Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сучасна фінансова криза та її наслідки

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ 
1. Поняття, причини та особливості перебігу сучасної фінансової кризи
2. Перебіг і наслідки світової фінансової кризи в Україні
3. Аналіз можливостей і шляхів подолання глобальної фінансової кризи
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Остання світова фінансова криза, яка розпочалася у США як криза ринку нерухомості та похідних фінансових інструментів, доволі швидко зачепила Велику Британію, зруйнувала успішну економіку Ісландії. Серйозно постраждали практично всі країни Європи, згодом криза дійшла й до найвіддаленіших куточків, захопивши навіть Австралію. Враховуючи характер зародження кризи та її специфіку, насамперед найбільше (в абсолютних масштабах) постраждали провідні країни світу з добре розвиненим фондовим ринком (США, Велика Британія, Японія, Німеччина), пізніше країна вдарила по тих країнах, де не витримала тиску національна валюта (Угорщина, Україна). Зазнали відчутних втрат також країни з начебто чудово розвиненою фінансово-банківською системою, проте без серйозної основи в реальному секторі економіки (країни Балтії), а також опинилася на межі економічного колапсу країни, що розвиваються (Пакистан).
Сьогодні ми бачимо її масштаби та руйнівні наслідки як для економічного, так і для політичного, соціального життя країн. Жодна країна не застрахована від кризи – і досвід сьогоднішньої світової кризи це лише підтверджує (постраждали навіть ті країни, фінансові моделі яких вважалися еталоном досконалості). Світова економічна криза сприяє прояву всіх проблем, що були накопичені в українській економіці протягом останніх двох десятиріч, тому ця тема є досить актуальною.
Тематику проблематики регулювання фінансової кризи аналізували такі західні економісти, як: Г. Мінскі, А. Шварц, П. Кругман, М Обстфельд, М. Бордо, Р. Дорнбуш, Г. Камінскі, А. Веласко, Р. Чанг, Е. Роуз та інші, які вже впродовж тривалого часу досліджують фінансову нестабільність, а тому сучасні вітчизняні досягнення у цій галузі економічної науки переплітаються із західними або їх інтерпретують, але все ж таки варто зазначити таких економістів та фінансистів України: Гладун Т. М., Василик О. Д., Прядко В. В., які досліджували у своїх статтях вплив світової фінансової кризи на сектори економіки України.
 
1. Поняття, причини та особливості перебігу сучасної фінансової кризи
 
У сучасному науково-термінологічному обігу найбільш усталеним є розуміння фінансової кризи як порушення рівноваги у функціонуванні системи фінансових відносин, яке проявляється в нестабільності інститутів фінансів та кредитно-фінансових установ і виражається в різкому падінні ВВП, що дестабілізує процес формування та розподілу централізованих фондів держави.
Зокрема, на думку О. Василика, фінансова криза – це явище, а показник її наявності – дефіцит [2, c. 292]. Проте, як справедливо зазначають В. Попов та М. Монтес [5, c. 20], фінансова криза може розгорнутись і без бюджетних дефіцитів як наслідок погіршення умов торгівлі та балансу у поточних операціях, які разом призводять до підриву валютного курсу, що, в свою чергу, через взаємопов’язаність валютного і фінансового ринків, може негативно вплинути на стан фінансового сектору країни.
Фінансова криза складається з:
бюджетної кризи;
кризи грошового обігу;
банківської;
біржової;
валютної криз [1, c. 27].
Світова фінансова криза, як криза ринку нерухомості і похідних фінансових інструментів, згідно з логікою глобалізації, поширилася по всьому світу, вдаривши і по українському фінансовому ринку.
Серед основних причин світової кризи експерти виділяють наступні:
експансивну грошову політику Федеральної резервної системи США;
наявність величезного дисбалансу у світовій економіці, великий про-фіцит у зовнішній торгівлі Китаю, торговельний дефіцит США;
недоліки системи управління ризиками в інвестиційних банках,
недосконалість регулювання фінансових ринків на національному і міжнародному рівнях [1, c. 29].
Етапи розвитку сучасної світової кризи представлені в табл. 1.
 
Таблиця 1
Динаміка розвитку сучасної світової фінансової кризи
СтрокиРинки виникненняПричиниРинки охопленняПричини
 
Літо 2007
Іпотечний ринок СШАМасові неповернення платежів за іпотечними кредитами
Європейський ринок іпотеки
Сек’юритизація іпотеки
21. 01. 2008 22. 01. 2008Фондові ринки Європи та СШАПублікація песимістичних прогнозів щодо «охо-лодження» євро-пейської і амери-канської економікФондові ринки Азії та країн BRICТранспарентність фондових ринків
Вересень 2008Банківський ринок СШАБанкрутство Lehman Brothers, продаж Merrill LynchЄвропейський банківський ринокФінансові пробле-ми банківських установ Велико-британії, Ісландії, Бельгії, Нідерландів, Німеччини, Франції
Жовтень 2008Фондовий ринок США (падіння
біржових
індексів) Відхилення в першому читанні проекту закону США щодо підт-римки фінансо-вого ринку країниФондові ринки Європи, Азії, країн BRIC та інших країн з перехідною економікоюЕфект «доміно», початок рецесії в США та уповільнення темпів економічного розвитку Китаю
Липень 2009Фінансовий ринок СШАМонетарна полі-тика США, що призвела до де-вальвації долараФондові ринки
Америки, Єв-ропи та Азії (падіння
індексів) Підвищена ліквідність фондових ринків на фоні низького попиту на сировину
 
Сучасна фінансова криза вимагає від світової спільноти адекватних дій, але які з них у цьому випадку можна визнати такими? Для відповіді на це запитання необхідно проаналізувати, по-перше, справжні причини, що породили кризу, і, по-друге, те, наскільки глибокою і тривалою вона буде. Для розгляду факторів, що спричинили виникнення такої ситуації, слід дослідити глибинні причини подій і знайти правильні рецепти розв’язання існуючих проблем, створити механізми, що допомагатимуть згладити майбутні потря-сіння в економіці.
 
2. Перебіг
Фото Капча