Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Світ елементарних частинок у поняттях симетрії

Предмет: 
Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Оцінка: 

симетрії полягає в тому, що всі адрони можна об'єднати в групи надмультиплетів (або унітарні мультиплети). Частинки, що складають супермультиплет, повинні мати однакові спіни і парність  Р.  Вони можуть відрізнятися масою, електричним зарядом, гіперзарядом та ізотопічним спіном, але ці величини мають бути пов’язані між собою якимись правилами.

Розглянемо  координатну  площину   I3, Y.  Нанесемо  на  цю  площину  всі баріони, у яких спін 1/2. Це: р, n, Λ0, Σ- , Σ0, Σ+, Ξ-   ,Ξ+. Як видно з рис.105, цей баріонний октет утворює шестикутник, у кожній вершині якого перебуває по одному баріону, а в центрі два баріони. Той факт, що всі частинки октету об'єднані в геометрично замкнуту фігуру, наводить на думку, що тут маємо справу з проявом прихованої симетрії природи. Цей висновок посилюють ще два аналогічні факти.
Виявляється, що октет частинок зі спіном   J = 0, який включає в себе всі мезони й антимезони, утворює на площині  І3Y цілком такий самий шестикутник (рис.106).
Нарешті,  на площині   І3Y   (рис.107) зображено  групу  баріонів  з десяти  частинок - декаплет: 
 
                          S = 3/2 : Δ-, Δ0, Δ+, Δ++,  Σ*-, Σ*°,  Σ*+ ,  Ξ*0, Ξ*-.
 
До 1964 року всі частинки-резонанси декаплета були відомі і залишилось одне незаповнене місце у вершині трикутника, що на рис.107. Це мав бути баріон зі спіном J=3/2, він мав  входити в ізотопічний  синглет, мати від'ємний електричний заряд і дивність S=-3. Усі ці характеристики були передбачені заздалегідь  теорією  унітарної  симетрії. У 1964  році ця  частинка дійсно  була відкрита, що стало блискучим підтвердженням самої теорії. Симетрія, що знайшла свій прояв у об'єднанні мезонів і баріонів у декілька мультиплетів, - унітарна симетрія.  Вона  виявляє наявність  внутрішнього зв'язку  між  частинками,  що належать до різних ізотопічних мультиплетів з різною дивністю. Те, що велику кількість мезонів і баріонів з резонансами вдається звести до невеликого числа надмультиплетів, свідчить  про вияв загального   порядку   серед   частинок   зі сильною взаємодією. На діаграмі QY (рис.108) ізотопічні дублети ( р; n) ( n(N), р( N+) - збуджені  стани  нуклонів), (Ξ-; Ξ+)  та ізотопічний  триплет (Σ± ; Σ°) розміщуються на горизонтальних осях. Проте ще з'являються нові дублети ( p; Σ+), ( Σ-; Ξ-) та триплет (п, Σ°, Ξ°) і синглет Λ° на вертикальних осях. Для цих дублетів гіперзаряд Y відіграє роль електричного заряду. Мабуть, взаємодія, викликана гіперзарядом, призводить до нового розщеплення частинок подібно до того, як взаємодія з електричним полем веде до розщеплення нуклона на дві частинки (протон і нейтрон), які мають різні маси. Враховуючи це, частинка Σ° є таким самим спільником протона відносно нової взаємодії, як нейтрон відносно електричної, коли зміна маси дещо менша.
Припущення про взаємодію з гіперзарядом, яка дістала назву середньосильної взаємодії, - вихідний пункт теорії унітарної симетрії. Якщо "усунути" середньосильну й електричну взаємодії, то весь баріонний октет зіллється в одну частинку.
Кварк - лептонна симетрія
Чому так багато адронів і так мало типів лептонів? Ряснота вже відкритих (понад 200) і тих, що відкриваються сьогодні, адронів, особливо резонансів, породили серйозні сумніви щодо їх елементарності. Ці та інші нез'ясовані питання навели на думку, що адрони побудовані з декількох наделементарних фундаментальних частинок, які в 1964 році Гелл-Манн назвав кварками. Кваркова модель виявилася надзвичай плодотворною: вона пояснює не лише структуру, але й систематику й динаміку адронів, послужила грунтом для багатьох передбачень, наприклад b- і t-кварків. Гіпотеза Гелл-Манна і незалежно від нього Цвейга про існування кварків на сьогодні вважається загальновизнаною. В цій ідеї знайшла свій вираз кварк-лептонна симетрія.
Компонуючи три кварки з двома квантовими числами Ι3 і Y, можна дістати всі відомі адрони і їх античастинки. Побудову самих ”цеглинок"-кварків здійснюють шляхом їх спрощених міркувань. Частинки зображають точками на площині 13Y. Позаяк три фундаментальні частинки незалежні, то з міркувань симетрії їх розташовують у вершинах рівностороннього трикутника, а початок координат у центрі (рис.109). Сторона трикутника дорівнює одиниці. На діаграмі використано стандартні позначення: u, d, s  для кварків і   для антикварків. З рис.109 маємо:
Бачимо: кварки мають дробовий електричний заряд. Так, згідно з (IV.12) і 
  Y   1   1              2
 рис.109, заряд кварка u  Q = Ι3 + —  = —   + —  = + — .  Інші два кварки  d  і s
    2   2   6        3
мають заряди - 1/3 кожний.  Позаяк  баріонний заряд в усіх кварків
   1      1
становить 1/3, то кварки u і d не мають дивності (S = Y - В = ― - ― = 0).
   3     3
2     1
Єдиним носієм дивності є кварк s  (S = - ― - ― = -1). Усі кваркиферміони
Баріон складається з трьох кварків, а антибаріон -- із трьох антикварків. У свою чергу, мезон – із кварка й антикварка,
Фото Капча