Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Поняття глобальної комп’ютерної мережі INTERNET

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">Важливо, щоб учні зрозуміли, що при пошуку в Інтернеті важливими є дві характеристики: повнота пошуку (тобто намагання не пропустити деяку важливу інформацію - нічого не загубити) і точність (тобто відсутність у результатах пошуку зайвої інформації - не знайти нічого зайвого). Як правило, ці характеристики називають спільним словом релевантність, яка і передбачає максимально змістовну відповідність результатів пошуку вказаному запиту. Іншими словами, релевантність - це відповідність відповіді запитанню. Релевантність також можна розглядати і як спосіб впорядкування знайдених за запитом документів: чим більше документ відповідає запиту, тим ближче до початку списку повинна знаходитися його адреса. Для досягнення цього результату пошуковою системою враховуються такі параметри, як кількість знайдених в тексті ключових слів, "контрастність" слова (його відносна частота входження до цього документа), відстань між словами, розташування слова в документі та його підрозділах і т.п.

При цьому слід враховувати, що релевантність - якісна міра. Відповідність відповіді ІПС запитам користувача залежить не лише від властивостей пошукової системи, а й від того, наскільки вдало сформульовано запит, тобто наскільки правильно останній відображає потреби користувача.
Для оптимальної і швидкої роботи з пошуковими системами індексних баз даних існують певні правила написання запитів. Повний перелік таких правил для конкретного пошукового сервера можна знайти на самому сервері в пунктах "Допомога", "Підказка", "Правила створення запиту" тощо. Учнів можна ознайомити з правилами, які частіше використовуються для ІПС "Апорт", "Яндекс" або будь-якої іншої індексної бази даних:
Незалежно від того, яка форма слова стоїть у запиті, пошук ураховує всі словоформи за правилами російської мови. Наприклад, якщо задано запит "идти", то в результаті пошуку будуть знайдені посилання на документи, які містять слова "идет", "шел", "шла" та ін. На запит "окно" буде видана інформація, яка містить і слово "окон", а на запит "отзывали" - документи, які містять слово "отозвали". На жаль, україномовної частини Інтернету цей процес не торкнувся, хоча на пошуковому сервері МЕТА проводяться роботи щодо коректного врахування при запиті особливостей української та російської мов та можливої омонімії мови (серед результатів за запитом російською мовою "лист каштана", крім російського омоніму, отримуються ще й україномовні документи з цим словом у значенні "письмо").
Якщо в запиті слово набрано з великої літери, то всі ІПС будуть враховувати регістр, в якому набрані літери (маленька/велика).
Якщо запит містить одне чи кілька слів, то в результаті пошуку будуть знайдені документи, в яких зустрічаються всі слова запиту, крім обмеженої кількості слів (сполучники, прийменники та ін), які в запиті ігноруються, оскільки не несуть змістовного навантаження). Наприклад, за запитом "яблука на снігу" будуть знайдені всі документи, в яких зустрічаються одночасно два слова. Де саме в межах документа розташовані слова, в якій граматичній формі вони знаходяться - не важливо. Слово "на", яке є прийменником, ігнорується. Тому вказаний запит можна було записати як: "сніг на яблуках" - результат пошуку буде тим самим.
Зірочка наприкінці слова символізує певну кількість будь-яких літер. Наприклад, за запитом "вер*" будуть знайдені документи, які містять будь-яке зі слів "по вере, верес, Вера, вересень", у будь-якій граматичній формі.
Лапки вказують пошуковій системі, що задані в запиті слова належать до ключової фрази, яку слід шукати в тексті повністю. Наприклад, за запитом "експертна система" будуть знайдені всі документи, де трапляється вказане словосполучення або близькі до нього фрази.
При складанні запиту можна комбінувати ключові слова за допомогою логічних операторів (І, АБО, НЕ).
Далі слід розглянути прийоми формування запитів на прикладі конкретної системи. При цьому після введення звичайного простого запиту для пошуку одного слова необхідно ретельно проаналізувати правила роботи з результатами пошуку.
Учні повинні з'ясувати, що після введення з клавіатури запиту на екран виводиться список посилань на документи, які точно відповідають запиту. На такій сторінці користувач може побачити спеціальні позначення і посилання, які полегшують перегляд знайдених сторінок. Слід звернути увагу учнів на такі елементи сторінки з результатами пошуку (мал.5.6 - для спрощення будемо розглядати пошукову систему Яндекс):
Пошукова форма, головним її елементом є рядок запиту, до якого з клавіатури користувач уводить простий або складений запит. При цьому додатково можна уточнити мету пошуку: сторінки, новини, назви товарів чи картинки. Здійснити подальший пошук у результатах попереднього дозволяє параметр "Шукати в знайденому".
Тематичний спектр результатів пошуку. Показуються тільки ті теми каталога, в яких є знайдені документи. Список тем впорядкований за релевантністю. Вказування на посилання призводить до обмеження пошуку сторінками вибраної теми.
Теми більш глибокого рівня, які найкраще відповідають запиту. Вказування на посилання призводить до обмеження пошуку за сторінками вибраної теми.
Регіони пошуку - можна обмежити пошук сайтами вказаного регіону.
Пошук за каталогом - опис ресурсів, що містять слова запиту. Натиснення на посилання призводить до переходу у відповідний розділ каталога (виводиться на екран тільки за умов точної відповідності запиту).
Пошук за ресурсом - опис ресурсів, що містять слова запиту. Натиснення на посилання веде до переходу на ресурс (виводиться тільки за умов точної відповідності запиту).
Результати пошуку у Веб-просторі. Заголовок документа - це посилання на ресурс. За допомогою посилання Показати знайдені слова можна здійснити перехід на "підсвічений" документ, в якому відповідність запиту (слова, які входять до запиту) виділена стрілочками та кольором.
Посилання на інші служби пошукової системи або на інші пошукові системи.
Перелік сторінок, які містять список знайдених за запитом посилань.
 
