Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Поняття і завдання кримінального провадження

Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
293
Мова: 
Українська
Оцінка: 

чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин.

 • «Мокаллал проти України» від 11 листопада 2011 р. : 2-денна затримка у звільненні заявника з-під варти не відповідала вимогам практики ЄСПЛ, відповідно до якої лише к-ка год затримки можуть бути виправдані на думку ЄСПЛ адмін. формальностями.
 • при з'ясуванні питання, чи було особу доставлено до слідчого судді в найкоротший строк, слідчий суддя повинен встановити, чи мали місце протягом відповідного проміжку часу обставини, що свідчили б про невиправдані затримки під час доставлення даної особи до слідчого судді.
 • Про затримання особи, взяття її під варту або обмеження в праві на вільне пересування в ін. спосіб, а також про її місце перебування має бути негайно повідомлено її близьких родичів, членів сім’ї чи ін. осіб за вибором цієї особи в порядку, передбаченому КПК. + ч. 4 ст. 213 КПК уповн. службова особа, що здійснила затримання, зобов'язана негайно повідомити про це орган (установу), уповн. ЗУ на надання безопл. Пр. допомоги. (захисник!!)
  Кожен, хто понад строк, передбачений КПК, тримається під вартою або позбавлений свободи в ін. спосіб, має бути негайно звільнений. Затримання особи, взяття її під варту або обмеження в праві на вільне пересування в ін. спосіб під час крим. провадження, здійснене за відсутності підстав або з порушенням порядку, передбаченого КПК, тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
  Нормативна основа: 1) ст. 29 КУ; 2) м-п акти: ЗДПЛ; КЗПЛ; Мінімальні стандартні правила ООН поводження з в'язнями; МПГПП; Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку; Конв. ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання; Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню чи ув'язненню будь-яким чином; Мінімальні стандартні правил ООН щодо заходів, не пов'язаних із тюремним ув'язненням («Токійські правила»)
  Повноваження суду у кримінальному провадженні. Законний склад суду
  У крим. пров. правосуддя здійснюється лише судом згідно з правилами КПК. (ст. 30 КПК, ст. 124 КУ + ЗУ «Про судоустрій і…»)
  Ф. правосуддя у крим. пров. полягає у розгляді і вирішенні по суті пр. конфліктів, що виникають у сусп. житті з приводу вчинення крим. правопор. – належить до основних крим. -проц. функцій і є підґрунтям засади змагальності крим. проц., та низки ін. засад; здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними згідно із ЗУ. Зміст: розгляд у суд. засіданнях крим. пров. і застосування встановлених ЗУ видів покарань щодо осіб, винних у вчиненні крим. правопор., або у виправданні невинних.
  Відмова у здійсненні правосуддя не допускається. У широкому значенні: судова влада в особі своїх органів – судів не може ухилитися від здійснення правосуддя у крим. пров. У вузькому значенні: що суд, якому підсудне відповідне кримінальне провадження, не вправі відмовитися від судового розгляду і ухвалення відповідного судового рішення.
  Склад суду: 1) крим. пров. в суді І інстанції здійснюється проф. суддею 1-особово, крім випадків, передбачених ч. 2, 3, 9 ст. 31; 2) крим. провадження в суді І інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передб. покарання у виді позбавлення волі на строк > 10 р., здійснюється колегіально судом у складі 3 проф. суддів; 3) крим. провадження в суді І інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі – у складі 3 проф. суддів, а за клопотанням обвинуваченого – судом присяжних у складі 2 проф. суддів і 3 присяжних (крим. провадження стосовно кількох обвинувачених розглядається судом присяжних стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б 1 з них заявив клопотання про такий розгляд) ; 4) крим. провадження в апеляційному порядку здійснюється колегіально судом у складі MIN 3 проф. суддів, крім випадків, передб. ч. 9 ст. 31. К-сть суддів має бути непарною; 5) крим. провадження в касаційному порядку здійснюється колегіально судом у складі MIN 3 проф. суддів, крім випадків, передбачених ч. 9 ст. 31. К-сть суддів має бути непарною; 6) крим. провадження у ВСУ (залежно від підстави) : 1) неоднакове застосування судом кас. Інст. одних і тих самих норм ЗУ про крим. відпов. щодо подібних сусп. Небезп. діянь (крім питань призначення покарання, звільнення від покарання та від крим. в-ті), що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень – Судовою палатою у крим. справах ВСУ (мін. 2/3 палати)
  2) встановлення міжнар. судовою установою, юрисдикція якої визнана У., порушення У. міжнар. зобов'язань при вирішенні справи судом. – спільне засідання всіх судових палат ВСУ (мін. 2/3) ; 7) перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами здійснює суд в такому ж складі, в якому вони були ухвалені; 8) суддя чи склад колегії суддів для розгляду конкретного крим. провадження визначається автоматизованою системою документообігу;
  9) крим. провадження стосовно осіб, зазначених у п. 1-3 ч. 2 ст. 2 ЗУ «Про держ. службу», Голови ВРУ, його заступників, Прем’єра, Генпрокурора, його заступників, суддів КСУ, суддів ВСУ, суддів ВСС, Голови та заступників НБУ, членів РНБО; осіб, посади яких за ст. 6 ЗУ «Про держ. службу» віднесені до посад держ. служби підгруп I-1, I-2, I-3, здійснюється:
  а) в суді І інстанції – колегіально судом у складі 3 проф. суддів, які мають стаж
  Фото Капча