Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Страхування відповідальності

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
 
1. Класифікація та сутність страхової відповідальності
2. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів
3. Страхування відповідальності перевізників вантажів
4. Страхування відповідальності товаровиробників
5. Страхування специфічних видів відповідальності
6. Страхування джерела підвищеної загрози (екологічне страхування)
 
1. Класифікація та сутність страхової відповідальності
 
Страхування відповідальності  - це самостійна сфера страхової діяльності, де страхування відповідальності  передбачає  захист  від  ризиків,  що  загрожують  третій  особі.   Об'єктом  страхування виступає відповідальність страхувальника за законом або в силу договірних зобов'язань перед третіми особами за заподіяння їм шкоди.
Під відповідальністю розуміють заподіяння однією особою іншій моральних або матеріальних збитків. З юридичної точки зору Згідно статті 440 Цивільного кодексу України шкода, заподіяна особі або майну  юридичної  або  фізичній  особи,  підлягає  відшкодуванню  винною  особою  у  повному  обсязі.  У випадках, коли шкода заподіяна не зі злого умислу, вона може відшкодовуватися за рахунок страхування. В такому випадку об'єктом є страхування  відповідальність перед третьою особою за  завдані їй збитки діями або бездіяльністю страхувальника.
Виділяють наступну класифікацію страхування відповідальності:
● за формою здійснення; ● за об`єктом страхування; ● за видами договорі
 
Рис. 9.1. Класифікація страхування відповідальності
 
Страхування відповідальності передбачає відшкодування майнової шкоди заподіяної третім особам. Соціальна роль страхування відповідальності  значна,бо воно дозволяє не тільки відшкодувати збитки потерпілій особі, але і звільнити від їх виплати винного в нанесенні збитку.
Прийнято розрізняти у галузі страхування відповідальності ( за об`єктом страхування) три підгалузі:
1) страхування цивільної відповідальності (обов'язкові види страхування);
2) страхування професійної відповідальності (переважно добровільні види страхування, але наявність договорів такого страхування є необхідною при виконанні певних професійних обов'язків);
3) страхування інших видів відповідальності (добровільні види страхування.). екологічне страхування.
Цивільна відповідальність - це передбачена законом або договором міра державного примушення, яке застосовують для відновлення порушених прав потерпілого (третіх осіб), задоволення його претензій за рахунок порушника.
Організаційна схема страхування відповідальності завжди відрізняється від схеми інших видів страхування.  Відмінність  полягає у наявності так званої "третьої  особи",  тобто  особи,  котрій страхувальником нанесено збиток. Фактично ця третя особа є застрахованою особою, але у зв"язку з тим, що до виникнення збитків вона є невідомою, застрахованими вважаються збитки, котрі може нанести страхувальник. Тому організаційна схема страхування відповідальності завжди триелементна, а її третій елемент стає відомим лише після страхового випадку відповідальності
 
Рис.9.2. Триелементна організаційна схема страхування
 
Цивільна відповідальність - це передбачена законом або договором міра державного примушення, яке застосовують для відновлення порушених прав потерпілого (третіх осіб), задоволення його претензій за рахунок порушника.
Страхування професійної відповідальності пов'язане з можливістю пред'явлення майнових претензій до фізичних і юридичних осіб, що зайняті виконанням своїм фахових обов'язків або наданням послуг.
Страхування професійної відповідальності полягає в страховому захисті осіб визначеного кола професій (приватно практикуючих лікарів, нотаріусів, адвокатів) у випадку виникнення юридичних претензій до них із боку клієнтури.
На території України до блока страхування відповідальності відносяться: 1) страхування цивільної відповідальності  власників  автотранспортних  засобів;  2)  страхування  цивільної  відповідальності перевізника; 3) страхування цивільної відповідальності підприємств - джерела підвищеної небезпеки; 4) страхування професійної відповідальності; 5) страхування відповідальності за невиконання зобов'язань; 6) страхування інших видів відповідальності.
 
2. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів
 
Обов'язкове  страхування  цивільної  відповідальності  власників  автотранспортних  засобів здійснюється  з метою забезпечення відшкодування збитку, заподіяного третім особам внаслідок дорожньо-транспортної події.
Суб 'єктами обов'язкового страхування цивільної відповідальності є: Q страхувальники;
Q страховики, страхові організації);
Q Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ);
Q Треті особи - юридичні та фізичні особи, яким заподіяно шкоду транспортним засобом внаслідок ДТП.
Об'єктом обов'язкового  страхування цивільної  відповідальності  є цивільна відповідальність  власників транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам при експлуатації автотранспортного засобу.
Види збитку:  1)  шкода,  заподіяна  життю  і  здоров'ю  фізичних  осіб,  гідності  особистості;  2)  шкода,
заподіяна майну фізичних і юридичних осіб у результаті його знищення або ушкодження і заподіяні цим збитки.
Страхова сума  за договором даного  виду  страхування  визначається  як  грошова  сума,  в  межах  якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату третій особі після настання страхового випадку. За обов'язковим видом страхова сума встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Страховим випадком вважається ДТП, що сталося за участю транспортного засобу страхувальника і внаслідок якої настає його цивільна відповідальність за заподіяну транспортним засобом шкоду майну, життю і здоров'ю третіх осіб [
Для відшкодування збитків, завданих внаслідок ДТП, страхувальник і потерпіла третя особа (спадкоємець)
зобов'язані звернутися із заявою до страховика або до МТСБУ.
Якщо автомобілем управляють особисто інваліди, то вони не укладають договір страхування, а рахуються застрахованими Моторним (транспортним) страховим бюро, що відшкодовує збиток, заподіяний ними третім особам. Страховий поліс при цьому не видається. Інші категорії водіїв, що експлуатують дані види транспорту укладають договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності на загальних основах.
Моторне  (транспортне)   страхове   бюро  -  це   юридична  особа,   що   створена  відповідно   до  чинного законодавства і діє на підставі свого статуту, узгодженого з Укрстрахнаглядом і затвердженого у встановленому законодавчому порядку.
Страхова   виплата   проводиться   тільки   в   межах   заздалегідь   установленої   страхової   суми,   що називається лімітом відповідальності страховика.
Розмір страхової премії залежить від установленої страхової суми і робочого обсягу циліндра двигуна автомобіля,  мотоцикла,  моторолера  (визначається  за  даними  технічного   паспорта).   До   числа  критеріїв визначення страхової премії також ставиться число місць для пасажирів і водія в автомобілі (пасажировмісність) або вантажопідіймальність. В увагу приймається рівень професіональної майстерності водія - число років безаварійної роботи і кілометраж пробігу автомобіля.
Особливу групу міжнародних договорів про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів складає угода про Зелену карту. "Зелена картка"  — міжнародний поліс цивільної відповідальності автовласників за кордоном. Страхове покриття цього полісу поширюється тільки на завданий збиток третім особам та їхньому майну. Цей документ дає гарантію того, що страхове покриття за даним полісом відповідає мінімальним вимогам країни, до якої вирушає страхувальник.
Країни-учасники Договору про Зелену карту прийняли на себе зобов'язання визнавати на своїй території страхові поліси, тобто Зелені карти, які виписані за рубежем. З 1 червня 1998 р. право продавати Зелені карти одержала Україна, що стала повноправним членом Міжнародного бюро Зеленої карти.  Для одержання Зеленої карти необхідна заява страхувальника, права водія і документи на транспортний засіб.
Основний елемент системи Зеленої карти - це національне бюро-учасниць. Через бюро зорганізується контроль (установлюється на прикордонних переходах) за наявністю страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів у міжнародному автомобільному повідомленні. Національне бюро спільно зі страховими компаніями всередині країни і за рубежем вирішує питання врегулювання заявлених претензій третіх осіб по фактах страхових випадків. Національні бюро об'єднані в Міжнародне бюро Зеленої карти (штаб-квартира в Лондоні), що здійснює їхню діяльність. В Україні продаж Зелених карт здійснює тільки страхові компанії, що є членами Моторного транспортного страхового бюро України (МТСБУ).
 
