Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Шляхи удосконалення обліку розрахунків зарплати на підприємстві "АГРОПЕРЕРОБКА"

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
70
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОПЕРЕРОБКА»
1.1 Економічний зміст і завдання обліку затрат праці та її оплати на підприємстві
1.2 Облік особового складу працівників підприємства
1.3 Форми і види оплати праці
1.4 Аналітичний і синтетичний облік розрахунків з оплати праці
1.5 Види та порядок утримань з заробітної плати
1.6 Облік відрахування на оплату праці
1.7 Контроль за фондом оплати праці
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗАРПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
Праця працюючих є необхідною складовою частиною процесу виробництва, споживання та розподілу створеного продукту. Участь працюючих в частці знов створеному матеріальному та духовному базі висловлюється у вигляді заробітної плати, яка повинна відповідати кількості та якості затраченої ними праці.
Заробітна плата – є важливішим засобом підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту.
Збільшення ефективності суспільної продуктивності обумовлено, на сам перед, збільшенням виробництва та поліпшенням якості роботи.
В умовах переходу нашої економіки на ринковий механізм функціонування важливішими задачами є прискорення науково-технічного прогресу, зниження витрат живої праці, механізація трудомістких робіт, поліпшення використання трудових ресурсів, зменшення збитків робочого часу.
Підприємство самостійно, але відповідно до законодавства, установлює штатний розклад, форми і системи оплати праці, преміювання. Врахування праці і заробітної плати – один із найважливіших і складних ділянок роботи, що потребують точних і оперативних даних, у яких відбивається зміна чисельності робітників, витрати робочого часу, категорії робітників, виробничих витрат.
Урахування праці і заробітної плати займає одне з центральних місць у всій системі урахування на підприємстві. Заробітна плата є основним джерелом прибутків робітників фірми, підприємства.
Трудові прибутки робітника визначаються його особистим трудовим внеском з урахуванням кінцевих результатів діяльності підприємства або фірми. Вони регулюються податками і максимальними розмірами не обмежуються. Мінімальний розмір оплати праці встановлюється законодавством.
Необхідно створювати економічно достовірну та обґрунтовану інформацію про виконання нормативів та динаміки показників про працю, стеження за дотриманням співвідношення росту продуктивності праці та заробітної плати, за зменшенням невиробничих витрат скритих та явних збитків робочого часу, стимулювання праці на підприємстві.
На основі цієї інформації здійснюється контроль за виконанням робочого часу на підприємстві, впровадження прогресивних методів праці, дотриманням правильного співвідношення між ростом продуктивності праці та заробітної плати.
На підприємстві облік чисельності робітників та службовців, їх заробітної плати є документальним, достовірним та однаковим у всіх галузях господарювання. Робітники реалізують право на працю шляхом заключення трудового договору на підприємстві у відповідності з Законом України конкретизуючи права та обов’язки робітників, а також оплата за працю, відрахування у фонди, розрахунок прибуткового податку.
У зв’язку з цим на підприємстві організується оперативний та бухгалтерський облік праці та її оплата.
Для того, щоб виконувати задачі, які стоять перед обліком, на підприємстві необхідно створити:
- контроль за чисельністю персоналу та використанням робочого часу;
- правильність документального оформлення виробки робочих та службовців;
- своєчасне нарахування заробітної плати та допомоги, а також їх видача;
- своєчасне утримання сум податків та перерахування їх до бюджету;
- розподіл заробітної плати по об’єктах калькулювання;
- планування звітів про працю.
Метою даної курсової роботи є: ознайомлення зі станом та розробка напрямків удосконалення обліку розрахунків з оплати праці на виробничо-торгівельному підприємстві «Агропереробка».
Завдання: дослідити стан та напрямки вдосконалення обліку розрахунків з оплати праці із працівниками.
Предмет дослідження: облік рахунків з оплати праці із працівниками на виробничо-торгівельному підприємстві «Агропереробка».
Об’єкт дослідження: виробничо-торгівельне підприємство «Агропереробка».
 
РОЗДІЛ 1. ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОПЕРЕРОБКА»
 
Виробничо-торговельне підприємство “Агропереробка” було зареєстровано в 1995 році. Переробка сільськогосподарської сировини, громадське харчування, оптова і роздрібна торгівля – основні види діяльності в 1996-1997 рр.
Засновник і генеральний директор – Рудомська Ольга Юхимівна. Народилась у 1958 році. Закінчила Рівненський державний технічний університет за спеціальністю “Економіка підприємства”. Заслужений працівник промисловості України.
В 1997 році підприємство розширює свою діяльність, плануючи власне виробництво. В основу бізнес-проекту була покладена ідея виробництва продуктів харчування на базі комплексної переробки місцевої сировини.
В травні 1997 року підприємство розпочало реконструкцію придбаного у Фонді Держмайна об’єкту незавершеного будівництва овочево-тепличного комбінату площею 6 гектарів в передмісті Рівного.
Протягом двох років було введено в дію мінімолокозавод потужністю 30 т молока в зміну, і завод по переробці ягід, овочів та фруктів потужністю 5000 т в рік. Підприємство було створено на кредитні кошти, надані відділенням Укрсоцбанку м. Рівне.
Основний асортимент молочної продукції:
- сир твердий “Чеддер”, бринза, напій кисломолочний “Сніжок”, йогурти – виробляються за болгарською технологією. Особливість технології – в застосуванні болгарських заквасок з використанням комбінації штаммів Lbm bulqaricum i Str thermophilum, що визначають смакові та лікувальні властивості продукції.
Передбачена комплексна переробка вторинної сировини і виробництво з неї масла, підсирних вершків, а також дієтичного продукту – альбумінного сиру
Фото Капча