Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Порушення систем гемостазу, клітинного і гуморального імунітету при запальних і дистрофічно-запальних захворюваннях пародонта у підлітків та їх корекція у комплексному лікуванні

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
 
ЖИРОВА ВІКТОРІЯ ГРИГОРІВНА
 
УДК 616. 314. 17 – 008 + 616. 005. 1 – 08: 612. 071. 1: 616 – 08: 615 – 053. 2/. 6
 
Порушення систем гемостазу, клітинного і гуморального імунітету при запальних і дистрофічно-запальних захворюваннях пародонта у підлітків та їх корекція у комплексному лікуванні
 
14. 01. 22 – Стоматологія
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Кримському державному медичному університеті ім. С. І. Георгієвського МОЗ України.
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Борисенко Анатолій Васильович, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри терапевтичної стоматології
Офіційні опоненти: -доктор медичних наук, професор Хоменко Лариса Олександрівна, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань - доктор медичних наук, професор Дичко Євген Никифорович, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, завідувач кафедри стоматології дитячого віку
Провідна установа: Українська медична стоматологічна академія МОЗ України м. Полтава.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Хвороби пародонта є найбільш важливою проблемою сучасної стоматології. Найбільш ефективним є їх рання діагностика та лікування, оскільки терапія подальших стадій захворювань пародонта дуже трудомістка, а їх ефективність недостатня.
Поширеність захворювань пародонта в різних регіонах дуже варіабельна: від 8, 3% до 99, 0% (Л. О. Хоменко, 1999; Н. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко, 2000). У дітей в переважній більшості частіше зустрічаються гінгівіти, але з кожним роком у всьому світі зростає поширеність більш глибоких дистрофічно-запальних уражень тканин пародонта.
У виникненні дистрофічно-запальних захворювань пародонта значне місце належить ендокринним порушенням, зокрема захворюванням щитовидної залози (Е. Е. Керімов, 1989). Вивченню стану тканин пародонта у підлітків із захворюваннями щитовидної залози присвячена невелика кількість досліджень (Н. В. Біденко, 1997). Недостатньо з’ясовані особливості клінічного перебігу захворювань пародонта залежно від характеру ураження щитовидної залози.
Лікування підлітків із захворюваннями тканин пародонта має певні складності. Не в останню чергу це обумовлено застосуванням значної кількості медикаментозних препаратів, які далеко не завжди виявляються ефективними і безпечними для організму підлітка.
Враховуючи значення ранніх порушень гемостазу та їх взаємозвязку з системою імунітету при розвитку захворювань пародонта, представляє значний інтерес вивчити їх стан у підлітків із запальними (хронічний катаральний гінгівіт, локалізований пародонтит) і дистрофічно-запальними (генералізований пародонтит) захворюваннями пародонта. Для корекції виявлених порушень доцільним є застосування препаратів, які впливають на ці системи, здатні підсилити власні адаптивні реакції організму та саморегуляцію патологічних процесів. Одним із таких перспективних у цьому напрямку препаратів є ербісол, який доцільно використати у комплексному лікуванні захворювань пародонта у підлітків.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри стоматології дитячого віку Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського на тему: “Вивчення епідеміології стоматологічних захворювань серед дитячого населення Криму. Розробка регіонарних лікувально-профілактичних програм з використанням природних лікувальних засобів Криму” (номер державної реєстрації 0100 U 005292). Дисертант у комплексній темі виконував окремі фрагменти.
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є підвищення ефективності лікування запальних захворювань (катаральний гінгівіт, локалізований пародонтит) і дистрофічно-запальних захворювань (генералізований пародонтит) пародонта у підлітків на підставі вивчення у них стану систем гемостазу та імунітету і корекції виявлених порушень у комплексному лікуванні. Для досягнення цієї мети були поставлені наступні задачі:
1. У підлітків з катаральним гінгівітом, локалізованим пародонтитом, генералізованим пародонтитом на фоні гіперплазії щитовидної залози вивчити стан системи гемостазу, клітинного і гуморального імунітету; стан перекисного окислення ліпидів.
2. Розробити раціональну методику біокорекції виявлених порушень даних систем у підлітків при лікуванні запальних (катаральний гінгівіт, локалізований пародонтит) і дистрофічно-запальних захворювань пародонта.
3. На підставі клініко-лабораторних досліджень визначити ефективність запропонованих методик лікувания запальних і дистрофічно-запальних захворювань пародонта у підлітків у найближчі і віддалені строки спостережень.
Об’єкт дослідження: підлітки із запальними і дистрофічно-запальними захворюваннями пародонта.
Предмет дослідження: тканини пародонта здорових дітей, хворих на катаральний гінгівіт, локалізований і генералізований пародонтит та їх комплексне лікування.
Методи дослідження. В роботі використано клінічні, імунологічні, біохімічні та цитохімічні методи дослідження, за допомогою яких визначали особливості перебігу запальних та дистрофічно-запальних захворювань рародонта, оцінювали стан і ефективність лікування та статистичні – для дослідження вірогідності отриманих результатів
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше вивчено стан і взаємозв’язок систем гемостазу, клітинного і гуморального імунітету, деяких факторів перекисного окислення ліпідів у підлітків із хронічним катаральним гінгівітом, локалізованим пародонтитом і генералізованим пародонтитом на фоні гіперплазії щитовидної залози..
Вперше встановлено зміни коагуляційної активності крові при запальних і дистрофічно-запальних захворюваннях пародонта в підлітковому віці.
Виявлено, що наявність супутнього захворювання щитовидної залози (гіперплазії) супроводжується більш тяжким патологічниим процесом у тканинах пародонта і вираженими змінами з боку гемостазу та імунітету.
Вперше обгрунтовано комплексні патогенетичні схеми лікування і розроблено склад для лікування запальних і дистрофічно-запальних захворювань пародонта у підлітків залежно від змін в
Фото Капча