3. Страхування відповідальності перевізників вантажів
 
Страхування відповідальності перевізників вантажів - це відносини з приводу захисту майнових інтересів осіб, які зазнали збитків у зв'язку і здійсненням перевезень пасажирів чи вантажів.
Згідно  Постанови  Кабінету   Міністрів   України   від   1.06.2002   р.   №733 страхування   відповідальності перевізників  вантажів на   випадок  настання  негативних   наслідків   під   час   їх   перевезення   проводиться добровільно.
Страхувальником є транспортне підприємство, яке бере участі у вантажоперевезенні. Обсяг відповідальності вантажоперевізника визначається в розмірі реальноі шкоди, а в разі втрати або загибелі - у розмірі справжньої вартості . При здійсненні перевезення кількома перевізниками в разі шкоди може бути предявлений першому, останньому або тому вантажоперевізнику , на чиєму етапі було завдано шкоди.
Об'єктом даного виду страхування є:
Q відповідальність вантажоперевізника за втрату, загибель або пошкодження вантажу, прийнятого ним до перевезення;
Q відповідальність вантажоперевізника перед третіми особами зі шкоду їхньому життю, здоров'ю або майну,
завдану під час транспортування вантажу;
Q відповідальність за забруднення довкілля.
А  Об'єктом страхування відповідальності суб'єкта перевезення небезпечних вантажів є майнові інтереси, які пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров¢ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів ( є обов'язковими). Усі майнові претензії чи позови щодо збитків, завданих однією подією, вважаються одним страховим випадком.
Відповідальність  страховика починається  з  початком  діяльності  суб'єкта  перевезення,  пов'язаної  з перевезення небезпечних вантажів від місця його виготовлення до місця призначення, з підготовкою вантажу, тари, транспортних засобів та екіпажу, з прийманням вантажу, здійсненням вантажних операцій та короткотерміновим зберіганням вантажу на всіх етапах перевезення, і закінчується після завершення процесу перевезення.
Страхова сума за страхування відповідальності суб'єкта перевезення небезпечних вантажів є сума, в межах якої страховик зобов'язаний, у разі настання страхового випадку, здійснити страхову виплату страхувальнику або за його дорученням потерпілій тертій особі.
Страхова сума за кожну повну та неповну тонну небезпечного вантажу встановлюється залежно від класу небезпеки вантажу в таких розмірах:
 
Неоподатковані мінімуми доходів
 
Клас небезпечного вантажу
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
громадян 110 70 100 70   70 120 80 100 60
Страхові виплати поділяються:
 
1) На відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров¢ю третіх осіб – 50% страхової суми, у т.ч. на одну особу страхова сума встановлюється:
- у разі відшкодування шкоди спадкоємцям особи, яка загинула внаслідок страхового випадку – 500 НМДГ;
- у разі призначення потерпілій третій особі І, ІІ і ІІІ групи інвалідності – відповідно 450, 375, 250 НМДГ;
-  за  кожний  день  непрацездатності  потерпілої  третьої  особи  –  один  неоподаткований  мінімум  доходів громадян, але не більш як 250 НМДГ за весь час втрати працездатності.
2) На відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу – 30% страхової суми.
3) На відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб – 20% страхової суми.
Розмір  страхових  тарифів встановлюється  у  відсотках  страхової  суми  та  визначається  залежно  від  класу
небезпечного вантажу та виду транспорту.
Страхувальник в обов'язковому порядку укладає договір страхування до початку діяльності, пов'язаної з перевезенням небезпечних вантажів.
Відправнику та одержувачу небезпечного вантажу на кожне перевезення видається окремий договір страхування, із зазначенням  транспортного  засобу та  обсягу  небезпечного вантажу.  У  разі  коли перевізник виконує функцію відправника та (або) одержувача, він повинен застрахувати свою відповідальність у повному обсязі.
Страховик має право вимагати від страхувальника необхідну інформацію про обсяг перевезення небезпечних вантажів за попередній період страхування.
Для  отримання  страхового  відшкодування  страхувальник  повинен  подати  страховику  оригінали  або нотаріально засвідчені копії документів:
- заяви про виплату страхового відшкодування у зв'язку з настання страхового випадку;
-копії договору страхування;
- платіжного документа, який підтверджує сплату страхових внесків;
- акту уповноваженої комісії з розслідування страхового випадку;
-дозволу на перевезення окремих небезпечних вантажів, виданих спеціально упорядкованими органами
виконавчої влади;
- транспортного документу на перевезення небезпечного вантажу;
- рішення суду про стягнення із страхувальника на користь потерпілих третіх осіб або підтверджуючий документ страхувальника та потерпілої третьої особи про врегулювання.
При перевезенні товару залізницею перевізник несе відповідальність у розмірі фактично заподіяної шкоди, якщо не доведуть, що втрата, нестача, пошкодження виникли з незалежних  від  них обставин. Обсяг відповідальності залізниці визначається згідно зі ст.13 Закону України "Про транспорт" та Статутом залізниці. Відповідні претензії мають висуватися до управління залізниці протягом 6 місяців.
Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті страховик повинен прийняти протягом 10 днів з дати отримання всіх необхідних документів. У разі прийняття рішення про відмову  у  виплаті  страхового  відшкодування  страховик  у  триденний  термін  з  дати  його  прийняття повідомляє страхувальника або третю особу у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.
 
