Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Техніче забезпечення сучасної інформаційної системи

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Класифікація технічого забезпечення сучасної інформаційної системи
2. Технічне і програмне забезпечення як засіб управління інформаційними ресурсами
3. Статистичні дані щодо обсягу операцій, проведених «Всеукраїнським депозитарієм цінних паперів»
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Інформаційна система – це середовище, що забезпечує цілеспрямовану діяльність підприємства. Тобто вона є сукупністю компонентів (інформація, процедури, персонал, апаратне і програмне забезпечення), об'єднаних регульованими взаєминами для формування організації як єдиного цілого і забезпечення її цілеспрямованої діяльності. І як наслідок цього визначення, ефективність інформаційної системи може бути оцінена тільки в термінах її внеску в досягнення організацією її стратегічних цілей.
Місія інформаційних систем – це виробництво потрібної для організації інформації для забезпечення ефективного управління всіма її ресурсами, створення інформаційного і технічного середовища для здійснення управління організацією.
Для забезпечення роботи інформаційної системи будь-якого призначення необхідно:
- виявити інформаційні потреби;
- здійснити відбір джерел інформації;
- здійснити збір інформації;
- здійснити введення інформації із зовнішніх або внутрішніх джерел;
- виконати дії по обробці інформації, оцінці її повноти і значущості і за поданням її в зручному вигляді;
- вивести інформацію для надання споживачам або передачі в іншу систему;
- організувати використання інформації для оцінки тенденцій, розробки прогнозів, оцінки альтернатив рішень і дій, вироблення стратегії;
- організувати зворотний зв'язок – за інформацією, переробленою людьми даною організацією, здійснювати корекцію вхідної інформації.
 
1. Класифікація технічого забезпечення сучасної інформаційної системи
 
До 60-x рр. XX століття функція інформаційних систем була простою: діалогова обробка запитів, зберігання записів, бухгалтерський облік і інша електронна обробка даних (electronic data processing – EDP). Пізніше, у зв'язку з появою концепції управлінських інформаційних систем (management information systems-- MIS), була додана функція, направлена на забезпечення менеджерів необхідними для ухвалення управлінських рішень звітами, складеними на основі зібраних про процес даних (information reporting systems).
У 70-x стало очевидне, що жорстко задані форми результатів систем підготовки звітів не відповідають вимогам. Тоді з'явилася концепція систем підтримки ухвалення рішень (decision support systems – DDS). Ці системи повинні були забезпечити спеціалізованою і інтерактивною підтримкою процесів ухвалення рішень унікальних проблем в реальному, швидкоплинному світі.
У 80-x розвиток потужності (швидкодії) МІКРО-ЭВМ, пакетів прикладних програм і телекомунікаційних мереж дало поштовх до появи феномена кінцевого користувача (end user computing). З цієї миті кінцеві користувачі дістали можливість самостійно використовувати обчислювальні ресурси для вирішення завдань, пов'язаних з їх професійною діяльністю, не залежавши від посередництва спеціалізованих інформаційних служб.
З розумінням того, що більшість менеджерів вищого рівня не використовують безпосередньо результати роботи систем підготовки звітів або систем підтримки ухвалення рішень, з'явилася концепція executive information systems – EIS. Ці системи повинні забезпечувати вище керівництво життєво важливою для них інформацією, переважно про зовнішній світ, коли їм це необхідно і у зручному для них форматі.
Крупним досягненням було створення і застосування систем і методів штучного інтелекту (artifical intellegence – AI) в інформаційних системах. Експертні системи (expert systems – ES) і системи баз знань (knowledge-based systems) визначили нову роль інформаційних систем. Сьогодні вони можуть забезпечити якісними рекомендаціями в спеціалізованих областях.
З'явилася в 1980 р. і продовжувала розвиватися концепція стратегічної ролі інформаційних систем, іноді званих стратегічними інформаційними системами (strategic information systems – SIS). Згідно цієї концепції інформаційні системи тепер не просто інструмент, що забезпечує обробку інформації для кінцевих користувачів усередині фірми. Тепер вони стають генератором, заснованим на інформації, нових виробах і послугах, які повинні забезпечити фірмі конкурентну перевагу на ринку.
Виробничі інформаційні системи включають категорію систем обробки трансакцій (transaction processing systems – TPS). Системи обробки трансакцій здійснюють реєстрацію даних про процес. Типові приклади – інформаційні системи, які реєструють продаж, закупівлю, чи зміну стану. Результати такої реєстрації використовуються для оновлення баз даних про клієнтів, інвентарі і інших організаційних баз даних. Системи обробки трансакцій також проводять інформацію для внутрішнього або зовнішнього використання. Наприклад, вони готують заявки клієнтів, платіжні відомості, товарні чеки, податкові і фінансові звіти.
Системи обробки трансакцій обробляють дані двома основними шляхами. При пакетній обробці дані про операції накопичуються протягом деякого періоду часу і періодично обробляються. У реальному масштабі часу дані обробляються негайно після того, як операція відбувається. Наприклад, пункт реєстрації продажів (point of sail – POS), що використовуються при роздрібних продажах, може використовувати електронні термінали, фіксуючі і передаючи комерційні дані на регіональні комп'ютерні центри в реальному масштабі часу.
Системи управління процесом ухвалюють прості рішення, необхідні для управління процесами виробництва. До ним відноситься категорія інформаційних систем, названих системами управління процесом (process control systems – PCS), які автоматично ухвалюють рішення, регулюючі фізичний процес виробництва. Наприклад, нафтопереробні заводи і автоматизовані лінії збірки використовують такі системи. Вони контролюють фізичні процеси, обробляють дані, зібрані датчиками, і проводять управління процесом в реальному масштабі часу.
Ще одна функція інформаційних систем – перетворення традиційних ручних методів роботи офісу і паперового документообігу. Системи автоматизації діловодства (office automation systems – OAS) збирають, обробляють, зберігають і передають інформацію у формі електронних документів. Ці
Фото Капча