Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Поняття організації та конфлікти в ній. Проектування ділових ігор

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Командні (організаційні ігри). Проектування ділових ігор
2. Поняття організації та конфлікти в ній
Список використаної літератури
 
1. Командні (організаційні ігри). Проектування ділових ігор
 
Організаційно-діяльнісні ігри (ОДІ) як особлива форма організації і метод стимулювання розумової колективної праці, націленої на вирішення проблем, виникли в 80-х роках ХХ ст. і широко розповсюдилися як у сфері вирішення творчих завдань, так і в інтелектуальних системах управління.
В «класичному» варіанті ОДІ застосовуються як інструмент колективного пошуку оптимальних, включаючих інноваційні компоненти рішень складних технічних, організаційних, управлінських проблем у реальних умовах підприємств і установ. Суть ОДІ полягає в тому, що ця гра являє собою комплекс взаємозалежних методик або технік (інтелектуальних, соціально-психологічних та ін.), які забезпечують логічно обгрунтовану зміну різних видів колективної, групової, мікрогрупової діяльності, націлених на створення «продукту гри» – тексту, який містить вирішення поставленої або навіть сформульованої в ході самої гри проблеми. Вирішення проблеми і становить предмет цієї гри.
Процедури ігор синхронізують і координують творчу розумову діяльність великої групи фахівців, які є її учасниками і зацікавлені у вирішенні проблеми. У такий спосіб під час гри виникає своєрідний тимчасовий науково-дослідний колектив, точніше тимчасова творча система, загальний інтелектуальний потенціал якої значно перевершує потенціал будь-якого окремо взятого фахівця. У цілому творчий потенціал побудованої в такий спосіб творчої системи залежить і від кваліфікації учасників, і від сполучення їх складу за спеціальностями (фахівці різних профілів працюють разом), і від професіоналізму ігропрактиків, які організують і активізують колективну роботу.
Підготовку і проведення ОДІ здійснює група фахівців, які сполучають (в ідеалі) знання в області, яка задається темою гри, в області методології, тобто в проблемній організації пошукового процесу, інтелектики, практичної психології та педагогіки.
ОДІ являє собою пошукову діяльність, і її багатошаровість припускає розробку ряду відносно самостійних підпрограм, реалізованих в ході проведення гри цілісним чином, тобто інтегративно.
Виділяють наступні провідні програми:
Підпрограма роботи керівників гри (включає діяльність координаторів (ведучих), роботу ігропрактиків у групах, на пленарних засіданнях і під час рекреаційних пауз).
Підпрограма оперативного управління грою (включає складання оргпроекту, планування тимчасових норм кожної ігрової дії, здійснення впливу на команди і окремих гравців за допомогою соціально-психологічних методів управління).
Підпрограма організації колективної розумової діяльності учасників гри (включає попередню розробку (відбір) засобів і прийомів зімкнення групи, створення атмосфери, яка сприятиме продуктивному протіканню творчої діяльності, методів стимулювання творчого процесу).
Підпрограма релаксації (містить у собі відбір засобів і форм компенсації енергетичних витрат, зняття втоми і нервово-психічної напруги, формування мажорного, піднятого настрою).
Підпрограма вирішення проблеми (вона містить у собі попередній аналіз проблеми, шляхів її вирішення, проектування різних варіантів розгортання проблеми під час гри, висування альтернативних варіантів рішення, вибір оптимального рішення).
Виділення підпрограми є досить умовним. Зрозуміло, що в рамках гри, яка є багатофункціональною колективною дією, одночасно здійснюється багатоцільова діяльність: йде пошук вирішення проблем, здійснюється інтенсивне навчання, проводиться корекція психічного стану учасників гри, ведеться консультування, розвиток творчих здібностей учасників, корекція їх установок і т. д.
Гра будується на широкому проблемному полі, контури якого приблизно окреслені темою гри. Таким чином, ОДІ здійснюються в умовах дуже високої невизначеності, яка органічно властива цьому типу гри. Завдання ігропрактиків – розширення і підтримка максимально багатої зони невизначеності, у якій і відбувається пошук шляхів розкриття теми і вирішення поставлених проблем. Існування зони невизначеності з позицій концепції інтегральної індивідуальності є однією з найважливіших об'єктивних передумов здійснення творчого процесу, формування індивідуального стилю діяльності.
Розумінню суті ОДІ сприяє розгляд деяких її аспектів з позицій рефлексивної психології (за І. Н. Семеновим та С. Ю. Степановим). Творче мислення здійснюється в межах проблемно-конфліктної ситуації, суть якої в протиріччі як об'єктивно-змістовного, так і суб'єктивно-значеннєвого характеру. Активізація учасників гри досягається шляхом їх постановки перед необхідністю вирішення проблеми в ситуації, коли готових рішень немає. У цьому випадку подолання інтелектуально-пізнавальних ускладнень переживається людиною як особиста проблема, що актуалізує потребу у самовдосконаленні, перегляді і переоцінці наявного досвіду, активізує процес самомобілізації.
Можливість ефективного вирішення багатоаспектних проблем з'являється за рахунок занурення учасників гри в особливу ігрову атмосферу і водночас втягування їх у вирішення не навчальної, а цілком реальної (особливо значимої) для них проблеми у всій її складності. Досвід показує, що гра дуже швидко перестає бути для її учасників просто грою. Реальні життєві зіткнення стають, завдяки спеціальній роботі ігротехніків, настільки інтенсивними, що учасники поводяться так, наче гра є реальністю.
Таким чином, ОДІ забезпечує інтенсивний розвиток кожного учасника ігрової дії, його збагачення новими знаннями, вміннями, навичками, технологіями. Гра припускає також вдосконалення процесів взаємодії учасників, розширення їх комунікативної компетентності.
Отже, ОДІ – це спосіб (технологія) вирішення проблеми і водночас соціальна технологія. Визначити місце ОДІ в соціальних процесах можна у наступний спосіб:
гра може служити стартовим пристроєм для запуску різного роду соціальних механізмів (створення команди, колективу і т. д.) ;
гра може служити віхою, орієнтиром у ході певного соціального процесу, підводити його підсумки, намічати перспективи;
гра може задавати впорядковані серії інших активних методів, супроводжуючих реальну діяльність і націлених на комплексне детальне пророблення складної проблеми на
Фото Капча