Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проект впорядкування території населених пунктів

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Оцінка: 

25. 

Документація із землеустрою розробляється у вигляді програм, схем, проектів, спеціальних тематичних карт, атласів, технічної документації. Види документації із землеустрою: а) загальнодержавні й регіональні (республіканські) програми використання та охорони земель; б) схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць; в) проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень;
г) проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
д) проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок; е) проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань; є) проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь; ж) проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів; з) робочі проекти землеустрою щодо рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами, покращання сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів (далі – робочі проекти землеустрою) ; и) технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ; і) технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок;
ї) спеціальні тематичні карти і атласи стану земель та їх використання; й) технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту.
Законами України та іншими нормативно-правовими актами можуть встановлюватися інші види документації із землеустрою. Склад, зміст і правила оформлення кожного виду документації із землеустрою регламентуються відповідною нормативно-технічною документацією з питань здійснення землеустрою. Документація із землеустрою формується і зберігається в порядку (1553-2004-п), встановленому Кабінетом Міністрів України. Відповідність документації із землеустрою положенням нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою засвідчується: у паперовій формі – підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою; в електронній формі – електронним цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою, згідно із законодавством про використання електронного цифрового підпису.
Відповідно до Закону України «Про землеустрій статті 26.
Замовниками документації із землеустрою можуть бути органи державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, землевласники і землекористувачі. Розробниками документації із землеустрою є:
юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою; фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою. Взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються законодавством України і договором. Подання документації із землеустрою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, для внесення відомостей до Державного земельного кадастру від імені замовника документації здійснюється її розробником, якщо інше не встановлено договором.
 
2. Характеристика земель населеного пункту
 
2.2 Характеристика угідь населеного пункту
 
Таблиця 1
Поконтурна відомість земель населеного пункту
№ контураНазва угіддяПлоща, (га) 
1Рілля43, 04
2Рілля0, 97
3Рілля3, 92
4Рілля6, 94
5Рілля0, 59
6Рілля26, 15
7Рілля1, 45
8Рілля0, 53
 Всього82, 62
9Лінії зв’язку0, 02
10Лінії зв’язку0, 02
11Лінії зв’язку0, 01
12Лінії зв’язку0, 01
13Лінії зв’язку0, 003
Всього0, 063
14Фруктові сади0, 03
15Фруктові сади0, 01
16Фруктові сади0, 02
17Фруктові сади0, 06
18Фруктові сади0, 18
19Фруктові сади0, 21
20Фруктові сади0, 08
21Фруктові сади0, 09
22Фруктові сади0, 09
Всього0, 77
23Городи1, 42
24Городи0, 32
25Городи0, 41
26Городи 0, 39
27Городи0, 14
28Городи0, 15
29Городи0, 16
30Городи0, 15
31Городи0, 03
32Городи0, 26
33Городи0, 16
34Городи0, 13
35Городи0, 17
36Городи0, 13
37Городи0, 17
38Городи0, 09
39Городи0, 24
40Городи0, 05
41Городи0, 77
42Городи0, 20
43Городи0, 18
44Городи1, 18
45Городи0, 41
46Городи0, 16
47Городи0, 25
48Городи0, 49
49Городи0, 04
50Городи0, 37
51Городи0, 22
52Городи0, 12
53Городи0, 21
54Городи0, 34
55Городи0, 20
56Городи0, 30
57Городи0, 23
58Городи0, 12
59Городи0, 20
Всього10. 56
60Водний канал0, 17
61Водний канал0, 41
62Водний канал0, 75
63Водний канал0, 32
64Водний канал0, 08
65Водний канал0, 05
Всього1, 78
66Болота0, 37
67Болота0, 41
Всього0, 78
68Чагарники0, 85
69Чагарники0, 99
Всього1, 84
70Полезахисні насадження0, 05
71Полезахисні насадження0, 06
72Полезахисні насадження0, 05
73Полезахисні насадження0, 02
Всього0, 18
74Житлова забудова0, 06
75Житлова забудова0, 83
76Житлова забудова0, 76
77Житлова забудова2, 97
78Житлова забудова0, 41
79Житлова забудова0, 24
80Житлова забудова1, 86
Всього7, 13
81Господарські шляхи0, 71
82Господарські шляхи0, 09
83Господарські шляхи0, 74
84Господарські шляхи0, 71
Всього2, 25
85Дороги0, 09
86Дороги0, 42
Всього0, 51
Всього108, 48
 
3. Складання проекту землеустрою щодо податкування території населеного пункту
 
3.1 Земельно-кадастрова інвентаризація земель населеного пункту
 
Табл. 3
Перевірка документації оформлення права власності «користування землею»
№ контураНазва угіддяФорма власності
1Лінії зв’язкудержавна
2Городиприватна
3Водний каналдержавна
4Болотадержавна
5Чагарникикомунальна
6Полезахисні насадженнякомунальна
7Житлова забудоваприватна
8Господарські шляхикомунальна
9Дорогикомунальна
№ контураНазва угіддяВ оренді
10Ріллядовгострокова
11Фруктові садикороткострокова
 
Висновок
 
Метою курсової роботи була розробка проекту впорядкування території населених пунктів. В ході роботи були використані законодавчі акти:
- Земельний Кодекс України,
- Закон України «Про землеустрій»,
- Проект закону України «Про інвентаризацію земель»,
- Закон України «Про місцеве самоврядування»
та нормативно-правові акти:
- Положення про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів, затверджено наказом Держкомземом України від 26. 08. 1997р., №85;
- Методичні рекомендації з інвентаризації з основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та незавершеного виробництва сільськогосподарських підприємств, викладені у Додатку до листа Міністерства аграрної політики України від 04. 12. 2003р. № 37-27-12/14023.
В ході проведеної роботи були визначені усі контури, виміряні їхні площі. В результаті складені по контурна відомість населеного пункту, експлікація земель в межах населеного пункту (форма 6-зем) та проведена перевірка документального оформлення права власності на землю (постійного користування землею) та фактична перевірка земельних ділянок.
 
Список використаної літератури
 
Земельний кодекс України.
Закон України «Про землеустрій».
Проект закону «Про інвентаризацію земель».
Закон України «Про місцеве самоврядування»
Положення про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів від 26. 08. 2007р. №85.
Закон України « Про облік та технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна».
Фото Капча