Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Система застосування добрив

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота
на тему:
«Система застосування добрив»
 
 ЗМІСТ
 
ВСТУП
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГОСПОДАРСТВО
1.1. Грунтово-кліматичні умови господарства
1.2. Грунти господарства
1.3. Типова сівозміна господарства
2. АНАЛІЗ ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ В ГОСПОДАРСТВІ
2.1. Динаміка надходження мінеральних добрив та меліорантів.
2.2 Аналіз нагромадження органічних добрив
2.3. Оцінка ефективності використаних добрив в господарстві
3.  ПРИНЦИПИ СКЛАДАННЯ СИСТЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ
3.1. Структура польової сівозміни
3.2. Розрахунок рівня прогнозованої урожайності
3.3. Агрохімічна характеристика грунтів сівозміни
3.4. Визначення потреби грунтів в хімічній меліорації
3.5. Визначення окремих культур сівозміни в добривах
4. РОЗМІЩЕННЯ ДОБРИВ У СІВОЗМІНІ
4.1. Розміщення хімічних меліорантів
4.2. Розміщення органічних добрив
4.3. Розміщення мінеральних добрив
4.4. План використання добрив у сівозміні
5. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ
5.1. Обгрунтування видів доз, форм.
5.2. Винос поживних речовин урожаю
5.3. Коефіціент винесення поживних речовин
5.4. Баланс елементів живлення
5.5. Економічна ефективність застосування добрив
6.  ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ
7.  ЕКОЛОГЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ДОБРИВ
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
 ВСТУП
 
Одним з головних напрямків розвитку сільськогосподарського виробництва є хімізація, наукове забезпечення якої призвана здійснювати агрохімічна наука.
Хімізація сільського господарства – цевсебічно-обгрунтоване використання хімічних речовин в сільському господарстві. Хімізація поєднує виробництво добрив і науково-обгрунтоване їх використання, хімічну меліорацію грунтів, захист рослин від шкідників і хвороб, боротьба з бур'янами, широке використання продуктів хімічного виробництва в рослинництві і тваринництві.
Ефективність мінеральних добрив підвищується на фоні застосування органічних добрив. Багаточисельні досліди в нашій країні і за кордоном свідчать про великий вплив органічної речовини на біологічні, агрохімічні і фізико-хімічні фактори родючості. Тому вірно розроблена система удобрення культур в сівозміні обумовлює одержання високих і стабільних врожаїв всіх сільськогосподарських культур сівозміни з високою окупністю одиниці добрива.
Виконання завдання по хімізації покладено на пункти хімізації і агрохімічні об'єднання, агрохімічні центри.
Говорячи про роль мінеральних добрив, неможливо забувати, що для отримання високих та сталих врожаїв велике значення має застосування органічних добрив, вапнування кислих грунтів, гіпсування солонцюватих грунтів і інші прийоми окультурення орного шару. Підвищення ефективності добрив в більшій мірі залежить від конкретних умов, доз добрив, строків і способів їх внесення. При широких масштабах застосування в сільському господарстві мінеральних і органічних добрив, меліорантів, пестицидів, стає необхідність комплексного вивчення їх впливу не тільки на родючість грунтів, урожай і якість продукції, а й на навколишнє середовище. Стоїть завдання розробити екологічно допустимі дози внесення добрив і пестицидів в сівозміні, застосувати природозберігаючі технології їх внесення.
Велике значення має запобігання деградації грунтів, яка проявляється у явищах техногенного підкислення грунтів, дегуміфікації, зміні агрегатного складу.
Необхідно забезпечити бездефіцитний баланс органічної речовини. Обов'язково треба боротися з ерозією, оскільки вона завдає значної економічної шкоди і оцінювати її розміри.
 
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГОСПОДАРСТВО
 
Історія Агрономічної дослідної станції бере свій початок від радгоспу “Митниця і Саливонківського цукрокомбінату, який був організований в 1921 році. В 1956 році Постановою ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР від 10. 05. 1956 року №524 і наказом Міністерства вищої освіти УРСР від 24. 05. 1956 року №390 “Про прийняття радгоспів сільськогосподарськими учбовими закладамиі радгосп “Митницяі був переданий в підпорядкування Українській сільськогосподарській академії від 23. 03. 1956 року №84 “Про об'єднання Митницької Агрохімічної дослідної станції та Митницького учбово-дослідного господарстваі створена Агрономічна дослідна станція. Постановою Кабінету Міністрів України від 01. 06. 1995 року №387 “Про Національний аграрний університеті та наказом Мінсільгосппроду України від 29. 06. 1995 року №157 Агрономічна дослідна станція передана в пряме підпорядкування Національному аграрному університету.
Підприємство спеціалізоване на виробництві молока, м'яса, зернових та технічних культур. Площа сільськогосподарських угідь 1056, 2 га в тому числі ріллі 934, 2 га. На території розташований один населенний пункт -село Пшеничне, де проживає 683 чоловік, з них 168 чоловік пенсіонери та 190 чоловік працюючих.
Агростанція займає вигідне економічне і географічне положення. На відстані 3 км проходить автодорожна магістраль обласного значення, яка зв'язує Агростанцію з районним центром м. Васильківта обласним центром м. Києвом. Відстань до районного центру 28 км, а до обласного 54 км.
Підприємство має в розпорядженні склади, майстерні, гараж, торговий центр, гуртожитки, житлові будинки, тваринницькі приміщення, дорогу з твердим покриттям і інші необхідні для господарювання споруди.
Протягом восьми років машинно-тракторний парк не поповнювався. Укомплектованість сільгоспмашинами на низькому рівні. Значна частина засобів механізації фізично та морально застарілі. В зв'язку з таким станом техніки частина основних виробничих процесів виконується несвоєчасно, в результаті чого знижується рівень продуктивності землі, худоби та праці.
Виробництво і реалізація продукції
Рослинництво
В підприємстві налічується така кількість земельних угідь:
Загальна площа землі 1147, 9
в т. ч. сільгоспугіддя 1056, 2
з них рілля 934, 5
сіножаті 37, 3
пасовища 81, 7
плодові насадження 2, 7
Грунти. Основну частину в складі грунтів займають чорноземи
Фото Капча