Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток навичок іншомовного говоріння через створення ситуацій мовного спілкування

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 

характеризують друга, подругу, викладача і розставити їх по порядку за ступенем важливості.

Ранжування інформації супроводжується обговоренням, а на закінчення – її поданням з обгрунтуванням і з подальшим обміном думками. Тут відпрацьовуються репліки згоди – незгоди, процедури аргументування і висловлення власної думки [2].
Інтерв’ю. Студенти проводять інтерв'ю за обраними темами з різними людьми. Вони складають план і питання для інтерв'ю самостійно, викладач може лише визначити тему.
Завершення розповіді. Викладач розповідає історію, але не до кінця, а кожен студент пропонує свою розв’язку.
Завдання на здогад (guessing activities) пов'язані з впізнавання особи, предмета або процесу за допомогою загальних питань, які потребують відповідей ''так'' або ''ні''. Наприклад, студентам, що працюють в малих групах, видаються картки з назвами визначних місць. Кожен зі студентів по черзі, відповідаючи на запитання решти учасників групи, повинен дати їм можливість дізнатися назву, вказану на його / її картці. Вправи такого типу мотивують і програмують мовленнєву взаємодію.
Опис за картинками. Викладач пропонує описати або скласти розповідь по запропонованому зображенню або серії зображень.
Доповідь. Кожен студент повинен приготувати перед заняттям розповідь на задану тему, а потім стисло, логічно й аргументовано викласти підготовлену інформацію. Такі завдання розвивають навички монологічного висловлювання.
Завдання на проектну роботу (project-based activities) – це самостійно сплановані й реалізовані студентами роботи, в яких мовне спілкування вплетено в інтелектуально-емоційний контекст іншої діяльності [5].
Не викликає заперечень ствердження експертами того факту, що одним з найбільш ефективних способів навчання говоріння є використання на заняттях групових проектів. Особливий інтерес, в контексті навчання говоріння на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах, викликають короткострокові проекти. Серед переваг цього методу варто згадати наступні:
можливість підбору тем, орієнтованих на інтереси студентів;
відсутність реальної необхідності у тривалих або трудомістких дослідженнях;
можливість презентації студентами своїх робіт в усній формі.
В якості прикладу можна навести один з форматів подібних проектів, в якому студентам пропонується в невеликих групах скласти ''кращу п’ятірку'' (Top Five), наприклад, ''5 найкращих авторів'' (при цьому студенти можуть бути заохочені до пояснення, чому їм подобається саме ці автори, а також до опису книг або прочитання уривку з вірша). Цей формат вдало зарекомендував себе і ґрунтується на любові людей до складання усіляких списків, рейтингів тощо.
Такі проекти можуть бути представлені на одному занятті, а після ретельної підготовки – завершені на наступному уроці.
Основними перевагами короткострокових проектів є:
Отримання студентами контрольованих можливостей висловлювати власні думки.
Можливість адаптації змісту проектів до навчальної програми дисципліни або до фахової спрямованості студентів.
Усна презентація результатів кожної групи може займати стільки часу, скільки це необхідно, в залежності від ентузіазму і мовного рівня студентів.
Заключний етап – усна презентація – дає відмінну практику говоріння [6].
Використання на заняттях елементів підготовки публічних виступів також сприяє вдосконаленню навичок говоріння в цілому. Оскільки подібні завдання вимагають уваги студентів не тільки до форми, а й до змісту їхніх висловлювань. Зокрема, дієвим є метод поділу промови на частини (за рахунок пауз та інтонаційних наголосів), який може допомогти студентам в подальшому більш впевнено здійснювати іншомовне спілкування. Застосовуючи цей метод на практиці, студентам можна запропонувати прослухати короткий епізод будь-якого відомого публічного виступу (наприклад, промови Мартіна Лютера Кінга ''I have a dream» або виступу Стіва Джобса перед випускниками Стенфорда), а потім відтворити почуте з усіма інтонаційними наголосами і паузами [7].
Оскільки у спілкуванні крім уміння говорити, важливим також є вміння слухати, слід враховувати той факт, що зазвичай студенти мають різний ступінь розкутості у спілкуванні (можуть бути більш або менш говіркими). Менш говірким студентам краще дозволити грати допоміжну роль в груповій роботі, наприклад записувати рішення групи.
Водночас деякі люди взагалі неохоче сприймають рольові ігри. Це природно, так що не варто їх до цього примушувати – краще змінити завдання [8].
Висновки. Будь-який викладач, який при підготовці до проведення занять з іноземної мови прагне вийти за рамки простого повторення і маніпуляції з певними граматичними формами, тобто відійти від простої ''мовної практики'' і організувати спілкування студентів на значимі для них теми, повинен бути готовим до їхніх помилок, а іноді і розчарування [9]. Однак не слід занадто зосереджуватися на уникненні подібних речей, оскільки вони є частиною процесу навчання. Краще спрямувати зусилля на підтримку і заохочення студентів до подальшого руху вперед в оволодінні навичками й уміннями іншомовного спілкування.
 
Список використаних джерел
 
Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению / Е. И. Пассов. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 1991. – 223 с.
Казанцева Г. С. Эффективность обучения говорению на английском языке в высшей школе / Г. С. Казанцева, А. Ю. Казанцев // Вестник Томского гос. пед. ун-та, 2014. – Вып. 3 (144). – C. 105-109.
Формула ПОПС: вчимося доводити свою життєву позицію [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //lilyamaybor. blogspot. com/2016/02/blog-post_59. html.
Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии. (Анализ зарубежного опыта) / М. В. Кларин. – Рига, НПЦ ''Эксперимент'', 1995 – 176 с. : 95
Зимняя И. А. Проектная методика обучения английскому языку / И. А. Зимняя, Т. Е. Сахарова – ИЯШ. 1991. № 3. – С. 9-15.
Short projects to get them talking [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.teachingenglish.org.uk/article/short-projects-get-them-talking
Public speaking skills [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.teachingenglish.org.uk/article/public- speaking-skills
Reluctant talkers 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.teachingenglish.org.uk/article/reluctant- talkers-1
Speaking and elementary learners [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.teachingenglish.org.uk/article/speaking-elementary-learners
Фото Капча