Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток документно-інформаційних ресурсів з мистецтва публічних бібліотек

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
68
Мова: 
Українська
Оцінка: 

мистецтво. Фотографія. Музика. Театр» розкривається перелік публікацій, які друкуються на сторінках українських журналів:

1. Всесвітня література та культура в середніх навчальних закладах;
2. Експерт мистецтва;
3. Київ;
4. Кінотеатр;
5. Культура і сучасність;
6. Мистецтвознавчі записки;
7. Мистецтво та освіта;
8. Містобудування та територіальне планування;
9. Народне мистецтво;
10. Наука і освіта;
11. Образотворче мистецтво;
12. Пам’ятки України: історія та культура;
13. Пам’ять століть;
14. Студії мистецтвознавчі;
15. Українська культура;
16. Українська література в загальноосвітній школі;
17. Українська мова і література в школі;
18. Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика;
19. Українознавство.
Літопис газетних статей: Містить аналітичну бібліографічну інформацію про статті, документальні матеріали, твори художньої літератури, опубліковані в загальнодержавних та обласних газетах України. Містить перелік публікацій з мистецької тематики, які друкуються на сторінках газетних видань України.
Матеріал систематизується згідно з таблицями класифікації УДК. Всередині галузевих розділів застосовуються тимчасові тематичні рубрики для відображення матеріалів, які присвячені важливим подіям політичного, економічного і культурного життя, ювілеям окремих осіб, організацій тощо.
В розділі «Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Фотографія. Музика. Театр» розкривається перелік публікацій, які друкуються на сторінках українських газетних видань:
1. Буковинське віче;
2. Вільне слово;
3. Вінниччина;
4. Галичина;
5. Демократична Україна;
6. Деснянська правда;
7. Дзеркало тижня;
8. Запорізька правда;
9. Київська правда;
10. Кримська світлиця;
11. Культура і життя;
12. Літературна Україна;
13. Молодь України;
14. Наддніпрянська правда;
15. Новини Закарпаття;
16. Одеські вісті;
17. Правда України;
18. Робітнича газета;
19. Слобідський край;
20. Слово Просвіти;
21. Українська столиця;
22. Українське слово;
23. Урядовий кур’єр.
Літопис образотворчих видань: Містить бібліографічну інформацію про образотворчі видання, що виходять в Україні, а саме: плакати, портрети, репродукції, естампи, образотворчі листівки, альбоми, книжки-картинки, наочні посібники, календарі тощо.
Літопис нот: Містить бібліографічну інформацію про окремо видані музичні твори, збірники музичних творів, навчальні та методичні нотні видання, про книги, тексти яких органічно пов’язані з нотними записами, а також про музичні твори, опубліковані в літературно-художніх, масових і дитячих журналах і газетах України.
Нові видання України: Бібліографічний покажчик книг і брошур. Надає оперативну бібліографічну інформацію про книжкові видання, що надійшли до Книжкової палати України.
Друк України…: Збірник. Містить основні показники, що характеризують видавничу діяльність в Україні за… рік. Наводяться відомості про випуск книг і брошур за тематичними розділами та розділами цільового призначення. Подано інформацію за основними видами видавничої продукції.
Друковані засоби масової інформації. Довідник. Містить інформаційні відомості про періодичні та продовжувані видання: газети, збірники, бюлетені, бібліографічні видання та календарі книжкового типу, що видані в Україні й пройшли державну бібліографічну реєстрацію.
Літопис книг: Містить поточну інформацію про книги і брошури всіх галузей в т. ч. з мистецтва, що виходять в Україні.
В «Літописі…» дається детальний аналіз неперіодичних видань з мистецтва всіх видів і типів: офіційно-документальних, наукових, науково-популярних, професійно-виробничих, навчальних, довідкових, інформаційних, художніх, видань для дітей та юнацтва.
Структура тематичного розділу з мистецтва відображена в покажчику у підрозділах:
Загальні питання мистецтва. Стилі мистецтва;
Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Містобудування. Ландшафтна та садово-паркова архітектура;
Архітектура;
Образотворче мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво;
Малювання та креслення;
Пластичні мистецтва. Нумізматика, нагороди;
Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли. Дизайн;
Живопис. Графічні мистецтва. Графіка. Гравюра;
Фотографія та подібні процеси;
Музика;
Видовищні мистецтва. Масові розваги.
Кінематографія. Кіномистецтво. Кінофільми;
Театр. Сценічне мистецтво. Хореографія.
Ефективність такої систематизованої інформації значно вища, ніж вибіркові відомості про твори друку з мистецтва, розповсюджені по різних професійних і масових часописах і газетах. Така інформація про видання з мистецтва забезпечується у довідковому апараті, доданого до кожного покажчика, а також чітким групуванням бібліографічного матеріалу даної тематики за міжнародною системою класифікації творів друку «Універсальна десяткова класифікація», що охоплює всі галузі людських знань.
Документальний потік видань з мистецької тематики представляє значний не лише для спеціалістів бібліотек, але й для видавців, працівників наукових установ, мистецтвознавців, бібліографів та ін.
Популяризація документовидань мистецької тематики опосередковано впливає на сучасний стан та перспективи розвитку видавничої галузі у сфері мистецтва, на майбутні тиражі та обсяг продажу продукції видавництв України.
На основі «Літопису книг» нами був проведений аналіз документального потоку неперіодичних видань з мистецтва за 2005-2007 рр. та порівняльна характеристика статистичних даних за вказаний період, який характеризує кількість видань, тиражі випуску друкованої продукції в Україні, які надійшли до Книжкової палати на основі обов’язкового примірника від суб’єктів видавничої діяльності, які належать до сфери управління Держкомтелерадіо України.
Дослідження статистичних даних дає можливість простежити випуск книг і брошур з мистецтва та мистецтвознавства в динаміці упродовж трьох останніх років і зробити порівняльний аналіз з загальною динамікою українського книговидання за назвами і тиражами.
У 2005 році Книжкова палата України отримала та зареєструвала в «Літописі книг» 15720 назв книг та брошур, загальним тиражем 54059, 8 тис.
Фото Капча