4. Страхування відповідальності товаровиробників
 
Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції в Україні проводиться в добровільній формі і захищає інтереси страхувальників-товаровиробників у разі претензій, що їх висувають споживачі за шкоду, завдану їх життю, здоров'ю, майну внаслідок використання продукції з дефектами.
До специфічних видів страхування в цій галузі відносять страхування професійної відповідальності. Такий  вид  страхування  в  багатьох  країнах   світу  здійснюється   в  обов'язковій  формі.   Страхування професійної відповідальності  об'єднує види страхування майнових інтересів різноманітних категорій осіб, що  при  здійсненні  фахової   діяльності   можуть  завдати   шкоди  третім   особам. Об'єктом страхування виступають майнові інтереси страхувальника (приватно практикуючого лікаря, нотаріуса), пов'язані з відповідальністю  за  шкоду,  заподіяну  третім  особам  у  результаті  фахової  помилки  або  недогляду зроблених при виконанні фахових обов'язків.
Страхування проводиться тільки у відношенні фізичних осіб, які здійснюють приватну професіональну діяльність.  Факт настання страхового випадку признається після набуття законної сили рішення суду, який встановлює майнову відповідальність приватно практикуючого спеціаліста (страхувальника) за заподіяння матеріального збитку клієнту і його розмір. Страховим випадком може рахуватися і досудове врегулювання претензії, але при наявності явних доказів заподіяння шкоди.  Договір страхування професіональної відповідальності укладається на користь третіх осіб,  в Україні тільки набуває розвитку.
Терміни виплати страхового відшкодування визначаються в договорі страхування. Розмір страхового відшкодування установлюється відповідно до договору страхування і залежить від розміру страхової суми, визначеної законом.
Особливість страхування професійної відповідальності полягає у тому, що страховик зобов'язується згідно з договором страхування виплатити страхувальнику компенсацію за позовом третьої сторони за шкоду, заподіяну їй страхувальником через недбалість або помилку при виконанні ним своїх професійних обов'язків
 
5. Страхування специфічних видів відповідальності
 
Страхування відповідальності за якість продукції - пов'язано з обставинами по відшкодуванню потерпілому  збитку  в  результаті  придбання  неякісної  продукції,  послуги  або  роботи.  Ці  обставини виникають за Законом України “Про захист прав споживачів” і інших нормативним актам і може бути як добровільним, так і обов'язковим.
Розмір страхового тарифу залежить від характеру продукції, обсягу страхової відповідальності, чинників, що впливають на якість продукції (послуг), ринку, на якому реалізується товар (вітчизняного або закордонного).
Страхувальник зацікавлений у страхуванні інтересів, пов'язаних із непередбаченими витратами:
1) по виявленню небезпечних властивостей продукції і їхнє усунення;
2) по інформуванню споживачів про небезпечні властивості, які знаходяться в споживчий продукції;
3) по безоплатному усуненню  недоліків  продукції,  виявлених протягом гарантійного  терміна придатності;
4)  по заміні продукції з недоліками, виявленими протягом гарантійного терміна придатності;
5)  по поверненню грошей споживачу внаслідок розмірного зменшення ціни на продукцію з недоліками й інші витрати.
Страхування   відповідальності   страхувальника   перед   споживачем  за   якість   продукції(товарів)
здійснюється:
1) якщо на товари, предмети обов'язкової сертифікації, є сертифікат відповідності;
2) якщо страхувальник має дозвіл на реалізацію товару, оформлений встановленою зразка;
3) якщо страхувальник за вимогою страховика може представити документальне підтвердження факту дотримання умов і правил торгівлі.
Страхуванням не  покриваються збитки,  які прямо  або побічно пов'язані  з недоліком  (дефектом) товару до його продажу; невиконанням страхувальником обов'язків відізвати товар або інформувати споживача про небезпеку властивостей товару, які стали відомі продавцю до страхового випадку.
Рахується, що страховий випадок наступив, якщо:
1) претензії споживача визнані обґрунтованими як страхувальником, так і страховиком у добровільному порядку;
2) порушення виявлені державними органами, і видане відповідне розпорядження (складене акт);
3) він визнаний рішенням суду (цивільного, арбітражного).
 
