Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Структура групи організацій Світового банку та характер їх діяльності

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
1. Необхідність створення, цілі і завдання Світового банку
 
Штаб-квартира Світового банку в Вашингтоні
Цілі діяльності Світового банку - сприяти стійкої глобалізації в інтересах усіх верств населення, скорочення масштабів бідності, прискоренню економічного зростання без шкоди для навколишнього середовища, а також створювати для людей нові можливості і вселяти в них надію. Роберт Б. Зеллік, президент Світового банку.
В даний час відповідно до Декларацією тисячоліття Всесвітній банк зосередив свою діяльність на досягнення цілей розвитку тисячоліття. [6] У перехідний період до третього тисячоліття під егідою ООН були сформульовані вісім цілей, на досягнення яких повинні бути спрямовані зусилля міжнародних організацій. Цілі розвитку тисячоліття повинні бути досягнуті до 2015 і включають в себе наступні: 
 ліквідація злиднів і голоду; 
 забезпечення загальної початкової освіти; 
 заохочення рівності чоловіків і жінок та розширення прав і можливостей жінок; 
 скорочення дитячої смертності; 
 поліпшення охорони материнства; 
 боротьба з ВІЛ / СНІД, малярією та іншими захворюваннями; 
 забезпечення сталого розвитку навколишнього середовища; 
 формування глобального партнерства в цілях розвитку. 
Вирішуючи глобальні завдання розвитку людства, Світовий банк, використовуючи механізм надання кредитів МБРР, кредитує країни з середнім рівнем доходу по процентним ставкам, відповідним рівнем ринку цих країн. Інша фінансова організація Всесвітнього банку МАР кредитує країни з низьким рівнем доходу за мінімальними відсотковими ставками або без відсотків.
Два тісно пов'язані між собою установи в складі Світового банку - Міжнародний банк реконструкції та розвитку ( МБРР) і Міжнародна асоціація розвитку ( МАР) - надають позики за низькими процентним ставкам, під нульовий відсоток або у вигляді грантів країнам, які не мають доступу до міжнародних ринків капіталу або мають такий доступ на невигідних умовах. На відміну від інших фінансових установ, Світовий банк не прагне до отримання прибутку. МБРР діє на ринковій основі, користується своїм високим кредитним рейтингом, що дозволяє йому отримувати кошти під низький відсоток, для того щоб надавати кредити своїм клієнтам з числа країн, що розвиваються також за низькими відсотковими ставками. Операційні витрати, пов'язані з цією діяльністю, Банк покриває самостійно, не використовуючи для цього зовнішні джерела фінансування. 
Кожні три роки Група Світового банку розробляє рамковий документ: "Стратегія діяльності Групи Світового банку", який використовується як основа співробітництва з країною. Стратегія допомагає пов'язати програми банку як з надання позик, так і аналітичних і консультаційних послуг, з конкретними цілями розвитку кожної країни-позичальника. У стратегію входять проекти і програми, які можуть максимально вплинути на вирішення проблеми бідності та сприяти динамічному соціально-економічному розвитку. До подання на розгляд ради директорів Світового банку стратегія обговорюється з урядом країни-позичальника і з іншими зацікавленими структурами.
Позики, надані МБРР країнам, що розвиваються, фінансуються в основному за рахунок продажу облігацій, що мають найвищий рейтинг надійності " AAA "на світових фінансових ринках. Отримуючи невеликий прибуток від кредитування, МБРР більш значний дохід отримує від власного капіталу. Цей капітал складається з резервів, накопичених протягом багатьох років, та коштів, одержуваних у вигляді внесків від 184 держав-членів Світового банку. Отриманий прибуток МБРР використовує для покриття операційних витрат, частково перераховує МАР і використовує для полегшення тягаря заборгованості країн. 
Ресурси МАР, яка є найбільшим у світі джерелом фінансування найбідніших країн світу у вигляді безвідсоткових позик і грантів, поповнюються кожні три роки 40 країнами- донорами. Додаткові кошти МАР отримує в міру погашення країнами надаються на термін від 35 до 40 років безпроцентних позик. Ці кошти потім знову використовуються для надання кредитів. На частку МАР припадає майже 40 відсотків загального обсягу кредитних операцій Світового банку.
Діючи через МБРР і МАР, Світовий банк надає кредити двох основних видів: інвестиційні кредити і кредити на цілі розвитку. 
Інвестиційні кредити надаються для фінансування виробництва товарів, робіт і послуг в рамках проектів соціально-економічного розвитку в самих різних секторах. 
Кредити на цілі розвитку (раніше називалися кредитами для структурних перетворень) надаються шляхом виділення фінансових ресурсів з метою підтримки політичних та інституціональних реформ. 
Отримана від позичальника заявка на фінансування проекту оцінюється, з тим щоб переконатися в тому, що даний проект є прийнятним в економічному, фінансовому, соціальному та екологічному відношеннях. На стадії переговорів по кредиту Банк і позичальник погоджують завдання розвитку, які вирішуються в рамках проекту, компоненти проекту, очікувані результати, контрольні показники ефективності реалізації проекту та план його реалізації, а також графік виділення коштів позики. Під час реалізації проекту Банк спостерігає за використанням коштів та оцінює результати реалізації проектів. Три чверті коштів непогашених позик управляються директорами по країнах, що працюють в постійних представництвах Банку в державах-членах. Близько 30 відсотків персоналу Банку працюють в постійних представництвах, яких по всьому світу налічується майже 100. 
Довгострокові кредити МАР є безвідсотковими, проте за ним стягується невеликий комісійний збір у розмірі 0,75 відсотка наданих коштів. Стягується МАР збір за резервування коштів становить від нуля до 0,5 відсотків невикористаної суми кредиту; в 2006 фінансовому році ставка цього збору була встановлена на рівні 0,33 відсотка. Повну інформацію про фінансові продукти, послуги, процентних ставках і збори МБРР можна отримати на сторінці Казначейського департаменту Світового банку. Казначейство керує всіма здійснюваними МБРР операціями запозичення і кредитування,
Фото Капча