Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Процедура подання заявки на одержання патенту України на винахід

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 

на українську мову.

Попередня заявка – це заявка, яка була подана до відомства будь-якої жержави-учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності, за якою заявляється пріоритет.
Якщо винахід створено роздільною творчою працею декількох винахідників незалежно один від одного, право на одержання патенту має той заявник, заявка якого подана до Відомства з більш ранньою датою пріоритету.
 
2. Експертиза заявки на винахід
 
Експертиза заявки на винахід проводиться Відомством відповідно до Закону і встановлених на його основі правил.
В Україні встановлена система так званої відстроченої експертизи розгляду заявок на видачу патентів на винаходи. Суть цієї системи полягає в тому, що діловодство за заявкою складається з двох етапів:
- експертизи за формальними ознаками, що закінчується публікацією відомостей про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду, в офіційному бюлетені Відомства „Промислова власність” (офіційний бюлетень) ;
- експертизи заявленого винаходу по суті.
Експертиза заявки на винахід за формальними ознаками.
Експертизу заявки на винахід за формальними ознаками ще називають попередньою. Вона проводиться без спеціального клопотання заявника протягом двох місяців від дати подання заявки до Відомства.
У ході проведення такої експертизи перевіряється наявність необхідних документів та доримання встановлених вимог до їх оформлення. Розглядається питання щодо відповідності заявленого об’єкта пп. 1, 2 ст. 5 Закону, тобто, чи відповідає заявлений об’єкт умовам надання правової охорони.
Якщо матеріали заявки оформлені з порушенням вимог Закону, заявнику надсилається повідомлення про виявлені недоліки і він повинен протягом двох місяців від дати одержання повідомлення виправити наявні або подати відсутні документи.
Заявник має право вносити до заявки виправлення і уточнення, якщо вони надійдуть до Відомства до дати прийняття рішення про видачу патенту або рішення про відхилення заявки. Внесення до заявки на винахід виправлень і уточнень за ініціативою заявника здійснюється шляхом подання відповідних аркушів до кожного примірника заявки, але вони не повинні змінювати суті заявленого винаходу.
Заявник має право вносити до заявки виправлення та уточнення протягом року від дати подання заявки, тобто за шість місяців до дати публікації відомостей про заявку, яка прийнята до розгляду, в офіційному бюлетені.
За внесення з ініціативи заявника виправлень та уточнень в матеріали заявки на винахід після встановлення дати подання заявки сплачується збір у розмірі 0, 5 нмдг, а для іноземних осіб – 100 доларів США.
Заявник може подати додаткові матеріали, але вони не повинні змінювати суті заявленого винаходу. Додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої в заявці суті, не враховуються під час розгляду заявки і можуть бути оформлені заявником як самостійна заявка.
На етапі експертизи за формальними ознаками заявка може бути відхилена, за таких причин:
- винахід не відповідає умовам надання правової охорони;
- якщо заявник не подасть відповідь на запит експертизи за формальними ознаками у встановлений Законом строк (два місяці від дати одержання заявником повідомлення Відомства) ;
- якщо матеріали, надіслані заявником у відповідь на запит Відомства, не містять необхідних виправлень та уточнень;
- якщо додаткові або виправлені матеріали, а також вмотивоване клопотання про продовження строку відповіді, надійдуть пізніше двох місяців від дати одержання заявником повідомлення Відомства;
- якщо прийнято рішення про можливість проведення експертизи по суті, а клопотання щодо її проведення не подано протягом трьох років від дати подання заявки.
Якщо Відомство приймає рішення про відхилення заявки, повідомлення про це надсилається заявнику.
При незгоді з таким рішенням, протягом трьох місяців від дати його одержання, заявник має право подати вмотивоване заперечення до Апеляційної ради Відомства (далі – Апеляційна рада).
Заперечення разом із документом про сплату збору направляється на адресу Відомства.
За подання до апеляційної ради заперечення проти рішення, винесеного стосовно заявки, сплачується збір у розмірі 1 нмдг, а для іноземних осіб – 200 доларів США.
Якщо заявка на винахід пройшла експертизу за формальними ознаками, заявнику надсилається повідомлення про можливість проведення експертизи заявки на винахід по суті.
Заінтересована особа за клопотанням, що подається до відомства, може ознайомитись з матеріалами заявки відповідно до „Інструкції про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на винаходи (корисні моделі) та відомостями, що занесені до державного реєстру патентів України на винаходи і Державного реєстру патентів України на корисні моделі” від 21 червня 1995р. № 76/612.
На прохання заявника засвідчені копії затребуваних матеріалів надсилаються за зазначеною у клопотанні адресою.
За ознайомлення з матеріалами заявки сплачується збір у розмірі 0, 5 нмдг, а для іноземних осіб 50 доларів США. Документ про сплату збору подається разом з клопотанням.
У будь-який час до дати одержання рішення про видачу патенту заявник має право відкликати заяву. Діловодство за такою заявкою припиняється і всі матеріали передаються до архіву.
Згідно із ст. 17 Закону заявник має право замінити заявку на винахід на заявку на корисну модель і навпаки в будь-який час до одержання ним рішення про видачу патенту або відхилення заявки.
Заявник повинен подати клопотання щодо заміни заявки та сплатити відповідний збір. Пріоритет заявки зберігається.
За перетворення заявки
Фото Капча