Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Поняття і завдання кримінального провадження

Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
293
Мова: 
Українська
Оцінка: 

зберігаючи об’єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їх процес. прав та виконання процес. обов’язків. Змагальна побудова кримінального процесу обумовлює особливу роль суду, який є об'єктивним та неупередженим у дослідженні доказів та не виступає на стороні обвинувачення або захисту. Тому суд не має права направляти матеріали кримінального провадження на додаткове розслідування, давати органам досудового розслідування вказівки щодо поповнення доказової бази обвинувачення, приймати з власної ініціативи заходи щодо доведення винності обвинуваченого. Разом із тим засада змагальності не виключає активності суду у дослідженні та перевірці наданих сторонами доказів у справі.

Принцип змагальності сторін найбільш повно реалізується у ході судового розгляду, проте з певними обмеженнями він діє й у досудовому провадженні. КПК передбачає інститут слідчого судді, основним призначенням якого є здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Засада державної мови кримінального провадження
Мова крим. провадження – крим. провадження здійснюється держ. мовою. Сторона обвинувачення, слідчий суддя, суд складають процес. документи держ. мовою.
Якщо чинним міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана ВР України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені в законодавстві України про мови, то застосовуються норми, які містять більш сприятливі положення щодо прав людини.
ЗУ «Про засади державної мовної політики» (статті 14, 15, 17) судочинство в Україні у цивільних, господарських, адміністративних і кримінальних справах здійснюється державною мовою. У межах території, на якій поширена регіональна мова (мови), що відповідає умовам частини третьої статті 8 цього Закону, за згодою сторін суди можуть здійснювати провадження цією регіональною мовою (мовами).
Професійний суддя повинен володіти державною мовою. У межах території, на якій відповідно до умов ч. 3 ст. 8 цього Закону поширена регіональна мова, держава гарантує можливість здійснювати судове провадження цією регіональною мовою (мовами). Необхідність забезпечення такої гарантії має враховуватися при доборі суддівських кадрів.
Слідчі і судові документи складаються державною мовою. Адвокат надає юридичну допомогу фізичним і юридичним особам державною мовою або іншою мовою, прийнятною для замовника.
Особа повідомляється про підозру у вчиненні злочину держ. мовою або будь-якою ін. мовою, якою вона достатньо володіє для розуміння суті підозри у вчиненні злочину. Особи, які володіють у достатньому обсязі, необхідному для спілкування, державною мовою, але виявили бажання користуватися рідною мовою у кримінальному провадженні, не повинні позбавлятися цього права.
Слідчий суддя, суд, прокурор, слідчий забезпечують учасникам крим. провадження, які не володіють чи недостатньо володіють держ. мовою, право давати показання, заявляти клопотання і подавати скарги, виступати в суді рідною або ін. мовою, якою вони володіють, користуючись у разі необхідності послугами перекладача в порядку, передбаченому КПК.
Судові рішення, якими суд закінчує судовий розгляд по суті, надаються сторонам крим. провадження або особі, стосовно якої вирішено питання щодо застосування примусових заходів виховного/мед. хар-теру, у перекладі на їх рідну або ін. мову, якою вони володіють. Переклад ін. процес. документів, надання копій яких передбачено КПК, здійснюється лише за клопотанням цих осіб. Переклад судових рішень та ін. процес. документів крим. провадження засвідчується підписом перекладача.
Засада розумності строків кримінального провадження
Ст. 28: розумні строки – під час крим. провадження кожна процес. дія/рішення мають бути виконані/прийняті в розумні строки. Розумні – строки, що є об’єктивно необхідними для виконання процес. дій та прийняття процес. рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені КПК строки виконання окремих процес. дій або прийняття окремих процес. рішень.
ЄСПЛ: значення гарантії розумного строку полягає в тому, то обвинувачений, який не скоював караного діяння, повинен мати можливість виправдати себе без зволікань, тоді як обвинувачений, вина якого доведена, не повинен піддаватися додатковому покаранню у формі надмірних зволікань із розглядом його справи, що може мати негативні наслідки для його інших прав, гарантованих КЗПЛ.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження – суд.
Критерії визначення розумності строків: 1) складність крим. провадження (визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних; злочинів, щодо яких здійснюється провадження; обсягу та специфіки процес. дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо) ; 2) поведінка учасників крим. провадження (ЄСПЛ: не є порушенням роз. строків систематичні відводи суддів, що не було викликано необхідністю; втеча підозрюваного і подальші заходи щодо розшуку) ; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором, судом своїх повноважень (ЄСПЛ: слід враховувати своєчасність призначення справи до розгляду; проведення судового розгляду у призначений строк; повторювану заміну суддів; тривалі строки виготовлення мотивованого судового рішення чи протоколу судового засідання та направлення його сторонам чи ознайомлення з ними; повноту здійснення суддею контролю за виконанням працівниками апарату суду своїх службових обов'язків, у тому числі з повідомлення осіб, що беруть участь у справі, про час і місце судового засідання; повноту і своєчасність прийняття суддею заходів відносно учасників процесу і інших осіб, спрямованих на недопущення їх процесуальної несумлінності і процесуальної тяганини у справі; контроль судді за строками проведення експертизи, накладенням штрафів; відстрочення, що виникають з вини судової канцелярії чи інших адміністративних органів, тощо).
Крим. провадження щодо особи, яка тримається під вартою, неповнолітньої особи має бути здійснено
Фото Капча