Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сировина для виробництва керамічних стінових матеріалів і виробів

Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 
1. СИРОВИНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КЕРАМІЧНИХ СТІНОВИХ
МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ
 
1.1. Класифікація і властивості керамічних стінових матеріалів і виробів
 
Керамічні стінові матеріали і вироби, що виготовляються з глинистих і кремнеземистих порід, лесів і промислових відходів із мінеральними й органічними домішками або без них і обпалені, класифікують по таких головних ознаках. За способом формування – на вироби пластичного пресування (формування), жорсткого пресування (із глиняної маси зниженої вологості – 12…14%) і напівсухого пресування.
За розмірами – відповідно до ГОСТом 530-80 – на цеглу звичайну (звичайна, одинарна) 250х120х65 мм, цегла стовщена 250х120х88 мм, цегла модульна 250х138х63 мм, камінь 250х120х138 мм, камінь модульний 288х138х138 т, камінь укрупнений 250х250х138 т; цегла повнотіла і порожниста; камені і цегла модульні з порожнистими вертикальними і горизонтальними. Цегла і камені з горизонтальними порожнистими випускають за узгодженням із замовником (мал. 1).
За середньою щільностю (кг/м3) – на особливо легкі (до 600), легкі (600... 1300), полегшені (1300... 1600) і важкі (1600... 2200).
За міцністю – на марки 300, 250, 200, 175, 150, 125, 100, 75 (табл. 1).
За морозостійкістю – на марки 15, 25, 35 і 50 (що витримують відповідна кількість циклів поперемінного заморожування й відтавання).
За теплотехнічними показниками – на ефективні (щільність цеглини не більш 1400 кг/м3 і каменів – не більш 1450 кг/м3), умовно ефективні (щільність цеглини більш 1400 кг/м3 і каменів – 1450... 1600 кг/м3) і звичайні (щільність цеглини більш 1600 кг/м3).
За призначенням (застосуванням) – на конструкційні (для рядової кладки під штукатурку або наступне лицювання) і особливі (для кладки під розшивку або лицювання фасадів будинків).
 
Рис. 1. Керамічні вироби:
а- повнотіла цеглина; б – порожньотіла цеглина з круглими пустотами; у – порожньотіла цеглина з прямокутними порожньотілими; м – особлива цегла; д – особливий камінь; е – притульні
 
Таблиця 1
Марка і міцність керамічної цегли
 
Цегла і камені особлиі керамічні (ГОСТ 7484-78) мають марки 75, 100, 125, 150; водопоглинання – 6... 14%.
Цегла і камені (табл. 2) повинні мати форму прямокутного паралепіпеда з прямими ребрами, чіткими гранями і рівними особистими поверхнями.
Розмір циліндричних наскрізних порожнин повинний бути не більш 16 мм, кількість порожнин може коливатися від 5 до 72, ширина щілевидних пустот – не більш 12 мм, товщина зовнішніх стінок – не менше 12 мм. Відхилення від встановлених розмірів не повинні перевищувати таких розмірів, мм: по довжині ±5 (±7) ; по ширині ±4 (±5) ; по товщині ±3 (±4).
Значення, приведені в дужках відносяться до виробів із каменю. Припустима непрямолінійність ребер і граней рівняється по найбільшій площині (постелі) – 3 (4), по бічній площині (ложку) – 4 (6). Значення в дужках ставляться до виробів пластичного формування з лесів, трепелів і диатолітів, відбитості кутів глибиною 10... 15 мм не більш 2 шт. ; відбитості і притупленості ребер, що не доходять до порожнин, глибиною більш 5 мм і довжиною по ребру 10... 15 мм не більш 2 шт. Загальне число виробів з відбитостями, що перевищують показані розміри, і число половинок повинно бути не більш 5%. Тріщини протяжністю по стелі припускаються для повнотілих виробів не більш 30 мм, для порожньотілих – не більш ніж до першого ряду порожнин (на цеглині – на всю товщину, на каменях – на половину ложкової або торцевої (тичкової) грані не більш 1 шт. Руйнації або відколи з поверхні виробів розміром по найбільшому виміру 5... 10 мм припускаються не більш 3 шт. Водопоглинання обпалених виробів і попередньо висушених до постійної маси повинно бути для повнотілої цегли не менше 8% і порожнистих – не менше 6%. Цеглина і камені в насиченому водою стані повинні витримувати без яких-небудь ознак значних ушкоджень не менше 15, 25, 30 і 50 циклів поперемінного заморожування й відтавання в залежності від марки. До особливих виробів подаються більш жорсткі вимоги по якості продукції. При виготовленні і іспитах цеглини і каменів керуються нормативними документами (ГОСТами ТУ) : ГОСТ 530-80 – геометричні розміри; ГОСТ 846285 – міцнісні показники (марки) ; ГОСТ 27180-86 (7025-78) – водопоглинання і морозостійкість; ГОСТ 6427-75 – щільність та ін. На заводах керамічних виробів кожна партія готової продукції постачається паспортом, у якому, як правило, вказуються: завод-виготівник, номер партії, кількість виробів у партії, вид і марка виробів, об’ємна вага, щільність, міцність при стиску і вигині, водопоглинання, морозостійкість та інші показники.
 
Таблиця 2
Вид і розміри керамічних виробів для облицювання
 
Об’ємна маса m визначається як маса одиниця об’єму в природному стані разом із порами і порожнинами, віднесена до обсягу
де m – маса виробу, висушеного до постійної маси, кг; V – об’єм виробу, м3.
Середня об’ємна маса керамічних виробів коливається в межах 1400... 2000 кг/м3.
Густина (дійсна) виробу  визначається відношенням маси одиниці об’єма в щільному стані без пор і порожнин до об’єму зразка
3де m – маса зразка (навішення), висушеного до постійної маси, кг; m1 – маса
Фото Капча