Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сегментація ринку готельних послуг

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
45
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КУРСОВА РОБОТА
 
з дисципліни «Організація готельного господарства» на тему:
 
«Сегментація ринку готельних послуг»
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СЕГМЕНТАЦІЇ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ
1.1. Сегментація як засіб вибору найбільш перспективного цільового ринку
1.2. Ознаки сегментації
1.3. Методика пошуку цільових сегментів
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СЕГМЕНТАЦІЇ РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ НА ПРИКЛАДАХ
2.1. Позиціонування готелю «Дніпро» у м. Києві на ринку готельних послуг
2.2. Позиціонування готелю «Holiday Inn Moscow Lesnaya» у м. Москві на ринку готельних послуг
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ
3.1. Розробка альтернативних стратегій маркетингу
3.2. Виставки та ярмарки як інструмент захисту сегменту ринку готельних послуг
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ
 
ВСТУП
 
Актуальність роботи. Сегментація ринку в міжнародному туризмі – дуже важливий елемент при виборі стратегії маркетингу, її основною характеристикою є розділення ринку на гомогенні складові частини – групи або сегменти, члени яких відносно подібні, але відрізняються від членів інших груп або сегментів. Одним словом, сегментація ринку виходить з того, що кожен клієнт має індивідуальні потреби, а всі разом вони утворюють гетерогенний ринок. Відповідно, елементи маркетингового комплексу (продукт, ціна, просування і розподіл) визначаються до різних сегментів ринку.
Метою дослідження є аналіз організаційних основ сегментації ринку готельних послуг. Для досягнення поставленої мети вирішено такі завдання:
  • розкрито зміст поняття «сегментація»;
  • визначені ознаки сегментації;
  • виявлені методи пошуку цільових сегментів;
  • проаналізована сегментація в окремих готелях;
  • визначені проблеми у визначені необхідного сегменту ринку готельних послуг.
Об’єктом курсової роботи є сегментація ринку готельних послуг.
Предметом роботи є теоретико-організаційні засади та аналіз сегментації ринку готельних послуг.
Методи дослідження. Для виконання завдань, використані наступні методи: порівняння та групування, методи ретроспективного, логічного аналізу, програмно-цільовий підхід.
Інформаційною базою дослідження є закони України, періодична та учбова література, наукові статті.
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СЕГМЕНТАЦІЇ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ
 
1.1. Сегментація як засіб вибору найбільш перспективного цільового ринку
 
 Одним із перших стратегічних рішень, що використовується фірмою, повинно стати вибір ринку, на якому вона хоче вести конкурентну боротьбу. Цей вибір свого базового ринку визначає ділення ринку на частини, що містять споживачів зі схожими потребами і поведінкою чи мотиваційними характеристиками і створюють для готельного підриємства сприятливі маркетингові можливості [5].
Проблемам дослідження сегментації ринку присвячені роботи Волов А Б, Зозульов О. В, Балабанової Л. В., Котлера Ф., Ламбена Ж. -Ж., О'Шонессі Дж., Уткіна Е. А. Однак в сучасній економічній літературі не приділяється значної уваги дослідженню сегментування як складової управління підприємства в умовах маркетингової орієнтації [6].
При сучасному стані ринку, при постійній зміні ринкової кон’юнктури для готельних підприємства велике значення має постійний контроль та аналіз зовнішнього середовища. Тому для будь-якого підприємства значну роль відіграє процес сегментації ринку. Результатом аналізу діяльності підприємства є узагальнення значної кількості різноманітних даних про розвиток готельного підприємства та середовища. При цьому дуже важливим є урахування ступеня і характеру впливу, тенденцій змін окремих факторів на готельні підприємства [4].
Використовуючи свої власні розробки і спостереження готельне господарство може отримати крупну конкурентну перевагу перед своїми суперниками і дасть можливість першими освоїти новий сегмент ринку. Застосування методики сегментації ринку дозволить готельному підприємству чітко, однозначно визначити цільовий ринок, розробити стратегію позиціонування та на цій основі визначитися з комплексом маркетингу; досягти максимальної ефективності стратегії просування; мінімізувати зусилля по збуту продукції та знайти конкурентну нішу для підприємства [7].
Сегментація ринку – процес його розділення на чіткі групи покупців, для кожної з яких можуть знадобитися окремі продукти і комплекси маркетингу.
Такий підхід дозволяє визначати життєздатні, стійкі та вигідні групи споживачів. Об'єктом сегментації є споживачі. Мета сегментації – максимальне задоволення вимог споживачів до готельного продукту, а також оптимізація витрат готелю на його розробку, випуск і реалізацію [5].
Сегмент ринку – це особливим чином виділена частина ринку, група споживачів, продуктів чи підприємств, що володіють певними загальними ознаками (ознакою) [8].
Сегментація ринку готельних послуг – важливий елемент при виборі стратегії маркетингу. Готельне підприємство діє в складних умовах ринку, тому слід уважно ставитися до питань, кого, як обслуговувати, задаватися питаннями про свій імідж, про вироблені продуктах, про перевагах і смаках клієнтів. Але перш ніж зробити дослідження ринку, потрібно усвідомити необхідність його поділу на численні сегменти, оскільки той чи інший продукт не може відповідати запитам всіх споживачів. За допомогою сегментації із загального числа споживачів вибираються певні типи (ринкові сегменти). Сегментація ринку виходить з того, що кожен клієнт має індивідуальні потреби, а всі разом вони утворюють широкий ринок, однак елементи комплексу маркетингу визначаються відповідно з різними сегментами ринку [9].
Основними перевагами проведення сегментації ринку готельних послуг є [5]:
  • більш точне розуміння вимог, потреб і мотивацій споживачів; наприклад, готельний продукт корпорації «Марріотт» представлено на ринку Москви трьома готелями різної класності, обслуговуючими три різні категорії споживачів. Так, цільовим ринком готелю «Марріотт Тверська» є бізнесмени середнього рівня управління і технічний персонал компаній; для «Mapріотт Гранд» – вище керівництво корпорацій; для «Марріотт Аврора
Фото Капча