Висновок
 
Останнім часом одне за іншим з'являються повідомлення, що провайдери, фірми які забезпечують доступ в Internet, пропонують свої послуги безплатно. Відповідно до звіту Jupiter Communications, кількість безкоштовних користувачів Internetу до кінця 2003 року виросте у Сполучених Штат більше ніж у 5 разів, що набагато більше загального приросту числа користувачів Internet, і ймовірно складе 50 відсотків. Вже декілька років успішно працюють безкоштовні електронні поштові скриньки. Щоб одержувати і відправляти пошту з їхньою допомогою, потрібно мати лише доступ в Internet. Зростає кількість користувачів, що користуються безкоштовною електронною в нашій країні. Це пояснюється такими причинами.
 По-перше, поширення реклами є однією з умов надання безкоштовних послуг. Наприклад, деякі компанії в обмін на включення рекламних оголошень до електронної кореспонденції абонента забезпечують користувачам безплатний доступ в Internet. 
Друга причина поширення безкоштовного доступу в Internet - вибуховий розвиток мережної торгівлі й інших послуг. Наприклад, в 1999 році в США прямі продажі комп'ютерів через Internet обігнали обсяги продаж через звичайні комерційні канали. Тому не дивно, що деякі фірми, що займаються продажем товарів та послуг, створюють служби безкоштовного доступу до мережі Internet. Так вони сподіваються залучити покупців, що не мають поки що доступу в Internet. 
Для багатьох головних менеджерів фірм стало очевидно, що прибуток від додаткових послуг через Internet, що може оплатити користувач, незабаром у десятки раз перевищать вартість доступу в Internet. Безкоштовність доступу - це не підступ або рекламний трюк, а засіб боротьби за майбутнє або ж можливість зайняти гідне місце поруч із гігантами і протиставити їхній експансії. Добре відомо, що люди неохоче змінюють свого першого провайдера, якщо він забезпечує задовільні умови доступу. Тому, відмова від абонентської плати - це не добродійність, а вдалі інвестиції. Відомо, що перехопити клієнтів обходиться набагато дорожче, ніж залучити їх відразу. 
Існують і глибші причини, що спонукають провайдерів надавати безкоштовний доступ у Internet. Розвиток маркетингу і методів стимулювання продажів останнім часом показали, що чим кращі і триваліші відношення між покупцем і продавцем, тим це вигідніше продавцю. Відбувається це тому, що повторні продажі постійним клієнтам приносять компанії прибутку в два - три рази більше, ніж перші. Спілкування створює атмосферу довіри, а довіра, як показала практика продаж, дорогого коштує. На протязі останнього століття маркетинг, як принцип продаж пройшов повне коло - від торгівлі один на один, яку вели сторіччя тому, до безособового світу засобів масової інформації і масової торгівлі й назад - знову до персонального обслуговування і зміцнення відношень із клієнтами, що стало можливим у наші дні завдяки новим інтерактивним інформаційним технологіям. Internet призначено стати основним мостом між рекламою і збутом. Якщо роль дружніх, теплих відношень, роль зворотного зв'язку така велика при здійсненні продаж у розвинутому суспільстві, то зрозуміло, що великі провайдери, завдяки яким можна налагодити такі відношення в найрізноманітніших галузях, стають ключовими фігурами в бізнесі сторіччя, що наступило.
Фото Капча