Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Техніко-економічна характеристика господарства

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота
на тему:
«Техніко-економічна характеристика господарсва»
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСВА
2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА
2.1. Обґрунтування прийнятої технології виробництва культур
2.2. Біологічні особливості культури. Вибір сорту для даної зони. Вибір попередника
2.3. Методика складання технологічної карти
2.4. Побудова графіків машиновикористання тракторів
2.5. Побудова лінійного графіка використання сільськогосподарської техніки
3. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА
3.1. Характеристика умов роботи
3.2. Агронормативи і допуски до операцій
3.3. Обґрунтування вибору, та розрахунок раціонального складу агрегату
3.3.1. Розрахунок раціонального складу агрегату
3.4. Комплектування та технічна наладка агрегату
3.5. Розрахунок техніко-економічних показників агрегату
3.6. Підготовка поля, вибір та обгрунтування способу руху агрегату
3.7. Контроль якості виконання технологічної операції
4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПРИРОДИ
4.1. Охорона праці та протипожежна безпека при роботі агрегату
4.2. Охорона навколишнього середовища під час виконання технологічної операції
5. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА
5.1. Розрахунок прямих експлуатаційних витрат на одиницю роботи при виконані заданої операції
ВИСНОВОК
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 
ВСТУП
 
Сільське господарство – одна з найважливіших і життєво необхідних галузей народного господарства, яка виробляє продукти харчування для населення і сировину для промисловості. Воно відіграє важливу роль у зміцненні економіки країни, підвищенні життєвого рівня населення і розв’язанні соціально економічних проблем. Серед галузей сільського господарства одно з провідних місць займає рослинництво. Значення рослин полягає не тільки в забезпеченні людини продуктами харчування і тварин кормами. Велика кількість видів рослин є цінною сировиною для медицини, парфумерії, а також максимальною, лакофарбової, миловарної та інших галузей промисловості. В останні роки велику увагу приділяють виявленню рослин з високим коефіцієнтом засвоєння сонячної енергії, що має важливе значення для підвищення продуктивності рослинництва. Нині негайного вирішення потребують проблеми комплексної механізації землеробства, підвищення технічного рівня, якості і надійності тракторів, комбайнів, сільськогосподарських машин і обладнання.. У вирішенні цих питань важлива роль відводиться спеціалістам середньої ланки – технікам-механікам сільського господарства, які повинні досконало знати прогресивні технології механізованих робіт, раціональне агрегатування, основи обслуговування машинно-тракторних агрегатів і передові способи організації роботи.
 
 1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСВА
 
Відділення виробничого навчання Вовчанського технікуму ХНТУСГ засноване в 1931р.. Розташоване у північно-східній частині України, на території міста Вовчанськ. Пункти реалізації розташовані у місті Вовчанськ, Харків, Білий Колодязь, перевезення продукції здійснюються по автомобільним дорогам з асфальтовим покриттям.
Найближча залізнична станція знаходиться в місті Вовчанськ на відстані 4-х кілометрів.
Внутрішньо господарські дороги є грунтовими.
Господарство спеціалізується за двома напрямками:
- рослинництво;
- тваринництво;
В господарстві вирощуються такі культури як: озима пшениця, ячмінь, соняшник, кукурудза, багаторічні трави.
А також, в господарстві займаються вирощуванням великої рогатої худоби та свинарством.
В господарстві є майстерня загального призначення в якій проводиться ремонти і технічне обслуговування згідно з план графіком. Майстерня загального призначення повністю забезпечує всі потреби машино – тракторного парку.
Машино-тракторний парк господарства складається з колісних та гусеничних тракторів різних тягових класів, і вантажних автомобілів, комбайнів для збирання зернових культур та багаторічних трав.
Найближчій центр технічного сервісу знаходиться в місті Вовчанськ.
 
Таблиця 1.1. Структура земельних угідь
 
Таблиця 1.2. Структура посівних площ, урожайність, валовий збір основних с/г культур та затрати праці
 
2. Розрахункова частина
 
2.1. Обґрунтування прийнятої технології виробництва культур
 
Поставлені перед сільським господарством завдання вимагають різкого підвищення продуктивності праці, прискореного виробництва рослинницької і тваринницької продукції на основі інтенсифікації виробництва, впровадження досягнень науки та передового досвіду.
У більшості зон країни дедалі ширше застосовують нові технології вирощування й збирання сільськогосподарських культур. Ці технології дістати різні назви: прогресивні, машинні, промислові, потім індустріальні. Хоч суть їх одна й та сама.
Зміст цього поняття багатогранний. Коротко він може бути визначений так: індустріальна технологія є комплексна механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва при вирощуванні і збиранні культур на базі удосконалення техніки, досягнень агробіологічної, агрохімічної та інших наук, що забезпечує виконання виробничих процесів з мінімально можливою кількістю операцій і дотриманням стандартів, високої технологічної дисципліни щодо якості і строків їх проведення з урахуванням особливостей зони, конкретних умов кожного господарства і навіть окремої ділянки поля.
Однією важливою особливістю індустріальної технології є вимоги. Її творчого застосування з урахуванням конкретних умов виробництва і властивостей вирощуваних культур. Ніякого шаблону в її виконанні не може бути. Дослідження довели, що треба керувати процесами розвитку рослин, створювати для них оптимальні умови. Цього можна досягти при застосуванні так званої інтенсивної технології. Суть її полягає у тому, що під час всього періоду від сівби до збирання біологи, ентомологи, агротехніки та інші спеціалісти агробіологічної науки проводять спостереження за рослинами, аналізи і при перших ознаках порушення нормального їх розвитку (негативних впливах комах, хвороб або малого вмісту білка) обробляють посіви широкозахватними агрегатами, вносячи потрібні дози комплексних добрив чи гербіцидів. Для тракторів, ніякі начеплено-широкозахватні машини, залишають проходи ще під час сівби, які займають до 10% посівної площі. Незважаючи на те, приріст врожаю і,
Фото Капча