Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Порівняльна характеристика хімічного забруднення снігового покриву в районі міста Ужгород

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
57
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Дипломна робота магістра

Порівняльна характеристика хімічного забруднення снігового покриву в районі міста Ужгород
 
 
ЗМІСТ
Вступ
РОЗДІЛ I. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
1.1. Основні характеристики клімату Закарпатської області
1.1.1. Клімат міста Ужгород
1.1.2. Ужгород – заручник власного розташування
1.2. Характеристика снігового покрову Закарпатської області
1.3. Характеристика та особливості снігового покрову як об’єкту хімічного аналізу
РОЗДІЛ II. ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА
2. Техніка безпеки та охорона праці при виконанні дипломної роботи
2.1. Вибір ділянок пробовідбору та та обґрунтування критеріїв оцінки якості проб талого снігу
2.2. ПРОБОВІДБІР
2.3. Визначення параметрів якості розтоплених проб снігу
2.3.1. Визначення жорсткості води
2. 3.2. Визначення Са2+
2.3.3. Визначення Mg2+
2.3.4. Визначення загальної лужності
2.3.5. Визначення HCO3-
2.3.6. Розрахунковий метод визначення Na+ та К +
2.3.7. Визначення загальної мінералізації
2.3.8. Кулонометричне визначення Хлориду
2.3.9. Турбідиметричне визначення сульфатів
РОЗДІЛ III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Висновки
Список використаної літератури
 
ВСТУП
 
Актуальність обраної теми полягає в тому, що державні служби систематично не досліджують хімічний склад снігового покриву. Хімічний склад фільтрату талого снігу формується в результаті надходження з опадами різних хімічних елементів, поглинутими сніжним покривом газів, водорозчинних аерозолів та взаємодії зі снігом твердих частинок, які осідають з атмосфери. При цьому, якщо кількість твердого осаду, який випадає зі снігом, характеризує запиленість території, то фільтрат талого снігу відображає ступінь забруднення повітряного басейну розчинними формами елементів.
Місто Ужгород розташоване на висоті приблизно 120 м в передгір'ях Карпат на річці Уж. Територія міста становить 41, 56 км². Протяжність міста з півночі на південь – 12 км, зі сходу на захід – 5 км. Найвища точка Ужгорода – гора Велика Дайбовецька – 224 м. Площа зелених масивів і насаджень становить 1574 га, крім цього, Ужгород майже з усіх боків оточений лісами. Значну частину площі міста становить правобережна частина (Старе Місто), яка дещо більша за лівобережну.
Основними джерелами забруднення атмосфери міста є транспорт, енергетичні системи міста та промисловість.
Автотранспорт дає 70% усіх токсичних викидів в атмосферу. Екологічні проблеми міста Ужгород зумовлюються цілим рядом чинників, які пов’язані з положенням Закарпаття. Зокрема, це – прикордонне положення, найбільша в Україні густота водних об’єктів, велика кількість мінеральних джерел, малоземелля, велика щільність населення, чудові природні умови для розвитку санаторно-курортної та туристично-рекреаційної галузей, насиченість території транспортними комунікаціями, в тому числі трубопровідними, рельєфом місцевості. Ще через Ужгород до кордону зі Словаччиною рухається багато транзитного транспорту. Інша причина – через кризу чимало автотранспорту перейшло з бензину чи дизпалива на використання газу, а викиди від останнього дуже небезпечні. Разом з тим на території області відсутні об’єкти ядерної енергетики, великі гірничо-металургійні комплекси, вугільні розрізи.
Стан навколишнього середовища великих міст звичайно оцінюється за станом окремих її складових: атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, ґрунтів і рослинного покриву, здоров'я городян. Найбільш динамічною і тому найбільш складною для аналізу є атмосфера, яка робить істотний вплив на стан всіх компонентів екосистеми. Сніг – один з найбільш інформативних та зручних індикаторів забруднення атмосфери. Сніговий покрив, володіючи кумулятивним ефектом, дозволяє отримувати реальну сумарну величину випадінь забруднюючих речовин, яка відображатиме рівень забруднення приземних шарів атмосфери. Контроль забруднення снігового покриву дає можливість проаналізувати надходження забруднюючих речовин на поверхню землі, що має важливе значення для розуміння процесів забруднення навколишнього середовища. Таким чином, хімічне дослідження снігового покриву дозволяє визначити якісний склад забруднювачів і оцінити техногенний потік, що надходить в геосистеми повітряним шляхом. Аналіз якості снігового покриву дозволяє простежити просторовий розподіл забруднюючих речовин по території і отримати достовірну картину зон впливу конкретних промислових підприємств та інших об'єктів на стан навколишнього середовища.
Мета дослідження: виявити основні негативні антропогенні та транскордонні впливи на сніговий покрив міста Ужгород.
Об’єкт дослідження: талий сніг, проби якого зібрані на території м. Ужгород.
Предмет дослідження: сучасний екологічний стан міста Ужгород за гідрохімічними показниками інтегральних проб снігу.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дослідження впливу антропогенних факторів на хімічне забруднення снігового покриву міста Ужгород проводиться вперше.
Практичнее значення роботи – у виявленні основних факторів хімічного забруднення снігового покриву у різних районах міста Ужгорода.
Апробація роботи. Основні результати роботи доповідались на підсумковій науковій студентській конференції 27 травня 2015 р. та опубліковані у тезах доповідей цієї конференції.
 
РОЗДІЛ I
ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
1. 1. Основні характеристики клімату Закарпатської області
Закарпатська область розміщена на крайньому заході України. На Заході область межує з прикордонними країнами Словакією, Венгрією, Румунією.
Закарпаття знаходиться в сфері дії атмосферних процесів, що розвиваються над Атлантикою і континентом Євразії. Великий вплив на умови циркуляцію в західних районах мають Карпати. Гірський масив послаблює і міняє напрямок руху повітряних мас. Гори мають динамічний і термічний вплив на вертикальні рухи повітря і можуть суттєво мінять термодинамічні властивості повітряних мас. Під дією рельєфу на території Закарпаття формуються різні типи місцевої циркуляції: фени, гірсько – долинні і схилові вітри.
Карпати значно
Фото Капча