Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Поняття і завдання кримінального провадження

Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
293
Мова: 
Українська
Оцінка: 

лише за згодою такої особи або за згодою компетентного органу держ. (міжнар. орг.), яку представляє така особа, у порядку, передбаченому закон-ством Укр. та міжнар. договорами.

Засади верховенства права і законності в кримінальному процесі
Верховенство права – крим. провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, за яким людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держ. Принцип верховенства права у крим. провадженні застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ.
Закріплення: 1) КПК; 2) КУ; 3) м-п акти.
Зміст: 1) єдність змісту і форми права; 2) консенсус із моральними засадами сусп. ; 3) демократизм; 4) рівність перед законом; 5) правова визначеність; 6) пропорційність; 7) гарантування захисту від довільного втручання держ. у життя особи.
Засада доступу до правосуддя
Доступ до правосуддя і обов’язковість судових ріщень – кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону. Кожен має право на участь у розгляді в суді будь-якої інстанції справи, що стосується його прав та обов’язків, у порядку, передбаченому КПК. Якщо ін. не передбачено КПК, здійснення крим. провадження не може бути перешкодою для доступу особи до ін. засобів правового захисту, якщо під час крим. провадження порушуються її права, гарантовані КУ та міжнар. договорами.
Вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному КПК, є обов’язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території Укр.
Закріплення: 1) КПК; 2) ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»; 3) м-п акти.
Зміст – підкреслене.
Засада презумпції невинуватості
Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини – особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана крим. покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому КПК, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. Підозра, обвинувачення не можуть ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи. Поводження з особою, вина якої у вчиненні злочину не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, має відповідати поводженню з невинуватою особою.
Закріплення: 1) ст. 62 КУ; 2) КПК; 3) КК; 4) м-п акти.
Засада свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї
Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів і членів сім’ї – жодна особа не може бути примушена визнати свою винуватість у вчиненні злочину або примушена давати пояснення, показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні нею злочину. Кожна особа має право не говорити нічого з приводу підозри чи обвинувачення проти неї, у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання, а також бути негайно повідомленою про ці права. Жодна особа не може бути примушена давати пояснення, показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні її близькими родичами чи членами її сім’ї злочину.
Закріплення: 1) ст. 63 КУ (особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом) ; 2) КПК; 3) м-п акти.
Засада гласності і відкритості судового провадження
Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами – учасники судового провадження, а також особи, які не брали участі у крим. провадженні, якщо суд вирішив питання про їх права чи обов’язки, не можуть бути обмежені у праві на отримання в суді усної/письмової інфи щодо результатів судового розгляду та у праві на ознайомлення з процес. рішеннями й отримання їх копій. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді інфи про дату, час і місце судового розгляду та про ухвалені в ньому судові рішення, крім випадків, установлених законом.
Крим. провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито. Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення крим. провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження чи його окремої частини лише у випадках: 1) якщо обвинуваченим є неповнолітній; 2) розгляду справи про злочин проти статевої свободи та недоторканості особи; 3) необхідності запобігти розголошенню відомостей про особисте та сімейне життя чи обставин, які принижують гідність особи; 4) якщо здійснення провадження у відкритому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом; 5) необхідності забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у провадженні.
Особисті записи, листи, зміст особистих телефонних розмов, телеграфних та ін. повідомлень можуть бути оголошені у відкритому судовому засіданні, якщо слідчий суддя, суд не прийме рішення про їх дослідження у закритому судовому засіданні на підставі п. 3 ч. 2 цієї ст.
Крим. провадження у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених КПК. На судовому розгляді в закритому судовому засіданні можуть бути присутні лише сторони та ін. учасники крим. провадження.
Під час судового розгляду забезпечується повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу.
Кожен,
Фото Капча