Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Поняття та зміст особистого закону фізичних осіб у міжнародному приватному праві

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Оцінка: 

дві групи: 1) особисті не майнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи; 2) особисті немайнові права, що забез- печують соціальне буття фізичної особи. Загальну характеристику особистих немайнових прав становлять такі норми: особисті немайнові права фізичних осіб не мають економічного змісту; особисті немайнові права належать фізичним особам від народження або на підставі закону; особисті немайнові права тісно пов’язані з особою; фізична особа не може бути позбавлена своїх особистих немайнових прав; особистими немайновими правами фізична особа володіє довічно. Крім загальних норм, передбачені й спеціальні, що регламентують кожне суб’єктивне право. За класифікацією особистих немайнових прав людина розглядається у двох аспектах, а саме як фізична істота та істота соціальна. Перша група прав – ті, що забезпечують фізичне існування – є елементарними, ними людина повинна володіти до самої смерті. Другу групу прав становлять ті, що індивідуалізують людину у суспільстві, їх можна назвати похідними або такими, які випливають із прав, що забезпечують фізичне існування. Останні займають привілейовану позицію” [5; с. 217-218].

 
2. Практичне завдання: Проаналізувати Договір між Україною і Литовською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах та навести приклади на кожний вид загальновідомій класифікації колізійних норм. У наведених Вами прикладах підкреслити обсяг однією лінією, прив’язку хвилястою лінією; там де норма є двосторонньою, вказати на вид формули прикріплення
 
Структура колізійної норми міжнародного права:
Обсяг – це вказівка на вид правовідносин з іноземним елементом;
Прив'язка – це вказівка на право, що підлягає застосуванню.
Одностороння колізійна норма – у прив'язці прямо зазначається законодавство, яке підлягає застосуванню.
Двостороння колізійна норма – у ній формулюються загальні ознаки, принципи, правила, які використовуються при виборі права. Двосто¬ронні норми зазначають межі застосування вітчизняного і зарубіжного права.
Колізійна прив'язка – складова частина колізійної норми, що представляє собою вказівку на закон (правову систему), який підлягає застосуванню до даного виду правовідносин. Всі прив'язки діляться на кілька типів, званих формулами прив'язки або колізійними принципами
Формули прикріплення двосторонньої колізійної норми:
Особистий закон фізичної особи (lex personalis) ;
Особистий закон юридичної особи (lex societatis) ;
Закон місцезнаходження речі (lex rei sitae) ;
Закон місця здійснення Акту (lex loci actus) ;
Закон країни продавця (lex venditoris) ;
Закон обраний сторонами правовідносин (lex voluntaris) ;
Закон прапора (lex flagi) ;
Закон суду (lex fori) ;
Закон з яким дані правовідносини пов’язані найбільше (Proper Law of the Contrakt).
Аналіз Договору між Україною і Литовською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах.
Колізійні норми цивільного права
Приклад: стаття 19 Договору [6]. Звільнення від судових витрат.
Громадяни однієї Договірної Сторони та території іншої Договірної Сторони підлягають звільненню від оплати судових витрат на тих же підставах і в тому ж обсязі, що і громадяни цієї держави. I. За способом вираження законодавства – норма імперативна. II. За ступенем нормативної конкретизації – норма генеральна. III. За формаю колізійної прив’язки – норма двостороння. Формула прив’язки – Закон суду (lex fori).
Колізійні норми сімейного права
Приклад: стаття 26 Договору [6]. Особисті та майнові правовідносини подружжя
1. Особисті та майнові правовідносини подружжя визначаються законодавством Договірної Сторони, на території якої воно має постійне місце проживання. I. За способом вираження законодавства – норма імперативна. II. За ступенем нормативної конкретизації – норма генеральна. III. За формаю колізійної прив’язки – норма двостороння. Формула прив’язки – Особистий закон фізичної особи (lex personalis).
2. Якщо один з подружжя проживає на території однієї Договірної Сторони, а другий – на території іншої Договірної Сторони і притому вони обоє мають одне і те ж громадянство, то їх особисті та майнові правовідносини визначаються законодавством тієї Договірної Сторони, громадянами якої вони є. I. За способом вираження законодавства – норма диспозитивна. II. За ступенем нормативної конкретизації – норма генеральна. III. За формаю колізійної прив’язки – норма двостороння. Формула прив’язки – Особистий закон фізичної особи (lex personalis).
3. Якщо один з подружжя є громадянином однієї Договірної Сторони, а другий – іншої Договірної Сторони і один з них проживає на території однієї, а другий – на території іншої Договірної Сторони, то їх особисті та майнові правовідносини визначаються законодавством Договірної Сторони, на території якої вони мали своє останнє спільне місце проживання. I. За способом вираження законодавства – норма диспозитивна. II. За ступенем нормативної конкретизації – норма генеральна. III. За формаю колізійної прив’язки – норма двостороння. Формула прив’язки – Особистий закон фізичної особи (lex personalis).
4. Якщо особи, вказані в пункті 3 цієї статті, не мали спільне місце проживання на територіях Договірних Сторін, застосовується законодавство тієї Договірної Сторони, установа якої розглядає справу. I. За способом вираження законодавства – норма імперативна. II. За ступенем нормативної конкретизації – норма генеральна. III. За формаю колізійної прив’язки – норма двостороння. Формула прив’язки – Закон суду (lex fori). Загалом колізійна норма статті 26 Договору [6] є: I. За способом вираження законодавства – норма альтернативна. II. За ступенем
Фото Капча