Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Результативність психологічного консультування

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Поняття результативності психологічного консультування
2. Методи оцінки проблем клієнта
3. Визначення результатів консультування
4. Причини недостатньої ефективності психологічного консультування
Список використаної літератури
 
1. Поняття результативності психологічного консультування
 
Під результативністю психологічного консультування розуміються його кінцеві підсумки для клієнта, а саме – те, що в його психології і поведінці дійсно змінилося під впливом проведення консультування.
Передбачається, що результати психологічного консультування в більшості випадків його проведення є позитивними, принаймні, – такими, які очікуються клієнтом і психологом-консультантом. Однак одна справа очікування і надії, а інша – реальна дійсність. Іноді явно позитивний, одномоментний результат психологічного консультування може бути відсутнім і навіть, на перший погляд, здаватися негативним. У підсумку проведення психологічного консультування щось у психології і поведінці клієнта може дійсно змінитися, але не одразу.
Крім того, іноді мають місце непередбачувані, несподівані або негативні результати психологічного консультування. Це трапляється тоді, коли щось істотне в консультуванні заздалегідь недостатньо продумано з погляду можливих негативних наслідків або коли психологічне консультування проводить професійно непідготовлений, недостатньо досвідчений психолог.
Про позитивний результат психологічного консультування можна судити за рядом ознак, до яких відносять наступні.
1. Позитивне, оптимальне, задовольняюче як психолога-консультанта, так і клієнта вирішення тієї проблеми, з якою клієнт звернувся у психологічну консультацію, при цьому ефективність результату підтверджується сукупністю позитивних підсумків. По завершенню консультації обидві її сторони – консультант і клієнт – визнають, що проблема, заради якої консультування проводилося, успішно вирішена, причому для цього є переконливі об'єктивні докази. Ні психологові-консультантові, ні клієнтові не потрібно якихось додаткових аргументів на користь того, що консультування дійсно пройшло успішно.
Психолог-консультант може вважати, що консультування було успішним і проблема клієнта вирішена, у той час як сам клієнт може в цьому сумніватися, заперечувати або не відчувати повністю реальних результатів психологічного консультування. Іноді, навпаки, клієнтові здається, що у результаті консультування йому повністю вдалося впоратися зі своєю проблемою, у той час як психолог-консультант сумнівається у цьому і наполягає на продовженні консультації, бажаючи одержати додаткові переконливі докази того, що проблема клієнта дійсно успішно вирішена.
2. Позитивні зміни в тих аспектах психології і поведінки клієнта, на регуляцію яких безпосередньо було спрямовано психологічне консультування. Маються на увазі основні, прогнозовані і можливі додаткові позитивні ефекти, отримані від проведення психологічного консультування. Справа в тому, що, впливаючи на одні психологічні процесів і форми поведінки клієнта, консультування може істотно торкнутися й інших. Як правило, у тому випадку, коли виявляються позитивні результати впливу психологічного консультування на особистість клієнта, також змінюється і його поведінка, взаємини з людьми і багато чого іншого у його психології. Поліпшення пам'яті клієнта звичайно позитивно позначається на його інтелекті, хоча можливий і зворотний вплив інтелекту на пам'ять.
Нерідко в практиці психологічного консультування поряд з його безперечними позитивними результатами зустрічаються проблемні і спірні моменти оцінювання його підсумків.
За своїми результатами психологічне консультування може проявлятися і по-іншому: об'єктивно, суб'єктивно, внутрішньо і зовнішньо. Об'єктивні ознаки результативності психологічного консультування проявляються в тому, що його супроводжують безсумнівні факти, які свідчать про успішність консультування. Суб'єктивні ознаки результативності психологічного консультування проявляються у почуттях, відчуттях, думках і уявленнях консультанта. Внутрішні ознаки результативності психологічного консультування проявляються у змінах психології клієнта. Вони можуть відчуватися (усвідомлюватися) або не відчуватися (не усвідомлюватися) клієнтом, можуть проявлятися або не проявлятися у його реальній поведінці, у доступних зовнішньому спостереженню діях і вчинках клієнта.
Зовнішні ознаки результативності психологічного консультування, навпаки, завжди і досить виразно проявляються у видимих, доступних прямому спостереженню і оцінці, формах його поведінки.
 
2. Методи оцінки проблем клієнта
 
Психологічні оцінки – це системні або стандартизовані процедури спостереження за поведінкою. Оцінками займається більшість психологів: на підставі порівняння поведінки різних людей і аналізу поведінки одного індивіда у різні проміжки часу робляться узагальнення щодо мети прогнозу, тому психологічна оцінка має велике значення як для теорії психологічного консультування, так і для практики. Оцінка широко застосовується в багатьох областях психології, однак її застосування у консультуванні має один важливий аспект: клієнтові надаються нові відомості про нього і його перспективи.
Психологічна оцінка – це дуже широке поняття. Можна, узагальнюючи, говорити про три аспекти можливої оцінки проблем клієнтів:
нозологічна (зарахування клієнта до певного нозологічної категорії) ;
психодинамічна (виділення домінуючих механізмів психологічного захисту, обумовлених онтогенетично) ;
екзистенціальна (аналіз суб'єктивного світу клієнта).
Загалом психологічній оцінці підлягають найрізноманітніші відомості про особливості людей: оцінюється інформація про клієнта, отримана під час бесіди, результати психологічного обстеження, сни, творчість і т. д.
Кожна проблема людини – це вираження її почуттів, думок та інтенцій, тому її можна вирішити, змінюючи своє життя – його образ, відносини, внутрішню орієнтацію. Іноді виникає спокуса у всіх своїх проблемах звинувачувати оточення (або спадковість). Оточення нескінченно важливо як арена, на якій людина бореться за себе, однак вважати, що воно є причиною проблем особистості, – неконструктивно і неправильно. Перше і найважливіше правило консультування (про яке консультант повинен повідомити клієнтові) : наявність проблем – це нормальне явище. Усвідомлення даного положення являє собою перший крок до усунення проблем. Серйозні
Фото Капча