6. Страхування джерела підвищеної загрози (екологічне страхування)
 
Джерелом підвищеної небезпеки є підприємства, виробництво яких пов'язано з підвищеною небезпекою для навколишніх через використання транспортних засобів, механізмів, електроенергії високої напруги, атомної енергії, вибухових речовин та сильнодіючих отрут.
Власники завжди відповідають за заподіяну шкоду, крім випадків, коли доведено, що шкода заподіяна в результаті наміру потерпілого або дії обставин, на користь якого укладений договір страхування і якому відшкодовується нанесена шкода. Проблема відшкодування збитків природному середовищу  є  особливо актуально в наш час. Одним із засобів вирішення цієї проблеми є страхування екологічних ризиків.
Екологічне страхування – це страхування цивільно-правової відповідальності виробництв – джерел підвищеної небезпеки для довкілля – за заподіяну шкоду, яка може бути завдана, внаслідок аварійного забруднення навколишнього довкілля.
Об'єктом екологічного  страхування власників   джерел   підвищеної   небезпеки   є   майновий   інтерес власника джерела підвищеної небезпеки, пов'язаний із його обов'язком у силу цивільного законодавства відшкодувати шкоду, заподіяний третім особам унаслідок забруднення навколишнього середовища, викликаного діяльністю підприємства.
Суб'єкти екологічного страхування:
1) страхувальник - юридична особа, власник джерела підвищеної небезпеки;
2)  страховик - юридична особа, що має ліцензію на право проведення екологічного страхування;
3)  застрахована особа - потерпіла третя особа, на користь якої укладений договір про відшкодування шкоди.
Розмір страхової премії залежить від обсягу прийнятих страховиком страхових зобов'язань, переліку страхових ризиків, лімітів страхової відповідальності в цілому за договором або по окремому страховому випадку, а також від терміна страхування.
Екологічні ризики призводять до збитків, які класифікуються як:
1) збитки, пов'язані з відшкодуванням шкоди заподіяної юридичній особі - власнику;
2) збитки, пов'язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної фізичній особі;
3) збитки страхувальника, пов'язані із судовими витратами при розгляді в суді справ про відшкодування
заподіяної їм шкоди;
4) витрати страхувальника на ліквідацію прямих наслідків аварії, пов'язані з відновленням забрудненої території;
5) витрати страхувальника проведення незалежної експертизи.
Страхова сума за договором екологічного страхування - це максимально гарантований розмір страхових
виплат за  договором  страхування в цілому або по  окремому  ризику.  При  цьому  страхова  сума  може встановлюватися по одному збитку або групі збитків.
За договором даного виду страхування формують додаткові страхові резерви для виконання зобов'язань, з огляду на резерв коливання збитковості, резерв катастроф. Страховий портфель повинний включати достатньо велике число страхових ризиків, однорідних по утриманню і вартості, щоб забезпечити необхідний розподіл можливого збитку серед учасників страхування.
 
Питання для самоконтролю
 
1. Необхідність і розвиток страхування відповідальності. Його основні види.
2. Характеристика об'єктів і суб'єктів страхування відповідальності.
3. Обсяг і ліміт відповідальності страховика за договорами страхування відповідальності.
4. Особливості страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Міжнародна система
“Зелена картка ”.
5. Що є об'єктом страхування відповідальності суб'єкта перевезення небезпечних вантажів ?
6. Перерахувати відповідальність страховика щодо діяльності суб'єкта перевезення небезпечних вантажів.
7. Які види страхових виплат за договором обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів ?
8. Перелік документів які повинний подати страхувальник для отримання страхового відшкодування.
9. Особливості страхування специфічних видів страхування.
10. Що є об'єктом страхування в договорі професійної відповідальності ?
Фото Капча