Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Swot-аналіз Рівненського райавтодору

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Загальна характеристика Рівненського райавтодору
2. Аналіз зовнішнього середовища Рівненського райавтодору
2.1 Аналіз макросередовища підприємства
2.2 Аналіз безпосереднього оточення підприємства
2.3 Аналіз споживачів
2.4 Аналіз конкурентів
3. Аналіз внутрішнього середовища Рівненського райавтодору
3.1 Аналіз використання потенціалу підприємства
3.2 Організація управління
3.3 Визначення сильних і слабких сторін підприємства
4. Складання матриці SWOT
Висновки
 
Вступ
 
Для своєчасного виявлення ринкових змін в умовах турбулентності зовнішнього середовища та пристосування до них вітчизняним підприємствам доцільно використовувати систему моніторингу та стратегічного аналізу маркетингового середовища. Так, виявлені в результаті аналізу можливості та загрози у зовнішньому оточенні, а також сильні та слабкі сторони підприємства служать інформаційною підставою для встановлення цілей на перспективу та визначення стратегій розвитку.
Одним з інструментів стратегічного аналізу виступає swot-аналіз, який широко використовується в процесі стратегічного планування на підприємствах Європи та США. До того ж результати swot-аналізу являються підставою для прийняття відповідних управлінських рішень у різних функціональних зонах підприємства та для генерування альтернативних стратегій розвитку підприємства.
Гідне місце серед галузей народного господарства України займає транспортна галузь. Ця галузь забезпечує перевезення пасажирiв i рiзних видiв вантажiв а також нормальне функцiонування автомобiльних шляхів. Отож нормальне функціонування транспортної галузі є необхідною передумовою для функціонування національної економіки в цілому.
Об’єктом дослідження виступає одна з підгалузей транспортної галузі – будування та ремонт автомобільних доріг. Одним із представників даного напрямку в Рівному є Рівненське районне дорожнє державне підприємство Рівненський райавтодор.
 
1. Загальна характеристика Рівненського райавтодору
 
Рівненське районне дорожнє державне підприємство засноване на державній власності, створене наказом Міністерства транспорту України від 28. 03. 2000р. №121, входить до сфери управління Міністерства транспорту України, до складу Української державної корпорації по будівництву, ремонту, та утриманню автомобільних доріг і Рівненського обласного об’єднання державних підприємств по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг. Основними напрямками діяльності підприємства є
Комплекс робіт по будівництву, реконструкції, ремонту та утриманню автомобільних доріг загального користування і дорожніх споруд на них;
Розвиток промисловості та виробництво будівельних, дорожньо-будівельних матеріалів і конструкцій, розробка родовищ будівельних мавтеріалів;
Здійнення природоохоронних заходів, спрямованих на природне середовище, здоров’я і майно людей;
Виконання робіт і надання послуг юридичним особам і громадянам, здійснення внутрішніх та міжнародних реревезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом. Виробництво і переробка товарів народного споживання, створення і розвиток допоміжних сільськогосподарських, промислових та інших виробництв.
Контроль якості матеріалів, виробів та конструкцій в лабораторіях.
Створення і розвиток послуг дорожннього сервісу.
 
2. Аналіз зовнішнього середовища Рївненського райавтодору
 
2.1 Аналіз макросередовища підприємства
 
Макросередовище створює загальні умови діяльності підприємства і переважно не має специфічного впливу на конкретну організацію, однак рівень впливу стану оточення на підприємство різний.
Водночас, навіть, найбільші організації не мають практичного зворотного впливу на макрооточення, яке є причиною й умовою обмеження або розширення їхньої сфери діяльності підприємства, спричинює необхідні в ній зміни.
Рівень впливу окремих компонентів макрооточення на певні підприємства різний і залежить від розміру, галузевої приналежності, територіального розміщення підприємства.
Аналіз макросередовища підприємства передбачає вивчення та оцінку таких факторів: економічних, політичних, правових, демографічних, науково-технічних, природних і соціально-культурних.
Аналіз факторів макросередовища Рївненського райавтодору було здійснено трьома етапами:
1). Формування переліку факторів, що досліджуються.
2). Збір, узагальнення і аналіз інформації.
3). Систематизація результатів аналізу та їх оцінка.
Узагальнення та аналіз зібраної інформації про фактори макросередовища зведено в таблиці 2. 1.
 
Таблиця 2.1
Оцінка факторів макросередовища (цифри приведені станом на 1. 01. 2001). 
п/пГрупа
факторівФакторОд.
виміруСтан (зміна фактора) Тенденція зміни фактораХарактер впливу фактора на підприємствоСтупінь впливу
факторів на
п-во, балів
12345678
1ЕкономічніТемп росту національної економіки України (ВВП) млн. грн. 172952, 2Збільш. на 32, 5% відносно 1999 р. +3
Темп росту добувної галузі Українимлн. грн. 17523, 7Збільш. на 19, 0% відносно 1999 р. +3
Стан державного бюджету:
- доходи
- видатки
- дефіцитмлн. грн.
49117, 9
48148, 6
-969, 3Збільш. на 48, 7% відносно 1999 р. +3
Стан обласного бюджету:
- доходи
- видатки
- дефіцитмлн. грн.
394, 4
393, 7
-0, 7Забезпеченість доходами, відсутність дефіциту, можлива стабілізація. +2
Темп інфляції% 6, 7Тенденція до зменшення
(в 2002 р. орієнтовно 1% / міс.) -2
Рівень безробіття% 12, 3Помірно знизився, наявне неофіційне безробіття. -1
Рівень ставок податківПодаткова системи скл. з 2 типів податків: державні: ПДВ 20%, ПнП – 30%; податки на ЗП персоналу: фонд зайнятості – 1. 5%, соц. страх. – 4%, пенсійний фонд – 32%, фонд охорони праці – 1%. Місцеві – комунальний – 10% від мінімальн. ФОП, земельний. -2
Рівень доходів населення Рівненської області:
- доходи
- витратимлн. грн.
 
1197
1141Статистична забезпеченість витрат доходами; наявне різке соціальне розшарування населення; 43% населення
Фото Капча