Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретичні засади інвестиційного розвитку регіону

Предмет: 
Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Оцінка: 
 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
 
Сутність і визначення поняття «інвестиції»
Інвестиції – це вкладення капіталу суб'єкта у, що-небудь для збільшення згодом своїх доходів.
Інвестиції розглядаються як процес, що відображає рух вартості, і як економічна категорія – економічні відносини, пов'язані з рухом вартості, вкладеної в основні фонди. Необхідною ланкою процесу є заміна зношених основних засобів новими. Разом з тим розширення виробництва може здійснюватися тільки за рахунок нових вкладень, спрямованих не тільки на створення нових виробничих потужностей, але й на вдосконалення старої техніки або технологій. Саме це і становить економічний сенс інвестицій.
Сукупність витрат – це довгострокове вкладення капіталу в різні галузі економіки, реалізується у формі цілеспрямованого вкладення капіталу на певний термін в різні галузі і сфери економіки, а також в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності для отримання доходу. Саме поняття «інвестиції» означає вкладення капіталу в галузі економіки не тільки на підприємстві, а й усередині країни і за кордоном.
Інвестиції – це відкладання грошей на завтрашній день, щоб мати можливість більше отримати в майбутньому. Одна з частин інвестицій – споживчі блага, вони відкладаються в запас (інвестиції на збільшення запасів) [1. с. 114].
Інвестиції поділяються на:
 • інтелектуальні – спрямовані на підготовку та перепідготовку фахівців на курсах, передачу досвіду, ліцензій і нововведень, спільні наукові розробки;
 • прямі – інвестиції, зроблені юридичними та фізичними особами, які мають право на участь в управлінні підприємством і повністю володіють підприємством або контролюючими не менше 10% акцій або акціонерного капіталу підприємства;
 • портфельні – не дають право вкладникам впливати на роботу фірм і компаній, що вкладаються в довгострокові цінні папери, купівлю акцій;
 • реальні – довгострокові вкладення коштів у галузі матеріального виробництва;
 • фінансові – боргові зобов'язання держави;
 • тезавраційних – так називаються інвестиції, здійснювані з метою накопичення скарбів.
Прибуток від таких інвестицій може бути отримана інвестором тільки за рахунок зростання вартості самих об'єктів інвестування, тобто за рахунок різниці між ціною купівлі та продажу. Довгий час у нашій країні тезавраційний вид інвестицій представляв практично єдину можливу форму інвестування, і до цих пір для багатьох інвесторів залишається основним способом збереження і накопичення капіталів.
Ознаками інвестицій є:
 • здійснення вкладень інвесторами, які мають власні цілі;
 • здатність інвестицій приносити дохід;
 • цілеспрямований характер вкладення капіталу в об'єкти і інструменти інвестування;
 • певний термін вкладення коштів;
 • використання різних інвестиційних ресурсів, що характеризуються в процесі здійснення попитом, пропозицією та ціною.
Класифікація інвестицій
1. По об'єкту вкладень:
а) фінансові інвестиції – вкладення у фінансові інститути, тобто вкладення в акції, облігації й інші цінні папери, випущені приватними компаніями або державою, придбання корпоративних прав і інших фінансових інструментів; вони в свою чергу, підрозділяються на:
прямі – внесення засобів у статутний фонд юридичної особи в обмін на його корпоративні права;
портфельні – придбання цінних паперів і інших фінансових активів на фондовому ринку;
б) реальні/капітальні інвестиції – вкладення засобів у реальні активи, – придбання будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності, інших основних фондів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації (Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств») ; реальні інвестиції перебувають із двох різних компонентів:
інвестиції в основний капітал, тобто придбання знову зроблених капітальних благ, таких як виробниче устаткування, комп'ютери і будинки виробничого призначення;
інвестиції в товарно-матеріальні запаси, що являють собою нагромадження запасів сировини, підмета використанню у виробничому процесі, або нереалізованих готових товарів; комерційні товарно-матеріальні запаси вважаються складовою частиною загального розміру запасів капіталу в економічній системі; вони настільки ж необхідних, як і капітал у формі устаткування, будинків виробничого призначення;
в) інтелектуальні інвестиції – вкладення в підготовку кадрів, передача досвіду, ліцензій і ноу-хау, спільні наукові розробки.
2. По характеру участі в інвестуванні:
а) прямі інвестиції – безпосереднє засобів інвестором в об'єкти інвестування (даний вид інвестування здійснюють, в основному, підготовлені інвестори, що мають досить точну інформацію про об'єкт інвестування і добре знайомі з механізмом інвестування) ;
б) непрямі інвестиції – інвестування, опосередковане іншими обличчями (інвестиційними або фінансовими посередниками). Ці інвестиції здійснюють інвестори, що не мають достатню кваліфікацію для вибору об'єктів інвестування і подальшого керування ними. У цьому випадку вони купують цінні папери, що випускаються інвестиційними або іншими фінансовими посередниками (наприклад, інвестиційні сертифікати інвестиційних фондів і інвестиційних компаній), а останні, зібрані в такий спосіб інвестиційні засоби розміщають за своїм розсудом – вибирають найбільш ефективні об'єкти інвестування, беруть участь у керуванні ними, а отримані прибутки розподіляють потім серед своїх клієнтів.
3. По періоду інвестування:
а) короткострокові інвестиції – вкладення капіталу на період, не більш одного року (наприклад, короткострокові депозитні внески, покупка короткострокових ощадних сертифікатів і т. п.) ;
б) довгострокові інвестиції – вкладення капіталу на період більш одного року.
В практику великих інвестиційних компаній довгострокові інвестиції деталізуються в такий спосіб:
•до 2 років;
•від 2 до 3 років;
•від 3 до 5 років;
•більше 5 років.
4. По регіональним ознакам:
а) внутрішні інвестиції – вкладення засобів в об'єкти інвестування, розташовані в границях даної країни;
б) інвестиції за границею – вкладення засобів в об'єкти інвестування, розташовані
Фото Капча