Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проект кожухотрубного теплообмінника для підігріву води на технологічні потреби підприємства

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
48
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1.Призначення і опис установки 
1.1.Класифікаця теплообмінників, технологічне призначення
1.2.Вибір конструкції теплообмінника
1.3.Конструкції теплообмінників
2.3.1.Кожухотрубний теплообмінник
2.3.2. Зрошувальний теплообмінник
2.3.3.Пластинчастий теплообмінник
2.Вибір необхідних даних
3.Розрахунки
3.1.Тепловий розрахунок
3.2.Конструктивний і механічний розрахунок
3.3.Гідравлічний розрахунок
3.4.Розрахунок теплової ізоляції 
3.5.Техніко-економічний розрахунок 
3.6.Розрахунок на ЕОМ
4.Опис апаратурно-технологічної схеми включення апарата у виробництво
5.Умови безпечної експлуатації спроектованого апарата і питання екології
5.1.Екологічні вимоги до експлуатації апарата
5.2.Техніка безпеки при обслуговуванні обладнання
5.3.Охорона праці та протипожежні заходи
       Висновок
       Література
 
 
ВСТУП
Теплообмінні апарати призначені для здійснення процесу передачі теплоти від гарячого теплоносія (гріюча сторона) до холодного (сторона, що нагрівається) між середовищами “вода-вода”, “пар-вода”. Процеси теплообміну посідають одне з найважливіших місць при обробці харчових продуктів.Умовно їх можна поділити за їх характером начисті теплообмінні де масообмін відіграє підпорядковану роль (нагрівання, охолоджування, заморожування, конденсації, випаровування), а також на суміщенні тепло та масообмінні процеси (сушіння, дистиляція, ретифікація, випічка, адсурбації).
До обладнання для здійснення чисто теплообмінних процесів належать теплообмінники — підігрівачі, охолоджувачи, випарні установки та апарати, конденсатори, електронагрівачі, тощо.
У ролі теплоносія у виробництві харчових продуктів використовують водяну пару, повітря, воду та інше. Найбільш часто використовується водяна пара завдяки тому, що вона зручна для транспортування, легко корегується і її температура та витрати має вилику теплоту конденсації, незначна її дія на матеріал паропроводів та апаратів, а також її можна використовувати в умовах безпосереднього контакту с харчовими продуктами.
Найбільш поширенні в харчовій промисловості кожухотрубні теплообмінники. Вони забезпечують великі поверхні теплообміну в одному апараті, прості у використанні та надійні в експлуатації.
Технологічне призначення теплообмінників різноманітне. Загалом розрізняють 
власне теплообмінники, в яких передача тепла – основний процес, і реактори, де тепловий процес відіграє допоміжну роль.
  
1. Призначення і опис установки 
 
1.1 Класифікація теплообмінників, технологічне призначення.
Технологічне призначення теплообмінників різноманітне. Як правило розрізняються:
теплообмінники, у яких передача тепла є основним процесом;
реактори, у яких тепловий процес відіграє допоміжну роль,
Класифікація теплообмінників можлива по різних ознаках.
 
1. За способом передачі тепла розрізняються теплообмінники:
змішування, у яких ро6ітничі середовища безпосередньо стикаються або перемішуються;
поверхневі теплообмінники — рекуператори, у яких тепло передається через поверхню нагрівання — тверду (металеву) стінку, що розділяє ці середовища.
2. За основним призначенням розрізняються підігрівники:
випарники;
холодильники;
конденсатори;
3. В залежності від виду робочих середовищ розрізняються теплообмінники:
рідинно-рідинні — при теплообміні між двома рідкими середовищами;
паро-рідинні — при теплообміні між парою i рідиною (парові підігрівники, конденсатори);
газорідинні — при теплообміні між газом i рідиною (холодильники для повітря) i ін.
4. За тепловим режимом розрізняються теплообмінники:
періодичної дії, у яких спостерігається нестаціонарний тепловий процес;
безперервної дії - зі сталим у часі процесом.
У теплообмінниках періодичної дії тепловій обробці піддається окрема порція (завантаженого) продукту; в наслідок зміни властивостей продукту i його кількості параметри процесу безперервно варіюють, у робочому режимі апарата в часі.
При безперервному процесі параметри його також змінюються, але уздовж проточної частини апарата, залишаючись постійними в часі в даному перерізі потоку. Безперервний процес характеризується сталістю теплового режиму i витрати робітничих середовища, що протікають через теплообмінник.
Як теплоносій най6ільш широко застосовуються насичена чи злегка перегріта водяна пара. У змішувальних апаратах, пар як правило барботують у рідину (впускають під рівень рідини); при цьому конденсат пари змішується з продуктом, що не завжди припустимо. У поверхневих апаратах пар конденсується на поверхні нагрівання i конденсат віддаляється окремо від продукту за допомогою водо-відвідників. Водяний пар як теплоносій має безліч переваг: легкість транспортування по трубах і регулювання температури, високою інтенсивністю тепловіддачі та iн. Застосування пари особливо вигідно при використанні принципу багаторазового випарювання, коли з продукту вода направляється у вигляді пари, що гріє, інші випарні апарати i підігрівники.
06iгpiв гарячою водою i рідинами також має широке застосування i вигідне при вторинному використанні. Тепло конденсатів i рідини (продуктів), що по ходу технологічного процесу нагріваються до високої температури. У порівнянні з паром, рідинний підігрів менш інтенсивний. Однак регулювання процесу i транспорт рідини так само зручний, як i при паровому о6ігріві.
Загальним недоліком парового i водяного обігріву є швидкий ріст тиску з підвищенням температури. В умовах технологічної апаратури харчових виробництв при паровому i водяному обігріві найвищі температури обмежені 150 - 160 0С, що відповідає тиску (5 - 7) 105 Па.
В окремих випадках (у консервній промисловості) застосовується масляний обігрів, що дозволяє при атмосферному тиску досягти температур до 2000С.
Широко застосовується обігрів гарячими газами i повітрям (до 300 - 1000 0С) у печах, сушильних установках. Газовий обігрів має велику кількість недоліків: труднощі регулювання i транспортування теплоносія, малою інтенсивністю теплообміну, забрудненням поверхні апаратури (при використанні топкових газів) i ін. Однак у ряді випадків він є єдино можливим (наприклад, у повітряних сушарках) .
У
Фото Капча