Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Природа у вихованні дітей дошкільного віку

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота
На тему:
«Природа у вихованні дітей дошкільного віку» 
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ВАЖЛИВОСТІ ПРИРОДИ У ВИХОВАННІ ТА РОЗУМОВОМУ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
1.1. Психолого-педагогічні основи дослідження значення природи у вихованні дітей
1.2. Використання природи у вихованні дітей дошкільного віку в історії російської прогресивної педагогіки
1.3. Діячі освіти України про формування особистості дитини засобами природи
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ПРАЦІ В ПРИРОДІ ЯК МЕТОД ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З ПРИРОДОЮ 
2.1. Особливості праці дитини в природі
2.2. Методика організації дитячої праці в молодшій і середній групах
2.3. Методика організації дитячої праці в старшій групі
Висновки до другого розділу
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
ВСТУП
 
Актуальність дослідження. До найактуальніших проблем сьогодення, що торкаються кожного жителя планети й від якого залежить майбутнє людства, належать екологічні проблеми. Викликані недалекоглядним, нерозумним, необґрунтованим ставленням людини до природи. Аналіз екологічної ситуації на нашій планеті свідчить про те, що нинішня криза охопила сфери мислення людини, її екологічну свідомість і практичну діяльність. Глобальне знищення природи – це лише побічний результат згубної діяльності суспільства. Тому актуальною в наш час є проблема формування екологічної свідомості дітей.
Дитина приходить у дитячий садок. У неї ще не сформовані стійкі погляди, переконання, інтереси, тому вихователі ставлять перед собою завдання – сформувати мислення, екологічну культуру, учать дитину з раннього віку жити за законами природи. І саме дитячий садок для цього має неабиякі можливості, бо саме з раннього віку в дитини закладаються: інтелект, мислення, природна допитливість, інтерес до всього оточуючого.
Формування екологічної свідомості – найважливіше завдання дошкільної установи в даний час. Дошкільна установа вже сьогодні покликана проявити наполегливість у вихованні нового покоління, якому властиво особливе бачення світу як об'єкту його постійної турботи. У дітей дошкільного віку є необхідні передумови формування позитивного емоційно-ціннісного ставлення до природи. Їм доступне розуміння різнобічних цінностей природи, вони вміють виразити свої емоції від спілкування з природою у творчій діяльності, знають правила поведінки в природі, можуть оцінити свої вчинки та вчинки інших.
Виховувати працьовитість і дбайливе ставлення дітей до природи – одна з важливих завдань загальної роботи з охорони навколишнього середовища. Вплив рідної природи кожен з нас в більшій чи меншій мірі відчував на собі і знає, що вона є джерелом перших конкретних знань і тих радісних переживань, які часто запам'ятовуються на все життя. Ознайомлення дошкільнят з природою – це засіб утворення в їхній свідомості реалістичних знань про навколишню природу, заснованих на чуттєвому досвіді та вихованні правильного ставлення до неї. Праця в природі як основний практичний метод ознайомлення дошкільників з природою має важливе значення. Безпосередньо стикаючись з предметами і явищами природи, діти набувають конкретні знання про неї, встановлюють деякі зв'язки між розвитком рослині та доглядом за ними людини. Все це позитивно впливає на розвиток мислення, створює основу для матеріалістичного світорозуміння. Систематична праця на городі, в саду, квітнику і куточку природи підвищує інтерес до рослин і тварин, допомагає виховувати у дітей любов і дбайливе ставлення до об'єктів природи, сприяє формуванню працьовитості та інших моральних якостей. Посильна фізична праця робить корисний вплив на загальний розвиток дітей, сприяє розвитку функцій аналізаторів, і в першу чергу рухового. Також трудове виховання є необхідною, найважливішою умовою успішної підготовки дітей до навчання в школі. Діти, виховані з ранніх років у праці, відрізняються в школі самостійністю, організованістю, активністю, охайністю, вмінням себе обслужити. Крім того, як зазначалося раніше, праця в природі сприяє формуванню екологічної свідомості дітей, що є дуже важливим на сучасному етапі розвитку людства. В. Сухомлинський писав, «що школа майбутнього повинна найповніше використовувати для гармонійного розвитку людини все, що дає природа і що зможе зробити людина для того, щоб природа служила їй. Уже через це ми повинні берегти і поновлювати природні багатства, які маємо» [27, с. 147].
Актуальність обраної теми визначається тим, що для ефективного здійснення роботи по ознайомленню дошкільників з природою необхідно проводити не тільки комплекс занять, але залучати до практичної діяльності за допомогою різноманітних форм організації праці в природі. Тому саме
«Праця в природі як основний практичний метод ознайомлення дошкільників з природою» була обрана темою даної курсової роботи.
Об’єкт дослідження – проблема ознайомлення дошкільнят з природою методом праці в природі.
Предмет дослідження – особливості праці дітей дошкільного віку в природі.
Мета дослідження – виявити, як впливає праця в природі на освітньо-виховний процес у вихованні дошкільнят.
Завдання дослідження:
1. Вивчити педагогічну літературу з проблеми ознайомлення дошкільнят з природою шляхом трудового виховання.
2. Проаналізувати методичну літературу з організації праці.
3. Виявити вплив праці у природі на освітньо-виховний процес у вихованні дошкільнят.
Для вирішення поставлених завдань у роботі використані такі методи дослідження: теоретичний аналіз, узагальнення, експеримент.
Структура роботи: робота складається з двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків.
 
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ВАЖЛИВЛСТІ ПРИРОДИ У
Фото Капча