високошвидкісними каналами зв’язку з регіональною точкою входу в мережу. Кінцеві користувачі отримують доступ в INTERNET через комп’ютерний вузол провайдера INTERNET. Після цього комп’ютер провайдера виділяє динамічну (тимчасову) IP-адресу для користувача. Потім користувач через точку входу в INTERNET отримує можливість роботи з усією мережею INTERNET. 
Проведені статистичні дослідження підтверджують масове під’єднання до INTERNET комерційних організацій, особливо в останній час, коли були зняті деякі обмеження на комерційну діяльність. Особливо це стосується великих корпорацій, довгий час доступ яких в INTERNET обмежувався лише дослідницькими та інженерними відділами. Все більше і більше комерційних представників послуг і незалежних мереж, таких як Dialog і Compuserve, встановлює міжмережний зв’язок з INTERNET, надаючи своїм клієнтам можливість користуватися послугами INTERNET. Наразі користувачі INTERNET намагаються розробити загальну стратегію розвитку та єдину систему адресів INTERNET. Існує спеціальна група Engineering Task Force, що займається розробкою стандартів роботи цієї мережі.
На сучасному етапі INTERNET майже повністю фінансується комерційними організаціями. Сьогодні комерція в INTERNET - одна з головних рушійних сил його розвитку. INTERNET стає важливим бізнес – інструментом в діяльності організацій.
 
Послуги комп’ютерної мережі INTERNET
 
INTERNET надає такі основні види послуг:
1)e-mail – електронна пошта;
2)групи новин;
3)списки поштової розсилки;
4)доступ до файлів віддалених комп’ютерів;
5)сеанси зв’язку з іншими комп’ютерами, під’єднаними до INTERNET;
6)пошук інформації в базі даних в оперативному режимі;
7)спілкування з іншими користувачами шляхом використання сервісу Internet Relay Chart;
8)доступ до інформаційної системи World Wide Web (WWW).
З додаткових послуг можна виділити наступні:
•широка передача MultiMedia;
•RadioInternet;
•розмовний конференційний зв’язок;
•безпечні угоди; 
•відеоконференційний зв’язок; 
•безпровідне з’єднання.
Електронна пошта, яка забезпечує пересилання електронних документів в глобальній ком’ютерній мережі, стала найпоширенішою службою INTERNET. Електронні листи разом з довільними додатками до них розбиваються на окремі частини (пакети), які передаються до адресата незалежно і можливо різними маршрутами. Після того, як всі пакети прибудуть до адресата, з них збирається первинне повідомлення. Як правило, цей процес триває в межах однієї хвилини, навіть якщо адресати знаходились в різних кінцях планети. 
Використання електронної пошти передбачає наявність поштової програми, яка дозволяє:
•читати пошту, що надходить;
•відправляти пошту;
•відповідати на повідомлення, що надходять;
•надсилати повідомлення іншим користувачам через електронну пошту;
•зберігати повідомлення на майбутнє;
•читати раніше збережені повідомлення.
Кожен вузол INTERNET, що відправляє або
Фото Капча