Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проект впорядкування території населених пунктів

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Оцінка: 

визначення кількісного складу земель;  - отримання даних для виготовлення технічної документації по оформленню документів, що посвідчують право власності або право користування земельними ділянками, які раніше були надані юридичним та фізичним особам;  - одержання достовірної інформації для вирішення питань щодо припинення права користування земельними ділянками, які використовуються не за цільовим призначенням, з порушенням земельного законодавства і встановлених вимог або ж нераціонально;  - вирішення питань щодо розбіжності місцеположення, форми або розміру ділянки, яка фактично знаходиться у користуванні, та ділянки, яка раніше була надана у користування;  - аналіз фактичного використання земельних ресурсів;  - одержання інших даних, необхідних для ведення державного земельного кадастру;  - надання інформації для обчислення земельного податку та орендної плати.

Відповідно до Закону України «Про облік та технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна»
Законодавство про облік і технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна складається з цього Закону, відповідних положень Цивільного кодексу України, інших нормативно-правових актів, виданих відповідно до них.
Технічній інвентаризації підлягають також об’єкти нерухомого майна, не прийняті в експлуатацію, не завершені будівництвом, самовільно збудовані, безхазяйні об’єкти, об’єкти інженерної інфраструктури територіальних громад.
 
1.2 Мета і завдання розроблення проекту землеустрою щодо впорядкування території населеного пункту
 
Відповідно до Земельного Кодексу України:
Завданням є: Регулювання земельних відносин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави, раціонального використання та охорони земель.
Метою є:
а) поєднання особливостей використання землі як
територіального базису, природного ресурсу і основного засобу
виробництва;
б) забезпечення рівності права власності на землю громадян,
юридичних осіб, територіальних громад та держави;
в) невтручання держави в здійснення громадянами, юридичними
особами та територіальними громадами своїх прав щодо володіння,
користування і розпорядження землею, крім випадків, передбачених
законом;
г) забезпечення раціонального використання та охорони земель;
ґ) забезпечення гарантій прав на землю;
д) пріоритету вимог екологічної безпеки.
Відповідно до Закону України статті 2 «Про Інвентаризацію земель»
Завдання м є:
а) визначення фактичної структури землеволодінь і землекористувань;
б) надання власникам і користувачам земельних ділянок, органам місцевого самоврядування та органам виконавчої влади повної і об’єктивної інформації щодо правового стану земель, їх кількості як відносно окремих земельних ділянок, так і в межах окремих адміністративно-територіальних одиниць та держави в цілому;
в) виявлення земельних ділянок, які використовуються без оформлення відповідних прав на землю;
г) виявлення земельних ділянок, які використовуються не за визначеним цільовим призначенням;
д) обґрунтування питань щодо доцільності припинення права на землю у випадках її використання не за цільовим призначенням, з порушенням чинного законодавства;
і) виявлення земельних ділянок, які безпідставно не оподатковуються;
е) перевірка земельно-кадастрової документації з метою визначення її достовірності, повноти, відповідності чинному законодавству та встановленому порядку проведення земельно-кадастрових робіт;
є) визначення обсягів прав на землю, по яких не здійснено державну реєстрацію;
ж) опрацювання напрямів удосконалення державної земельної політики на регіональному і державному рівнях на основі аналізу результатів інвентаризації земель.
Метою є: стаття 1 Закону України «Про Інвентаризацію земель».
Визначення фактичного стану використання усіх категорій земель з урахуванням змін, які відбулися в період після попередньої інвентаризації опрацювання на основі узагальнення і аналізу її матеріалів ефективних заходів щодо удосконалення земельних відносин і землекористування в країні.
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування».
Завданням є:
а) зміцнення засад конституційного ладу України;
б) забезпечення реалізації конституційних прав людини і громадянина;
в) створення умов для забезпечення життєво важливих потреб і законних інтересів населення;
г) розвиток місцевої демократії.
Метою є: Визначення системи та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
Відповідно до положення про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів, затверджений наказом ДержКомЗемом України по земельним ресурсам від 26. 08. 2007р. № 85.
Завданням є:
– визначення кількісного складу земель;
– отримання даних для виготовлення технічної документації по
оформленню документів, що посвідчують право власності або право
користування земельними ділянками, які раніше були надані
юридичним та фізичним особам;
– одержання достовірної інформації для вирішення питань щодо
припинення права користування земельними ділянками, які
використовуються не за цільовим призначенням, з порушенням
земельного законодавства і встановлених вимог або ж нераціонально;
– вирішення питань щодо розбіжності місцеположення, форми або
розміру ділянки, яка фактично знаходиться у користуванні, та
ділянки, яка раніше була надана у користування;
– аналіз фактичного використання земельних ресурсів;
– одержання інших даних, необхідних для ведення державного
земельного кадастру;
– надання інформації для обчислення земельного податку та
орендної плати.
Метою є: Встановлення основних вимог до виконання робіт по
земельно-кадастровій інвентаризації земель населених пунктів
(міст, селищ, сіл), як невід'ємної частини вхідної інформації для
ведення державного земельного кадастру.
 
1.3 Склад та порядок розроблення документації із землеустрою щодо впорядкування території населеного пункту
 
Відповідно до Закону України «Про землеустрій» статті
Фото Капча