Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Поняття і завдання кримінального провадження

Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
293
Мова: 
Українська
Оцінка: 

невідкладно і розглянуто в суді першочергово.

Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне крим. провадження щодо нього було закрите.
Підозрюваний, обвинувачений, потерпілий мають право на звернення до прокурора, слідчого судді або суду з клопотанням, в якому викладаються обставини, що обумовлюють необхідність здійснення крим. провадження (або окремих процес. дій) у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені КПК.
Засада недоторканності житла чи іншого володіння особи
Ст. 13: Недоторканість житла чи ін. володіння особи – не допускається проникнення до житла чи ін. володіння особи, проведення в них огляду/обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених КПК. – означає не лише заборону входити до нього всупереч волі осіб, які в ньому проживають на легальних підставах, а й заборону розголошувати все, що в ньому відбувається. Недоторканними є також особисті речі, документи, кореспонденція, інші особисті папери та майно, що зберігаються у житлі чи іншому володінні особи.
Житло – будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і пр. статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому ФО, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом (ч. 2 ст. 233 КПК) ЄСПЛ: + офісні приміщення, які належать ФО, а також офіси ЮО, їх філій та ін. приміщення.
Ін. володіння – ТЗ, зем. ділянка, гараж, ін. будівлі чи приміщення побутового, службового, госп., виробничого та ін. призначення тощо, які знаходяться у володінні особи (ч. 2 ст. 233 КПК).
Проникнення може бути під час огляду (ст. 237 КПК) чи обшуку (ст. 234 КПК), а також при проведенні слідчого експерименту (ч. 5 ст. 240) ; обстеженні публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (ст. 267 КПК) ; застосування деяких засобів забезпечення кримінального провадження. У будь-якому випадку таке проникнення можливе тільки на підставі попереднього рішення про це слідчого судді. Ніхто не має права проникнути до житла чи ін. володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 цієї ст. Слідчий, прокурор може до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи ін. володіння особи лише у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов’язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді
Нормативна основа: 1) ст. 35 КУ (не допускається проникнення до житла чи ін. володіння особи, проведення в них огляду/обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий ін., встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до ін. володіння особи, проведення в них огляду і обшуку) ; 2) м-п акти; 3) КПК.
Засади таємниці спілкування та невтручання у приватне життя
Таємниця спілкування – під час крим. провадження кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та ін. кореспонденції, ін. форм спілкування. Втручання у таємницю спілкування можливе лише на підставі судового рішення у випадках, передбачених КПК, з метою виявлення та запобігання тяжкому чи особливо тяжкому злочину, встановлення його обставин, особи, яка вчинила злочин, якщо в ін. спосіб неможливо досягти цієї мети. Інфа, отримана внаслідок втручання у спілкування, не може бути використана інакше як для вирішення завдань крим. провадження.
«Клас та інші проти ФРН» (від 6 вересня 1978 р.), існування зак-ва, що дає повноваження по здійсненню спостереження за листуванням, пошт. відправленнями і телефон. розмовами, є у виняткових випадках необхідним у демократичному суспільстві в інт. Нац. безпеки і/або для попередження безладдя або злочинів. При цьому в пр. сис-мі д-ви повинні існувати адекватні й ефективні гарантії проти зловживання з боку ОДВ, уповноважених на здійснення такого спостереження.
ЄСПЛ: має забезпечуватись таємниця листування підсудного/ув’язненого з адвокатом!
Нормативна основа: 1) ст. 31, 32 КУ (кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та ін. кореспонденції. Винятки встан. лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочину чи з'ясувати істину під час розслідування крим. справи, якщо ін. способами одержати інфу неможливо. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інфи про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах нац. безпеки, економ. добробуту та прав людини. Кожний гр-н має право знайомитися в ОДВ, ОМС, установах і орг. з відомостями про себе, які не є держ. або ін. захищеною законом таємницею. Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інфу про себе і членів своєї сім'ї та права вимагати вилучення будь-якої інфи, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням, поширенням такої недостовірної інфи) ; 2) ЗУ «Про телекомунікації», «Про поштовий зв’язок». + ЗДПЛ, МПГПП, КЗПЛ
Ст. 15: під час
Фото Капча