Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проект впорядкування території населених пунктів

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Склад проекту
 
Вступ
1. Нормативне забезпечення розробки проекту землеустрою щодо проекту території населеного пункту
1.1 Нормативно-правові підстави розробки проекту впорядкування території населених пунктів
1.2 Мета і завдання розробки проекту впорядкування території населених пунктів
1.3 Склад та порядок проведення земельно-кадастрової інвентаризації земель населеного пункту
2. Характеристика земель населеного пункту
2.1 Аналіз територіально-екологічних умов населеного пункту
2.2.Характеристика угідь населеного пункту
3. Складання проекту землеустрою щодо впорядкування території населеного пункту
3.1 Земельно-кадастрова інвентаризація земель населеного пункту
Висновки
Список використаної літератури
 
Вступ
 
Згідно до I ст. ЗКУ: «Земля є основним національним багатством і перебуває під особливою охороною держави. Використання власності на землю не може завдавати шкоди правам і свободам громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі».
Завданням курсової роботи є вивчення природних та екологічних умов та визначення площ контурів даної місцевості для складання поконтурної відомості населеного пункту, експлікації земель в межах населеного пункту (фома 6-зем), для перевірки документального оформлення права власності на землю і фактичної перевірки земельних ділянок.
Метою державної інвентаризації земель є встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються або не за цільовим призначенням, виявлення забруднених земель і деградованих сільськогосподарських угідь, що підлягають консервації, встановлення кількісних та якісних характеристик земель по категоріях земель, їх власниках і користувачах з урахуванням змін, що відбулися за період після попередньої інвентаризації земель.
Дані державної інвентаризації земель використовуються для ведення державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Завданням державної інвентаризації земель є:
- надання повної і об'єктивної інформації власникам і користувачам земельних ділянок, органам місцевого самоврядування та органам виконавчої влади щодо правового стану земель, їх кількості, якості як окремих земельних ділянок, так і в межах адміністративно-територіальних одиниць та держави;
- виявлення земельних ділянок, які використовуються без оформлення відповідних прав на землю та їх обмежень;
- виявлення земельних ділянок, які використовуються не за цільовим призначенням;
- перевірка державного обліку територій та об'єктів екомереж
 
1. Нормативне забезпечення розробки проекту землеустрою щодо проектування території населеного пункту
 
1.1 Нормативно-правові підстави розробки проекту впорядкування території населених пунктів
 
Перелік законодавчих актів щодо впорядкування території населеного пункту:
Земельний кодекс України.
Закон України «Про землеустрій».
Закон України «Про місцеве самоврядування»
Положення про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів, затверджене наказом Держкомзем України по земельним ресурсам від 26. 08. 2007р. №85.
Закон України « Про облік та технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна».
Відповідно до Земельного Кодексу України статті 1:
1. Земля є основним національним багатством, що перебуває під  особливою охороною держави. 
2. Право власності на землю гарантується. 
3. Використання власності на землю не може завдавати шкоди правам і свободам громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.
Відповідно до Закону України «Про землеустрій»:
Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів складаються на основі затверджених у встановленому законодавством порядку генеральних планів населених пунктів або можуть розроблятись окремою їх частиною. Проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів складаються з метою обґрунтування, розробки і подальшої реалізації необхідного обсягу організаційних та інженерно-технічних заходів з освоєння, поліпшення якості земель, їх раціонального використання та охорони, захисту від руйнівних процесів. Проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів розробляються на певний період та поетапно згідно з генеральними планами населених пунктів і визначають: а) цільове призначення земель;
б) землі, що знаходяться у власності, користуванні, в тому числі орендовані; в) організаційні, правові, фінансові та інші заходи щодо вдосконалення структури територій, освоєння земель, поліпшення їх якості, рекультивації, консервації; г) необхідність і обсяги економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель; ґ) заходи для забезпечення режиму використання земель охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання, а також відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам внаслідок встановлення цих зон; д) напрями природоохоронної діяльності.  
Відповідно до Закону України статті 2 «Про місцеве самоврядування».
1. Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. 
2. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.
Відповідно до Наказу ДержКомЗему «Про затвердження інструкцій з інвентаризацією земель щодо впорядкування території населеного пункту».
Встановлення основних вимог до виконання робіт по земельно-кадастровій інвентаризації земель населених пунктів (міст, селищ, сіл), як невід'ємної частини вхідної інформації для ведення державного земельного кадастру.  -
Фото Капча