Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Створення спільного підприємства з іноземним партером

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
45
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота
на тему:
«Створення Спільного Підприємства з іноземним партером»
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП 
Розділ 1 Передумови створення Спільного Підприємства з іноземним партером 
Розділ 2. Аналіз факторів макросередовища СП 
Розділ 3. Аналіз фінансового стану іноземного партнера 
Розділ 4. Соціокультурні особливості ділового спілкування з іноземним партнером 
Розділ 5. Обгрунтування доцільності створення СП з іноземним партнером 
Висновок 
Список джерел інформації 
 
ВСТУП
 
Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах жодна країна не в змозі забезпечити ефективний, динамічний розвиток своєї економіки без співробітництва з іншими країнами. В основі економічної інтеграції різних країн знаходиться міжнародний поділ праці, який обумовлює формування світогосподарських зв'язків. Першою, найбільш поширеною формою цих зв'язків є світова торгівля. Вона існує поряд із такими формами, як створення світових ринків товарів, капіталу та робочої сили, науково-технічне і виробниче співробітництво, міжнародні валютно-грошові і розрахунково-кредитні відносини.
У міжнародній практиці спільне підприємництво виступає як сукупність різноманітних форм виробничо-господарської діяльності партнерів із декількох країн, в основі якої лежить поєднання зусиль, фінансових коштів, матеріальних ресурсів, довготермінової гарантії збуту товарів, систематичного оновлення продукції, науково-технічної та торговельної кооперації, участі у прибутках, розподілі технічних та інвестиційних ризиків. Спільне підприємство (СП) передбачає наявність власності у спільному володінні, яка управляється партнерами по СП. Кожен із партнерів робить свій внесок у створення підприємства, має право на отримання частки прибутку, адекватної внеску, а також на управління підприємством. Усі ризики, пов'язані з діяльністю СП, розподіляються партнерами, як правило, згідно з розміром внеску. Це означає, що партнери повинні постійно знаходити єдині, переважно компромісні рішення. Спільне підприємство – це об'єднання інвестицій (як правило, у формі юридичної особи), що належать двом і більше особам (фізичним чи юридичним), одне з яких є немісцевим або іноземним, а також іноземній державі, вироблене на території приймаючої держави для здійснення підприємницької діяльності.
Вихідні дані:
 
Таблиця 1 – Вихідні дані
 
Українське підприємство «Укрпапір» (м. Харків) приймає рішення про вихід на зарубіжний ринок шляхом створення СП з іноземним партнером. «Укрпапір» виробляє канцелярську папір та картонну тару.
Канцелярська папір реалізується через мережу супермаркетів «Топольок», «Караван», «Fozzy». Картонна тара виготовляється на замовлення і реалізується оптом з власного складу, розташованого в м. Харкові. Також можлива доставка продукції власним автотранспортом компанії «Укрпапір».
Підприємство має 20-річний досвід роботи на ринку України, володіє значними виробничими потужностями, кваліфікованими трудовими ресурсами. «Укрпапір» має можливість внесення до статутного фонду майбутнього СП 50 тис. євро в поточному році. В останні роки господарська діяльність підприємства характеризується наявністю низки проблем:
1) скорочення обсягів збуту стандартного паперу і картонно-тарної продукції;
2) обладнання підприємства вимагає модернізації;
3) розробка нових видів продукції (тари з багатошарового гофрокартону, упаковка з рекламною функцією) не впроваджується у виробництво при відсутності інвестиційних ресурсів;
4) застаріла, консервативна система менеджменту на підприємстві.
Потенційним партнером для створення СП обрана зарубіжна компанія, господарська діяльність якої характеризується такими показниками:
Метою курсової роботи є отримання навичок аналізу передумов створення та перспектив функціонування спільних підприємств, а також необхідно обґрунтувати доцільність вибору СП як форми міжнародної кооперації на прикладі українського підприємства «Укрпапір» (м. Харків). Яка приймає рішення про вихід на закордонний ринок шляхом створення СП з іноземним партнером. «Укрпапір» виробляє канцелярську папір і картонну тару.
 
РОЗДІЛ 1. ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМ ПАРТЕРОМ
 
Згідно з законом України “Про ЗЕД” серед видів ЗЕД виділяється спільна підприємницька діяльність.
Спільне підприємництво – це діяльність, що ґрунтується на співробітництві з іноземними підприємствами або підприємцями та на спільному розподілі прибутків і ризику від його здійснення.
Спільним може бути підприємство будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства України, якщо протягом року в його статутному фонді з’являється іноземна інвестиція, що становить не лише 20% статутного капіталу.
Створення спільних підприємств передбачається Господарським Кодексом України у п’яти організаційно-правових формах:
1) акціонерне товариство;
2) повне товариство;
3) товариство з обмеженою відповідальністю, додатковою;
4) командитне товариство.
Згідно з чинним законодавством України, що регулює механізми організації та функціонування СП, до останніх належать підприємства будь-якої правової форми, створені відповідно до законодавства України, якщо протягом календарного року в його статутному фонді є кваліфікаційна іноземна інвестиція не менш як 20% статутного капіталу і водночас не менша від суми, еквівалентної певній кількості доларів США, а саме:
  • у разі здійснення інвестиції у вигляді рухомого та нерухомого майна, прав інтелектуальної власності, прав на здійснення господарської діяльності для банків та інших кредитно-фінансових закладів – 100 тис. дол. США;
  • у разі здійснення її в конвертованій валюті, валюті України при реінвестиціях, цінних паперах тощо для банків та інших кредитно-фінансових закладів – 1 млн. дол. США, для інших підприємств (організацій) – 500 тис. дол. США.
Спільні підприємства (СП) виступають одночасно як форма використання іноземного капіталу і різновид організації та здійснення конкретної господарської діяльності, де відбувається безпосереднє зіткнення інтересів учасників. Принципова відмінність СП від інших форм міжнародного співробітництва полягає у тому, що взаємодія партнерів знаходить відображення у
Фото Капча