Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сучасні підходи до застосування засобів фізичної реабілітації при остеохондрозі шийно-грудного відділу хребта

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Сучасні підходи до застосування засобів фізичної реабілітації при остеохондрозі шийно-грудного відділу хребта
 
Ярмолюк Р.
Міжнародний економіко – гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
 
Анотація. Ярмолюк Р. Сучасні підходи до застосування засобів фізичної реабілітації при остеохондрозі шийно-грудного відділу хребта. В статті наведені сучасні підходи та погляди вчених на теоретичні і практичні аспекти сучасної медицини та реабілітації про остеохондроз шийно-грудного відділу хребта. З'ясовано завдання, методи, показана ефективність засобів фізичної реабілітації при цьому діагнозі.
Ключові слова: фізична реабілітація, остеохондроз шийно-грудного відділу хребта.
Аннотация. Ярмолюк Р. Современные подходы к использованию способов физической реабилитации при остеохондрозе шейно-грудного отдела позвоночника. В статье наведены современные подходы и взгляды учёных на теоретические и практические аспекты современной медицины и реабилитации об остеохондрозе шейно-грудного отдела позвоночника. Выяснены задания, методы, показана эффективность способов физической реабилитации при данном диагнозе.
Ключевые слова: физическая реабилитация, остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника.
Abstract. Yarmoluk R. Modern approaches to use of ways of physical rehabilitation at an osteochondrosis of a cervicothoracic department of a backbone. In clause modern approaches and sights of scientists at theoretical and practical aspects of modern medicine and rehabilitation about an osteochondrosis of a cervicothoracic department of a backbone are induced. Tasks, methods are found out, efficiency of ways of physical rehabilitation is shown at the given diagnosis.
Key words: physical rehabilitation, osteochondrosis of a cervical and chest department of a backbone.
Актуальність проблеми. Остеохондроз хребта вражає найбільш працездатну частину населення молодого і середнього віку і займає третє місце щодо трудовитрат у загальній структурі захворюваності серед осіб цього віку.
Питома вага клінічних неврологічних проявів остеохондрозу серед захворювань периферійної нервової системи становить 67-95%. Щорічно близько 0, 3% пацієнтів з цією патологією оперуються, проте після операції 8-25% з них стають інвалідами[1; 3].
Завдяки значним досягненням в медицині, фізичній реабілітації і інших суміжних дисциплінах вдалося глибше вивчити суть патологічного процесу при остеохондрозі хребта. Проте немає єдиного підходу в трактуванні етіології та патогенезу, не проведено зіставлення неврологічних проявів і ортопедичних змін в прилеглих тканинах при цьому захворюванні.
Виникають розбіжності в поясненні різноманітних неврологічних проявів остеохондрозу хребта, а іноді поза увагою лікарів, реабілітологів може залишитися ряд неврологічних симптомів, що є різновидами цього захворювання. Досі не вироблені чіткі критерії відбору пацієнтів для реабілітації. Чітко не визначено також, хто повинен лікувати хворого – ортопед чи нейрохірург. Немає єдиної методики лікування. Все це призводить до симптоматичного лікування, що не дає бажаного ефекту [1; 2; 4].
Остеохондроз – це хвороба хребта. Ним хворіють від 40 до 80% жителів земної кулі. Проявами остеохондрозу є болі в спині, головні болі і т. п., на що скаржиться кожна 3-4 людина після 30 років. Кількість проявів остеохондрозу стоїть на другому місці після грипу і гострих респіраторних захворювань. Рентгенологічні і механічні прояви хвороби знаходять у дітей у віці 12-15 років. [6; 8].
Остеохондроз хребта є однією з найбільш поширених хвороб серед дорослого населення. Тому і стоїть проблема вдосконалення методів реабілітації хребта. Як відомо, сучасне життя майже не надає м’язового навантаження для більшості професій. Гіпокінезія, змушене положення тіла при різних видах праці, нестабільне харчування сприяє розвитку остеохондрозу хребта навіть в ранньому віці. Біохімічні і обмінні процеси в хребті протікають досить складно і погіршуються з віком. Остеохондроз часто проявляється хронічно і приносить людині багато страждань.
Нетрадиційні, тобто альтернативні методи профілактики і реабілітації остеохондрозу хребта, що грунтуються більше на практичному матеріалі, ніж на теоретичному, приносять, без сумніву, користь при умові, що хворий вірить у ці методи і вони йому не шкодять [5; 6].
Мета дослідження – визначити ефективність впливу засобів фізичної реабілітації на хворих з остеохондрозом шийно-грудного відділу хребта.
Об’єкт дослідження: процес фізичної реабілітації хворих на остеохондроз шийно-грудного відділу хребта.
Предмет дослідження: вплив засобів фізичної реабілітації на хворих з остеохондрозом шийно-грудного відділу хребта.
Завдання дослідження:
Навести існуючі традиційні і нетрадиційні методи лікування остеохондрозу.
З'ясувати завдання, принципи, методики фізичної реабілітації хворих на остеохондроз.
Дати оцінку ефективності застосування методів фізичної реабілітації на різних стадіях остеохондрозу хребта.
Аналіз досліджень та публікацій.
Остеохондроз хребта – це мультифакторне, хронічне рецидивуюче захворювання, що характеризується дистрофічним ураженням хребцевих рухових сегментів, переважно їх передніх відділень і проявляється поліморфними неврологічними синдромами.
Слово “остеохондроз” (osteochondrosis) від грец. слів – “osteon” – кістка + “chondros” – хрящ + osis; і означає хронічний дистрофічний процес, що відбувається в кістково-хрящових утвореннях хребта. Під дистрофічним процесом (від грецьких слів “dis” – порушення, “trofo” – харчування) потрібно розуміти повільні (інколи роками) зміни в анатомічній структурі тих чи інших хребців, що тягнуть за собою подразнення прилеглих до них найбільш чутливих тканинних новоутворень і в першу чергу нервових волокон і кровоносних судин. Остеохондроз охоплює три основних патологічних процеси: деформуючий спондильоз, грижоутворення в міжхребцевих дисках, дегенеративні хрящеві і кісткові розростання (остеофіти) [2; 6; 8].
Фізична реабілітація при остеохондрозі хребта
Головним завданням реабілітації є:
а) функціональне відновлення (повне або компенсаційне при недостатньому відновленні) ;
б) пристосування
Фото Капча