Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Профілактика та попередження травматизму в фізкультурній та спортивній діяльності студентів ВНЗ

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 

тренованих осіб пояснюється недостатньо відповідальним відношенням до лікування травм, поверненням до занять до настання функціонального відновлення організму чи травмованої системи, а також недостатньо розробленою діагностикою і оцінкою функціонального стану нервово-м'язового апарату.

Успішна профілактика спортивних травм можлива лише при визначенні причин їх виникнення. У спортивній медицині є велика кількість робіт, в яких дається аналіз спортивного травматизму і причин виникнення травм. Представляється доцільною наступна класифікація причин виникнення спортивних травм:
нєдоліки і помилки в мєтодиці проведення занять;
нєдоліки організації занять і змагань;
нєдоліки в матеріально-технічному забезпеченні занять і змагань;
несприятливі метеорологічні та санітарні умови при проведенні тренувань, занять і змагань;
порушення вимог лікарського контролю;
недисциплінованість спортсменів та осіб що займаються фізичними вправами
Детальний аналіз великої кількості травм у студентів при заняттях фізкультурою і спортом протягом багатьох років показав, що спортивний травматизм – це до певної міри процес керований. І при організації належних заходів профілактики спортивні травми можна звести до мінімуму, особливо пошкодження середньої тяжкості і тяжкі.
Запобігання спортивному травматизму основане на принципах профілактики пошкоджень з врахуванням особливостей окремих видів спорту. Окрім загальних організаційно-профілактичних заходів забезпечення безпеки на учбово-тренувальних заняттях і спортивних змаганнях в окремих видах спорту, існують заходи профілактики спортивного травматизму, властиві лише даному виду спорту.
Дані статуправління МОЗ України свідчать про наступне. В 2014-2016 роках рівень спортивного травматизму серед дорослих і підлітків дорівнював 3, 3 на 10 000 населення проти 2, 6 в 2012-2014, що на 32% більше, ніж в попередніх роках. В останні роки травматизм у спорті має стійку тенденцію до зростання.
Тому вивчення причин травматизму в спорті і його шляхи профілактики є надзвичайно актуальним питанням спортивної медицини.
Нами проведено аналіз травматизму та захворюваності серед осіб, які займаються фізичною культурою та спортом за даними Чернівецького обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру за 2014-2016 роки. Окрім того, проводили опитування 56 учнів ДЮСШ і 72 студентів – спортсменів першого та другого курсу навчання на факультеті фізичної культури та здоров’я людини ЧНУ імені Юрія Федьковича, а також виясняли їхню думку стосовно причин і шляхів профілактики травматизму у спорті.
Одержані нами дані свідчить про чітку тенденцію росту спортивного травматизму серед дорослих, підлітків і дітей протягом останніх 3-4 років.
Причини травматизму як і раніше носять організаційний характер. У його основі лежать порушення принципів поступовості, безперервності й циклічності в тренуванні, порушення правил лікарського контролю, відсутність динамічного спостереження за спортсменами високого класу.
Опитування дало можливість також вияснити, що 59, 7% студентів – спортсменів вважають травми викликані причинами організаційного характеру. По рейтингу за кількістю відповідей студентів ці причини розташувались таким чином:
Неякісна екіпіровка, інвентар та обладнання – 37, 5%;
Несприятливі санітарно-гігієнічні умови (недостатнє освітлення, занадто тверде і слизьке покриття, на якому виконуються вправи) – 37, 4%;
Порушення поведінки і правил безпеки на заняттях – 16, 3%;
Метеорологічні (дуже низька або висока температура довкілля, висока вологість та інше) умов заняття – 5, 3%;
Значна загазованість повітря – 3, 5%;
20, 2% опитаних студентів вважають причинами травматизму методику проведення занять і тренувань. Причини методичного характеру за рейтингом розташувались так:
Зловживання великими силовими навантаженнями на хребет – 32, 5%;
Зловживання тривалою напругою м’язів – 29, 1%;
Виконання силових вправ без достатньої розминки – 16, 1%;
Виконання вправ з біля – та граничними обтяженнями на тлі втоми – 14, 9%;
Застосування великих обтяжень у вправах, які недостатньо засвоєні (недосконала міжм’язова координація) – 3, 8%;
Порушення гармонії в розвитку сили різних групах м’язів і, як наслідок, диспропорція у розвитку їх сили 3, 6%;
Причини, які пов’язані з професійною та осо- бистісною характеристикою тренера (викладача) згідно кількості студентів (20, 1%), що їх визнали розмістились так:
Недостатня мотивація і задоволення своєю роботою – 20, 8%;
Недостатній особистий фізичний стан, що не дозволяє показати приклад виконання фізичних завдань – 19, 4%;
Відсутність мужності, настирливості, рішучості, емпатії, вміння вірно оцінити групу, привести в життя свій план дій, при необхідності проявити гнучкість, найти більш оптимальний шлях
Фото Капча