Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Поняття глобальної комп’ютерної мережі INTERNET

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Оцінка: 

“комп’ютерні бібліотеки“, в яких зберігаються різноманітні матеріали і програми, що користуються тривалим попитом і нерідко мають значний обсяг. Інформація в архівах зберігається у вигляді файлів, які в залежності від їх тематичної спрямованості групуються в каталоги і підкаталоги, створюючи деревовидну структуру (аналогічну файловій структурі операційних систем MS-DOS і UNIX). Каталог найвищого рівня називається кореневим каталогом архіву.

Основною функцією поштового серверу інформаційного архіву є пересилання по запиту користувачів необхідних файлів засобами електронної пошти. В процесі підготовки файлу до пересилання поштовий сервер автоматично виконує (у випадку необхідності або по запиту користувача) операції стиску і кодування інформації. Поштові програмні сервери, що працюють з інформаційними архівами, можна розділити на три види:
•файловий сервер;
•FTPmail-сервер;
•WAISmail-сервер.
Файловий сервер обслуговує тільки один інформаційний архів і призначений тільки для автоматичного прийому запитів користувачів і видачі по електронній пошті результатів їх виконання у вигляді файлів з текстовою інформацією, графічними продуктами, програмами і т.д.;
FTPmail-сервер дозволяє користувачу отримати файли з віддалених інформаційних архівів, що працюють в режимі FTP (File Transfer Protocol). Функції FTPmail-серверу складніші, ніж файлового серверу. По запиту користувача сервер автоматично формує програму взаємодії з віддаленим архівом, проводить сеанс зв’язку і відсилає його результати замовнику по електронній пошті;
Доступ до файлів віддалених комп’ютерів відбувається під керуванням протоколу передачі даних File Transfer Protocol, а для обміну інформацією комп’ютер потрібно під’єднати до FTR серверу вузлового комп’ютера в INTERNET, на якому зберігаються файли, призначені для передачі інформації. Багато загальнодоступних FTR серверів дозволяють під час сеансу зв’язку отримати будь-які файли, які цікавлять користувача.
Довідково-пошуковий WAISmail-сервер (Wide Area Information Service) призначений для пошуку інформаційних архівів, що містять необхідні файли.
Сервіс WWW або просто Web (Word Wide Web- всесвітня павутина) найпопулярніший сервіс у мережі, який забезпечує достатньо зручний спосіб роботи з інформацією. Сьогодні існує не менше 30 тисяч серверів WWW. Саме за рахунок WWW мережа зростає так стрімко. Користуючись нескладною мовою опису, можна скласти гіпермедійні документи для їх подальшої публікації в Мережі. Гіпермедійний - це документ, який може містити всі види інформації - від простого тексту до мультимедійних роликів. Щоб побачити зміст документу, потрібно мати на комп’ютері-клієнті програму перегляду - броузер. Найпопулярніші на сьогодні броузери - Netscape Navigator та Internet Explorer, що підтримує багато розширень HTML. HTML (Hyper Text Markup Language - це мова гіпертекстової розмітки документів. Саме з її допомогою оформлюється інформація в WWW. В WWW існують сервери будь-якої тематики. Web є багатим джерелом інформації з комп’ютерної тематики. Існує багато компаній, які надали можливість простого доступу до свого програмного забезпечення, технічної допомоги та інформації на своїх серверах. 
 
Таблиця 2
Світовий розподіл WWW-серверів за різними тематичним рубрикаціями (початок 1999 року)
Назва рубрикаціїКількістьНазва рубрикаціїКількість
Бізнес – школи499Інтернаціональна економіка382
Класифікації1354Журнали387
Компанії205596Інформаційні системи менеджменту98
Консорціуми81Маркетинг 384
Економіка споживчих товарів160Організації 404
Конвенції і конференції71Продукти і послуги6733
Кооперативи21Нерухомість 186
Курси10Інформація про малий бізнес330
Економічні індикатори27Податки94
Освіта44Торгівля120
Електронна комерція121Перевезення767
Найм робочої сили1540Фінанси і інвестиції845
 
WWW використовується для розміщення різноманітної нормативної, статистичної і ділової інформації, каталогів продукції тих або інших фірм. Вся ця інформація час від часу поновлюється. На Web-сторінках можна швидко знайти і отримати інформацію про товари і послуги, яку часом взагалі неможливо отримати ніякими іншими шляхами. 
Перш ніж працювати з конкретною пошуковою системою, слід розглянути принципи та прийоми пошуку інформації. Для пошуку за одним ключовим словом необхідно ввести це слово до поля введення і натиснути кнопку Знайти (Search). У різних пошукових системах ця кнопка може називатися по-різному, але сутність процесу, що відбувається, від цього не змінюється.
Як правило, пошук за одним словом приводить до одержання величезних списків Веб-сторінок, на яких воно зустрічається. Знайти в цьому списку потрібні ресурси складно, і тому пошук за одним словом малоефективний. Можна для прикладу звернутися із таким запитом до однієї з пошукових машин та проаналізувати одержані результати: визначити кількість знайдених Веб-документів та Веб-вузлів. Можна навести конкретні приклади, коли користувача можуть цікавити документи, що містять і перше слово, і друге одночасно, або слід знайти документи, в яких ці слова зустрічаються поруч або недалеко один від одного або перше слово, або друге, або обидва слова разом. 
Для ефективного пошуку за кількома ключовими словами потрібні спеціальні команди, які дозволяють зв'язати окремі слова між собою. Ці команди в пошукових системах утворюють спеціальну, як правило, нескладну мову запитів, яка складається із кількох команд.
Важливо підкреслити, що кожний пошуковий покажчик використовує власну мову запитів, тому при звертанні до різних пошукових систем треба знати її особливості. Але є загальний принцип, згідно з яким усі команди можна поділити на три групи: простий, розширений і спеціальний пошуки. Режим простого пошуку запитів передбачає значну кількість результатів, з яких важко вибрати конкретний.
Команди розширеного пошуку дозволяють досить точно описати необхідний документ.
Команди спеціального пошуку не знаходять документи за їх вмістом, а призначені для пошуку Веб-вузлів за їх назвами, фрагментами їх адрес, адресами посилань, які зустрічаються на їхніх Веб-сторінках і т.п.
Фото Капча