Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Страхування відповідальності

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
 
1. Класифікація та сутність страхової відповідальності
2. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів
3. Страхування відповідальності перевізників вантажів
4. Страхування відповідальності товаровиробників
5. Страхування специфічних видів відповідальності
6. Страхування джерела підвищеної загрози (екологічне страхування)
 
1. Класифікація та сутність страхової відповідальності
 
Страхування відповідальності  - це самостійна сфера страхової діяльності, де страхування відповідальності  передбачає  захист  від  ризиків,  що  загрожують  третій  особі.   Об'єктом  страхування виступає відповідальність страхувальника за законом або в силу договірних зобов'язань перед третіми особами за заподіяння їм шкоди.
Під відповідальністю розуміють заподіяння однією особою іншій моральних або матеріальних збитків. З юридичної точки зору Згідно статті 440 Цивільного кодексу України шкода, заподіяна особі або майну  юридичної  або  фізичній  особи,  підлягає  відшкодуванню  винною  особою  у  повному  обсязі.  У випадках, коли шкода заподіяна не зі злого умислу, вона може відшкодовуватися за рахунок страхування. В такому випадку об'єктом є страхування  відповідальність перед третьою особою за  завдані їй збитки діями або бездіяльністю страхувальника.
Виділяють наступну класифікацію страхування відповідальності:
● за формою здійснення; ● за об`єктом страхування; ● за видами договорі
 
Рис. 9.1. Класифікація страхування відповідальності
 
Страхування відповідальності передбачає відшкодування майнової шкоди заподіяної третім особам. Соціальна роль страхування відповідальності  значна,бо воно дозволяє не тільки відшкодувати збитки потерпілій особі, але і звільнити від їх виплати винного в нанесенні збитку.
Прийнято розрізняти у галузі страхування відповідальності ( за об`єктом страхування) три підгалузі:
1) страхування цивільної відповідальності (обов'язкові види страхування);
2) страхування професійної відповідальності (переважно добровільні види страхування, але наявність договорів такого страхування є необхідною при виконанні певних професійних обов'язків);
3) страхування інших видів відповідальності (добровільні види страхування.). екологічне страхування.
Цивільна відповідальність - це передбачена законом або договором міра державного примушення, яке застосовують для відновлення порушених прав потерпілого (третіх осіб), задоволення його претензій за рахунок порушника.
Організаційна схема страхування відповідальності завжди відрізняється від схеми інших видів страхування.  Відмінність  полягає у наявності так званої "третьої  особи",  тобто  особи,  котрій страхувальником нанесено збиток. Фактично ця третя особа є застрахованою особою, але у зв"язку з тим, що до виникнення збитків вона є невідомою, застрахованими вважаються збитки, котрі може нанести страхувальник. Тому організаційна схема страхування відповідальності завжди триелементна, а її третій елемент стає відомим лише після страхового випадку відповідальності
 
Рис.9.2. Триелементна організаційна схема страхування
 
Цивільна відповідальність - це передбачена законом або договором міра державного примушення, яке застосовують для відновлення порушених прав потерпілого (третіх осіб), задоволення його претензій за рахунок порушника.
Страхування професійної відповідальності пов'язане з можливістю пред'явлення майнових претензій до фізичних і юридичних осіб, що зайняті виконанням своїм фахових обов'язків або наданням послуг.
Страхування професійної відповідальності полягає в страховому захисті осіб визначеного кола професій (приватно практикуючих лікарів, нотаріусів, адвокатів) у випадку виникнення юридичних претензій до них із боку клієнтури.
На території України до блока страхування відповідальності відносяться: 1) страхування цивільної відповідальності  власників  автотранспортних  засобів;  2)  страхування  цивільної  відповідальності перевізника; 3) страхування цивільної відповідальності підприємств - джерела підвищеної небезпеки; 4) страхування професійної відповідальності; 5) страхування відповідальності за невиконання зобов'язань; 6) страхування інших видів відповідальності.
 
2. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів
 
Обов'язкове  страхування  цивільної  відповідальності  власників  автотранспортних  засобів здійснюється  з метою забезпечення відшкодування збитку, заподіяного третім особам внаслідок дорожньо-транспортної події.
Суб 'єктами обов'язкового страхування цивільної відповідальності є: Q страхувальники;
Q страховики, страхові організації);
Q Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ);
Q Треті особи - юридичні та фізичні особи, яким заподіяно шкоду транспортним засобом внаслідок ДТП.
Об'єктом обов'язкового  страхування цивільної  відповідальності  є цивільна відповідальність  власників транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам при експлуатації автотранспортного засобу.
Види збитку:  1)  шкода,  заподіяна  життю  і  здоров'ю  фізичних  осіб,  гідності  особистості;  2)  шкода,
заподіяна майну фізичних і юридичних осіб у результаті його знищення або ушкодження і заподіяні цим збитки.
Страхова сума  за договором даного  виду  страхування  визначається  як  грошова  сума,  в  межах  якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату третій особі після настання страхового випадку. За обов'язковим видом страхова сума встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Страховим випадком вважається ДТП, що сталося за участю транспортного засобу страхувальника і внаслідок якої настає його цивільна відповідальність за заподіяну транспортним засобом шкоду майну, життю і здоров'ю третіх осіб [
Для відшкодування збитків, завданих внаслідок ДТП, страхувальник і потерпіла третя особа (спадкоємець)
зобов'язані звернутися із заявою до страховика або до МТСБУ.
Якщо автомобілем управляють особисто інваліди, то вони не укладають договір страхування, а рахуються застрахованими Моторним (транспортним) страховим бюро, що відшкодовує збиток, заподіяний ними третім особам. Страховий поліс при цьому не видається. Інші категорії водіїв, що експлуатують дані види транспорту укладають договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності на загальних основах.
Моторне  (транспортне)   страхове   бюро  -  це   юридична  особа,   що   створена  відповідно   до  чинного законодавства і діє на підставі свого
Фото Капча