Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Стимулювання оптового продажу товарів

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Суть, роль і продаж оптового продажу товарів та його значення
2. Організація, методи та форми оптового продажу товарів на торговельному підприємстві
3. Стимулювання оптового продажу товарів, його значення та ефективність
4. Шляхи вдосконалення комерційної діяльності щодо оптового продажу
Висновки і пропозиції
Використана література
 
Вступ
 
Сучасна економіка характеризується тим, що місце виробництва й місце споживання продукту не збігаються за часом. За часом ці процеси також не йдуть безпосередньо один за одним. Усунення виникаючих з цієї причини проблем вимагає витрату більших коштів. В окремих випадках ці витрати вимагають до 70% гуртової ціни споживчого товару.
Задачі розподілу виготовленої продукції виробник повинен вирішити раціональним способом. Це дає йому певний шанс виділитися стосовно конкурентів.
Система збуту товарів – ключова ланка комерційної діяльності й свого роду фінішний комплекс у всій діяльності фірми по створенню, виробництву й доведенню товару до споживача. Власне, саме тут споживач або визнає, або не визнає всі зусилля підприємства корисними й потрібними для себе й, відповідно, купує або не купує її продукцію й послуги.
Але все-таки збут продукції необхідно розглядати як головний елемент комерційної діяльності. Інші складові такої діяльності – це товар, ціна й система просування. Перш ніж здійснювати безпосередній розподіл продукції, треба впевнитися в тому, щоб товар був належної якості, за прийнятною ціною, і була пророблена робота в галузі заходів просування товару.
Існує кілька причин, що визначають роль збутових систем в економіці. Одна з них – це необхідність. Звичайно, коли мова йде про продаж унікальної спеціалізованої виробничої лінії, то продавець і покупець прекрасно обходяться без спеціальної збутової системи. Але світ живе в епоху масових товарів, і купувати їх біля воріт заводу або фірми сьогодні не зовсім зручно.
Друга причина – це боротьба за гроші споживача. Життя в умовах достатку привела сотні мільйонів споживачів в усьому світі до переконання, що зручність придбання товару – невід'ємна приналежність нормального способу життя. А це означає, що споживач вимагає гарного ознайомлення з товарним набором; мінімуму часу на придбання товару; максимуму зручностей до, під час і після покупки.
Всі ці вимоги можна виконати, усіляко розвиваючи збутову мережу, наближаючи її кінцеві точки до споживача, створюючи максимум зручностей для нього в цих точках. І якщо фірма зуміла це зробити, вона (за інших рівних умов) залучила до себе покупця й домоглася переваги в ринковій боротьбі.
Наступна причина – це раціоналізація виробничих процесів. Про цю роль збутової мережі писали ще економісти минулого сторіччя. Конкретно мова йде про те, що є ряд фінішних операцій виробництва, які пов'язані в більшій мірі не з виготовленням, а з підготовкою товару до продажу (сортування, фасовка, упакування). Всі ці операції доцільно здійснювати вже на етапі «завод – споживач», тобто перед транспортуванням, на складах, у магазинах, у передпродажному процесі; і від своєчасності, якості й раціональності їх виконання істотно залежить збут як такий. Відповідно, система гуртової діяльності певною мірою втягує в себе якусь (іноді досить значну) «технологічну складову». Сказане вище виправдує це: чим ближче й тісніше стикається товар з покупцем, тим більший зміст покласти на службу комерційної діяльності..
Четверта причина – це проблеми ефективності ринкової поведінки й розвитку фірми. Найважливіше в пізнанні й задоволенні потреб споживачів – це вивчати їхню думку про товари, про конкуруючі товари, проблеми і перспективи життя й роботи споживачів. Хто і де може робити це найбільше ефективно? Відповідь світової практики однозначна: насамперед, це можна робити там, де фірма безпосередньо стикається зі споживачем, тобто в системі збуту. І робити це повинен персонал, зайнятий у цій системі.
Наведених причин цілком достатньо, щоб зрозуміти, як важлива у комерційній діяльності система збуту й чому в умовах великих ринків на неї витрачаються величезні кошти.
В Україні система оптового продажу знаходиться на перехідній стадії розвитку, що у великому ступені ускладнює збут на ринку нашої країни. Зазвичай він характеризується наступними рисами:
- слабке управління каналом збуту;
- неповне виконання зобов'язань у рамках каналу;
- рішення приймаються по кожній угоді окремо в результаті постійних переговорів;
- часте порушення «контрактних» зобов'язань [7, 45].
Мета курсової роботи полягає у визначені ролі оптової торгівлі, поняття, значення та види підприємств оптової торгівлі. Окрім цього, будуть розглянуті найважливіші шляхи удосконалення функціонування, підвищення ефективності торгово-технологічних процесів підприємств даної сфери послуг.
Цілі курсової роботи, що ставляться у відповідності з метою роботи:
- визначити сутність та значення оптової торгівлі;
- визначити організаційні форми оптової торгівлі, види посередників;
- Визначити сутність та значимість основних ланок діяльності оптових підприємств торгівлі, а саме, процесу закупівлі і збуту товарів;
- обумовити шляхи підвищення й удосконалення торгово-технологічних процесів оптової торгівлі;
- запропонувати практичні рішення для вирішення поставлених питань.
 
1. Суть, роль оптового продажу товарів та його значення
 
Завершальною стадією комерційної діяльності оптових торговельних підприємств є продаж товарів. Вона визначає ефективність їхньої роботи, а від її організації залежить своєчасність та безперервність забезпечення
Фото Капча