Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Порівняльна характеристика хімічного забруднення снігового покриву в районі міста Ужгород

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
57
Мова: 
Українська
Оцінка: 

провідність, що дозволяє розташовувати на його поверхні навіть не ізольовані проводи. Виконані дослідження для сухого снігу щільністю близько 100 – 500 кг/м3 при температурі від – 2 до – 16 ° С показали, що питомий електричний опір? е. досить високе (2, 8 • 105 – 2, 6 • 107 Ом • м) і близько до питомою опору сухого льоду. Навпаки, вологий сніг володіє малим електричним опором, падаючим до 10 Ом • м.

Сухий сніговий покрив є діелектриком. Діелектрична проникність снігового покриву? залежить від частоти електромагнітних хвиль, їх довжини і від стану снігу (температури, щільності, структури, вологості). Діелектрична проникність снігу значно менше, ніж льоду (? Ол=73... 95,?? Л=3... 8), і збільшується з зростанням його щільності і вологості.
Акустичні властивості снігу проявляються, наприклад, в скрипі під лижами, полозами саней, під ногами пішоходів і в інших випадках. Скрип снігу залежить від його щільності, тиску на нього і від його температури. Помічено, що скрип чути при температурі від – 2 до – 20 ° С; нижче цієї температури скрип не чутний. Зв'язок скрипу з температурою можна пояснити тим, що з пониженням температури збільшується міцність снігових кристалів і тому злам їх під тиском супроводжується звуком. При температурі нижче – 20 ° С сніжинки достатньо міцні і дуже мало ламаються під тиском.
Механічні властивості снігу мають велике значення при використанні його в якості будівельного матеріалу, при транспортуванні по ньому вантажів, а також при вивченні снігових лавин.
Встановлено, що залежність тертя ковзання по снігу різних тіл від температури снігу неоднозначна. Найкращі умови для руху лиж і саней спостерігаються при температурі від – 3 до – 10 ° С. Із збільшенням щільності снігу та швидкості руху коефіцієнт тертя ковзання зменшується.
Опір снігу розтягуванню досліджувалося щодо розриву зразка від власної ваги шляхом пропіліванія заздалегідь наміченої шийки. Щойно випав сніг надає невелику, практично рівне нулю опір розриву, а в ущільнили снігу опір розриву зростає із збільшенням щільності і досягає значення 0, 027 • 105Па. Опір розриву вологого снігу менше, ніж сухого. В цілому опір снігу розриву залежить від його температури, щільності і структури.
Сніговий покрив протягом усього періоду свого існування піддається впливу різних фізичних та механічних факторів, що призводять до безперервного зміни його структури, складу і обсягу. Ці фактори і що надаються ними впливу ще далеко недостатньо вивчені.
Дослідження снігового покрову є зручним і економічно вигідним способом отримання даних про надходження забруднюючих речовин із атмосфери на підстилаючу поверхню. Особливу цікавість сніговий покрив представляє при вивченні процесів довготривалого забруднення (місяць, сезон), оскільки як природній накопичувач він дає представлення про реальну кількість сухих та вологих осадів у холодну пору року.
Найбільш інтенсивно даний підхід приміняють на протязі останніх десятиліть. Показано, що сніг може слугувати індикатором атмосферного забруднення поллютантами різного типу: пилюкою, важкими металами, нафтовими поліциклічними ароматичними вуглеводнями, білковими зєднаннями та ін.. Сніговий покрив можна також використовувати для цілей дистанційного зондування параметрів забруднення місцевості, в тому числі і з космосу.
Завдяки геохімічним та санітарно-гігієнічних дослідженям були встановлені кількісні зв’язки між складом компонентів в атмосферному повітрі та випаданні їх на території міст, що фіксується у вигляді аномалій в грунті та сніговому покрові.
Протягом вересня 2014 року лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА) Закарпатського ЦГМ на двох стаціонарних постах спостережень міста Ужгорода відібрано та проаналізовано 988 проб атмосферного повітря. Порівняння середньої за місяць концентрації забруднюючих речовин із гранично допустимою середньодобовою концентрацією показало підвищений рівень забруднення формальдегідом (3, 9 ГДКс. д.) та оксидом вуглецю (1, 1 ГДК с. д.). У порівнянні з серпнем, в вересні знизилась концентрація в атмосферному повітрі міста диоксиду та оксиду азоту, пилу та формальдегіду; забруднення диоксидом сірки, оксидом вуглецю та розчинними сульфатами залишилось на рівні попереднього місяця. Порівняно з вереснем минулого року, спостерігається ріст середньомісячної концентрації диоксиду сірки, оксиду азоту, пилу, розчинних сульфатів; забруднення формальдегідом, оксидом вуглецю та диоксидом азоту знизилось. Перевищення максимальної разової гранично допустимої концентрації (ГДК м. р.) в атмосферному повітрі міста виявлено для формальдегіду (максимальне значення разової концентрації склало 2, 32 ГДК м. р.) ; повторюваність перевищення ГДК м. р., у відсотках до кількості відібраних проб, склала 7, 2%. Індекс забруднення атмосферного повітря міста Ужгорода п’ятьма пріоритетними забруднюючими речовинами в вересні склав 8, 79 (в попередньому місяці – 13, 74), в тому числі: індекс забруднення формальдегідом – 5, 91, оксидом вуглецю – 1, 08, диоксидом азоту – 0, 78, оксидом азоту – 0, 62 та пилом – 0, 40 (11).
Пояснення даних аномалій можна зробити проаналізувавши троянду вітрів міста Ужгород. Таким чином, визначивши напрямки вітрів у місті можна довести або спростувати припущення про транскордонне забруднення повітряного басейну міста шкідливими речовинами із сусідніх держав.
 
Рис. 1. Троянда вітрів міста Ужгород.
 
Рис. 2. Карта Ужгорода.
1. 3. Характеристика та особливості снігового покрову як об’єкта хімічного аналізу
Вплив антропогенного джерела на навколишнє середовище найбільш масштабно проявляється в повітряних викидах і може бути сумарно визначене по складу снігового покрову для зимового періоду на
Фото Капча