Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Страхування відповідальності

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 

статуту, узгодженого з Укрстрахнаглядом і затвердженого у встановленому законодавчому порядку.

Страхова   виплата   проводиться   тільки   в   межах   заздалегідь   установленої   страхової   суми,   що називається лімітом відповідальності страховика.
Розмір страхової премії залежить від установленої страхової суми і робочого обсягу циліндра двигуна автомобіля,  мотоцикла,  моторолера  (визначається  за  даними  технічного   паспорта).   До   числа  критеріїв визначення страхової премії також ставиться число місць для пасажирів і водія в автомобілі (пасажировмісність) або вантажопідіймальність. В увагу приймається рівень професіональної майстерності водія - число років безаварійної роботи і кілометраж пробігу автомобіля.
Особливу групу міжнародних договорів про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів складає угода про Зелену карту. "Зелена картка"  — міжнародний поліс цивільної відповідальності автовласників за кордоном. Страхове покриття цього полісу поширюється тільки на завданий збиток третім особам та їхньому майну. Цей документ дає гарантію того, що страхове покриття за даним полісом відповідає мінімальним вимогам країни, до якої вирушає страхувальник.
Країни-учасники Договору про Зелену карту прийняли на себе зобов'язання визнавати на своїй території страхові поліси, тобто Зелені карти, які виписані за рубежем. З 1 червня 1998 р. право продавати Зелені карти одержала Україна, що стала повноправним членом Міжнародного бюро Зеленої карти.  Для одержання Зеленої карти необхідна заява страхувальника, права водія і документи на транспортний засіб.
Основний елемент системи Зеленої карти - це національне бюро-учасниць. Через бюро зорганізується контроль (установлюється на прикордонних переходах) за наявністю страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів у міжнародному автомобільному повідомленні. Національне бюро спільно зі страховими компаніями всередині країни і за рубежем вирішує питання врегулювання заявлених претензій третіх осіб по фактах страхових випадків. Національні бюро об'єднані в Міжнародне бюро Зеленої карти (штаб-квартира в Лондоні), що здійснює їхню діяльність. В Україні продаж Зелених карт здійснює тільки страхові компанії, що є членами Моторного транспортного страхового бюро України (МТСБУ).
 
3. Страхування відповідальності перевізників вантажів
 
Страхування відповідальності перевізників вантажів - це відносини з приводу захисту майнових інтересів осіб, які зазнали збитків у зв'язку і здійсненням перевезень пасажирів чи вантажів.
Згідно  Постанови  Кабінету   Міністрів   України   від   1.06.2002   р.   №733 страхування   відповідальності перевізників  вантажів на   випадок  настання  негативних   наслідків   під   час   їх   перевезення   проводиться добровільно.
Страхувальником є транспортне підприємство, яке бере участі у вантажоперевезенні. Обсяг відповідальності вантажоперевізника визначається в розмірі реальноі шкоди, а в разі втрати або загибелі - у розмірі справжньої вартості . При здійсненні перевезення кількома перевізниками в разі шкоди може бути предявлений першому, останньому або тому вантажоперевізнику , на чиєму етапі було завдано шкоди.
Об'єктом даного виду страхування є:
Q відповідальність вантажоперевізника за втрату, загибель або пошкодження вантажу, прийнятого ним до перевезення;
Q відповідальність вантажоперевізника перед третіми особами зі шкоду їхньому життю, здоров'ю або майну,
завдану під час транспортування вантажу;
Q відповідальність за забруднення довкілля.
А  Об'єктом страхування відповідальності суб'єкта перевезення небезпечних вантажів є майнові інтереси, які пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров¢ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів ( є обов'язковими). Усі майнові претензії чи позови щодо збитків, завданих однією подією, вважаються одним страховим випадком.
Відповідальність  страховика починається  з  початком  діяльності  суб'єкта  перевезення,  пов'язаної  з перевезення небезпечних вантажів від місця його виготовлення до місця призначення, з підготовкою вантажу, тари, транспортних засобів та екіпажу, з прийманням вантажу, здійсненням вантажних операцій та короткотерміновим зберіганням вантажу на всіх етапах перевезення, і закінчується після завершення процесу перевезення.
Страхова сума за страхування відповідальності суб'єкта перевезення небезпечних вантажів є сума, в межах якої страховик зобов'язаний, у разі настання страхового випадку, здійснити страхову виплату страхувальнику або за його дорученням потерпілій тертій особі.
Страхова сума за кожну повну та неповну тонну небезпечного вантажу встановлюється залежно від класу небезпеки вантажу в таких розмірах:
 
Неоподатковані мінімуми доходів
 
Клас небезпечного вантажу
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
громадян 110 70 100 70   70 120 80 100 60
Страхові виплати поділяються:
 
1) На відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров¢ю третіх осіб – 50% страхової суми, у т.ч. на одну особу страхова сума встановлюється:
- у разі відшкодування шкоди спадкоємцям особи, яка загинула внаслідок страхового випадку – 500 НМДГ;
- у разі призначення потерпілій третій особі І, ІІ і ІІІ групи інвалідності – відповідно 450, 375, 250 НМДГ;
-  за  кожний  день  непрацездатності  потерпілої  третьої  особи  –  один  неоподаткований  мінімум  доходів громадян, але не більш як 250 НМДГ за весь час втрати працездатності.
2) На відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу – 30% страхової суми.
3) На відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб – 20% страхової суми.
Розмір  страхових  тарифів встановлюється  у  відсотках  страхової  суми  та  визначається  залежно  від  класу
небезпечного вантажу та виду транспорту.
Фото Капча