Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток дверних систем в Україні

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
126
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Дипломна робота

на тему:
«Розвиток дверних систем в Україні»
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ I. СТАН РОЗВИТКУ ДВЕРНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ
1.1. Розвиток виробництва дверних систем в Україні
1.2. Забезпеченість ринку України дверними системами
1.3. Вимоги до якості дверних систем
РОЗДІЛ II. ФАКТОРИ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДВЕРНИХ СИСТЕМ
2.1. Вплив нових видів сировинних матеріалів на споживні властивості дверних систем
2.2. Технологія виробництва дверних систем та її вплив на споживчі властивості
2.3. Розробка пропозицій щодо поліпшення споживних властивостей та якості дверних систем
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА
РОЗДІЛ III. ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
3.1. Об’єкти дослідження
3.2. Методи дослідження
РОЗДІЛ IV. РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ЯКОСТІ ДВЕРНИХ СИСТЕМ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ МАГАЗИНУ ЕПІЦЕНТР)
4.1. Порівняльна характеристика споживних властивостей дверних систем вітчизняного і іноземного виробництва різних виробників
4.2. Визначення показників фізико-механічних властивостей та безпеки дверних систем
4.3. Оцінка якості дверних систем різних виробників
РОЗДІЛ V. ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ДВЕРНИХ СИСТЕМ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ МАГАЗИНУ ЕПІЦЕНТР)
5.1. Аналіз структури асортименту дверних систем вітчизняних підприємств – виробників і іноземних підприємств – виробників
5.2. Виявлення споживних переваг дверних систем
5.3. Розробка пропозицій щодо оновлення асортименту дверних систем
РОЗДІЛ VI. ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ ТА ЗБУТУ ДВЕРНИХ СИСТЕМ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ МАГАЗИНУ ЕПІЦЕНТР)
6.1. Конкурентоспроможність дверних систем (за матеріалами магазину Епіцентр) 
6.2. Маркетинг та збут дверних систем (за матеріалами магазину Епіцентр) 
6.3. Вдосконалення маркетингу і збуту
РОЗДІЛ VII. ОХОРОНА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
7.1. Служба охорони праці на підприємстві, її права та обов’язки
7.2. Пил і шкідливі гази та їх вплив на організм людини
7.3. Призначення і будова вуглекислотного вогнегасника
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
ВСТУП
 
На протязі багатьох років у нашій державі, в умовах високої монополізації виробників регулятором виробництва продукції був не реальний попит, а виробництво та адміністративно-командний механізм розподілу, регулювали споживання, формували попит і смак покупців.
Політика, яка провадилась, поступово вела меблеву галузь до її загального відставання від розвинутих країн.
У таких умовах проблема конкурентоспроможності товару у виробників практично не піднімалася, а якщо і ставала, то вирішувалася лише для тієї продукції, яка реалізовувалася на зовнішньому ринку.
Кілька років тому, коли ринкові відношення тільки почали формуватися, а підприємства одержали значну самостійність, основний опір в роботі виробників дверних систем України був направлений на отримання максимального прибутку, причому різноманітними методами (підвищення цін, біржова торгівля, скорочення асортименту, доставка сировини й напівфабрикатів за кордон, бартерними операціями).
Загальний спад ефективності виробництва і зниження життєвого рівня населення в той час привели до протиріччя між попитом та пропозицією, які у свою чергу негативно впливали на обсяг виробництва, ріст цін, безробіття, втрату конкурентоспроможності ряду підприємств та ін.
Зараз в нашій країні передбачається зменшення виробництва дверних систем, покращення якості їх асортименту, особливе значення надається покращенню якості житлового будівництва та підвищенню рівня комфортабельності і забезпечення охорони квартир. Покращення комфортабельності квартир, крім об’єму, характеристики повинні забезпечити удосконалення системи його обладнання, в тому числі виробництва меблів, які сприяють підвищенню рівня естетичних запитів населення. Таким чином корінне підвищення естетичних властивостей, покращання споживчих властивостей, надійності, довговічності та конкурентоспроможності на світовому ринку є основою проектування та виробництва дверних систем.
Дверні системи один з основних товарів народного споживання. Вони мають велике значення в організації побуту, відпочинку, роботи. Покращання їх якості, споживчих властивостей – важлива передумова покращeння рівня життя населення. В сучасній економіці одним з головних напрямів фінансово-економічної та виробничо-збутової стратегії кожного виробника є підвищення конкурентоспроможності вироблених товарів для закріплення його позицій на ринку, з ціллю отримати максимальний прибуток.
У конкурентоспроможній політиці відносно до товару приймаються до уваги: його функціональне призначення; надійність; довговічність; зручність використання; естетика зовнішнього вигляду; упаковка, обслуговування, гарантії, супроводжувальні документи, інструкції та інші характеристики, тобто здатність товару задовольнити сукупні потреби покупця краще, ніж товари-конкуренти.
Створення такої споживчої цінності товару, яка включає до себе всю сукупність властивостей товару, а також супутніх йому, є важливішими умовами виживання на ринку.
Щоб дати оцінку конкурентоспроможності товару, необхідно вирішити широке коло питань і наперед за все отримати об’єктивну інформацію про стан ринку, розвиток промисловості того товару, який розглядається з точки зору конкурентоспроможності.
Аналізу ринку приділяється особлива увага. Особливо це відноситься до оцінки тих потреб, які цей товар не задовольняє, до виявлення негативних та позитивних якостей цього товару, які відмічають споживачі.
Якість продукції (включаючи новизну, відсутність дефектів при виконанні, надійність в експлуатації) є одним з найважливіших компонентів завоювання й утримання позицій на ринку. Тому підприємства приділяють особливу увагу, забезпеченню високої якості продукції, установлюючи контроль на всіх стадіях виробничого процесу, починаючи з контролю якості використовуваної сировини і матеріалів і закінчуючи визначенням відповідності випущеного продукту технічним характеристикам і параметрам не тільки в ході його іспитів, але й в експлуатації.
Створення конкурентного середовища на ринку товарів, підвищення їх якості, конкурентоспроможності та надійності являється необхідним кроком для підвищення
Фото Капча