Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Процедура подання заявки на одержання патенту України на винахід

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Процедура подання заявки на одержання патенту України на винахід
1.1 Сплата збору за подання заявки
1.2 Встановлення дати подання заявки на винахід
1.3 Встановлення пріоритету винаходу
2. Експертиза заявки на винахід
3. Процедура видачі патенту України на винахід
Висновок
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 р. №3687-ХІІ в редакції Закону № 1771-Ш від 01. 06. 2000 із змінами, внесеними згідно з Законом №2188-Ш від 21. 12. 2000 (далі Закон) будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах.
До подання заявки на одержання охоронного документа на винахід (корисну модель) в Відомство іноземної держави, заявник зобов'язаний подати заявку до Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) на його адресу: вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна. Одночасно йому необхідно повідомити Державний департамент інтелектуальної власності України (далі – Держдепартамент) про наміри здійснити таке патентування.
Згідно з частиною 1 статті 37 «Патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах» Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»: «Будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах за умови попереднього подання заявки на винахід (корисну модель) до Установи та ненадходження до цієї особи протягом трьох місяців від дати подання зазначеної заявки повідомлення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці».
Іншими словами, у разі відсутності заборони протягом трьох місяців від дати надходження цього повідомлення до Держдепартаменту заявку на одержання патенту на винахід (корисну модель) може бути подано в орган іноземної держави. В необхідних випадках Держдепартамент може дозволити запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах раніше зазначеного строку.
 
1. Процедура подання заявки на одержання патенту України на винахід
 
1.1 Сплата збору за подання заявки
 
За подання заявки на один винахід сплачується збір у розмірі 0, 5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (далі – нмдг), а для іноземних осіб – 100 доларів США.
Якщо заявка подається на групу винаходів, збір сплачується у розмірі 0, 5 нмдг і додатково на кожний винахід більше одного – 0, 1 нмдг, а для іноземних осіб – відповідно 100 та 40 доларів США.
Оригінал документа про сплату збору надсилається до Відомства разом із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки. Якщо документ про сплату збору не надійде у зазначений термін – заявка вважається відкликаною.
Якщо заявник має пільги щодо сплати збору, підставою для її надання є копія документа, який підтверджує пільгу.
Категорії громадян України, яким надаються пільги щодо сплати зборів, вказані у „Положенні про порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг”, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 10. 10. 94 № 701 із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 20. 03. 95. № 196, від 16. 01. 96 № 98, від 14. 08. 96 № 948, від 06. 04. 98 № 445.
 
1.2 Встановлення дати подання заявки на винахід
 
Дата подання заявки встановлюється за датою одержання Відомством матеріалів заявки, що викладаються українською мовою та мають містити принаймні:
- клопотання про видачу патенту на винахід, написане у довільній формі;
- відомості про заявника та його адресу;
- опис винаходу.
Якщо опис викладено іноземною мовою, то для збереження дати подання заявки його переклад на українську мову повинен надійти до Відомства протягом двох місяців від дати подання заявки.
Після встановлення дати подання заявки заявнику надсилається повідомлення, в якому вказується дата подання заявки та її реєстраційний номер. В подальшому, під час листування з Відомством, заявник повинен посилатись на реєстраційний номер заявки.
Якщо в матеріалах заявки виявлено недоліки, зокрема, відсутні креслення, на які є посилання в описі винаходу, заявнику надається два місяці (від дати одержання заявником повідомлення Відомства) на їх виправлення, а датою подання заявки буде вважатись дата одержання Відомством останніх виправлених матеріалів. В іншому випадку заявка вважається неподаною.
 
1.3 Встановлення пріоритету винаходу
 
Пріоритет – це першість у поданні заявки, і він, як правило, встановлюється за датою подання до Відомства правильно оформленої заявки.
Якщо заявка на видачу патенту на такий же винахід була подана спочатку до патентного Відомства однієї з держав-учасниць Паризької конвенції з охорони промислової власності, заявник має право скористатись правом конвенційного пріоритету. Це означає, що протягом 12 місяців від дати подання заявки, заявник може подати заявку в Україні, зазначивши у заяві, що має намір скористатись правом конвенційного пріоритету, вказавши дату подання та реєстраційний номер попередньої заявки, державу, в якій вона була подана. Заяву необхідно надіслати протягом 3-х місяців від дати подання заявки до Відомства. У цей же термін подається завірена копія заявки, за якою встановлюється пріоритет та її переклад
Фото Капча