Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Ультразвукові методи функціональної діагностики

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
1. Теоретичні основи методу
1.1 Поняття ультразвукового дослідження
1.2 Біофізика методу
1.3 Променева безпека
1.4 Об'єкт ультразвукового дослідження7
2. Методи ультразвукового дослідження
2.1 Одномірна ехографія
2. 2 Ультразвукове сканування
2. 3 Доплерографія
3. Ультразвукове дослідження
3. 1 УЗД нирок
3. 2 УЗД серця
3.3 УЗД органів малого тазу
4. Терапевтичне застосування ультразвуку
4.1 Поняття ультразвукової терапії
4.2 Методика і техніка ультразвукової терапії
4.3 Спеціальні методики ультразвукової терапії
5. Поєднання дії ультразвукових хвиль з іншими фізичними факторами
6. Джерело і приймач ультразвукового випромінювання
Висновки
Список посилань
Додатки
 
Вступ
 
Актуальність. Однією з найактуальніших проблем сучасної медицини є охорона здоров'я людини, для вирішення якої розроблені та затверджені відповідні програми. Метою цих програм є збереження здоров'я, скорочення термінів непрацездатності шляхом впровадження в практику сучасних методів діагностики та оздоровлення пацієнтів з використанням усього арсеналу не медикаментозних засобів. Розробка новітніх діагностичних і коригуючих технологій, спрямованих на збереження природних резервів людини, є основною стратегією сучасної відновної медицини, за своїм спрямуванням орієнтованої в першу чергу на охорону здоров'я, а також на відновлення резервних можливостей організму на етапі ремісії захворювання у пацієнтів працездатного віку. Іншим напрямком відновної медицини є реабілітація хворих та інвалідів, спрямована на збільшення функціональних резервів, компенсацію порушених функцій, вторинну профілактику захворювань та їх ускладнень, відновлення працездатності працюючих.
Пріоритетним і перспективним напрямком відновної медицини є розробка нових не медикаментозних технологій, що підвищують функціональні резерви здорової і хворої людини, що важливо і для медичної реабілітації. Для цієї мети в останні роки широко застосовуються методи фізіотерапії, спрямовані на посилення регенераційних і репаративних процесів, що сприяють більш активному відновлювальному процесу запалених тканин, особливо в ранній післяопераційний період. Одним з таких фізичних методів впливу на організм є низькочастотний ультразвук, який володіє протизапальними, антибактеріальними, регенераційними та імуномоделюючими властивостями. Фізіологічний ефект ультразвукової терапії, який застосовується традиційно в практичній фізіотерапії, заснований на досить добре вивчених біофізичних властивості, обумовлених механічною дією і акустичним тиском ультразвуку, викликаючи своєрідний клітинний мікромасаж запалених тканин [3]. При цьому здійснюється високочастотний стиск і розтяг різних клітин організму, і що особливо важливо клітинних мембран запалених тканин, в результаті чого змінюється функціональний стан, регенеративні та репаративні процеси в органах і тканинах, що зазнали озвучування.
Ендогенне тепло, що утворюється у тканинах, за рахунок механічного переходу однієї енергії в іншу, а також виділення біологічно активних речовин під впливом ультразвуку забезпечує активацію кровообігу і мікроциркуляції, регенерацією трофічних процесів, що супроводжується протизапальною і розсмоктуючою дією. Все це забезпечило широке застосування ультразвуку при різного роду запальних і дистрофічних процесах.
Коріння розвитку УЗД як діагностичного методу дослідження йдуть ще в ті часи, коли за допомогою ультразвукових (УЗ) хвиль вимірювали відстань під водою. Високочастотний сигнал, що не чутний людським вухом, був згенерований англійським вченим F. Galton в 1876 р. Проривом в розвитку УЗ технологій було відкриття братами P. і J. Curie п'єзоелектричного ефекту (Франція, 1880). Перша робоча гідролокаційна УЗ-система SОund Navigation Аnd Ranging (SONAR) була сконструйована в США в 1914 р.
Прабатьком медичного УЗД була система RAdio Detection And Ranging (RADAR), винайдена в 1935 р британським фізиком R. Watson-Watt. Такі радіолокаційні системи були прямими попередниками наступних двомірних гідролокаційних і медичних УЗ-систем, які з'явилися в кінці 40-х років XX століття.
Ще одним напрямком, що передували розвитку УЗ у медицині, була розпочата в 30-і роки розробка імпульсних УЗ-дефектоскопів металу, які використовувалися для перевірки цілісності металевих корпусів суден, танків та іншої техніки. Концепція детекції металлодефектів була розроблена радянським ученим С. Я. Соколовим в 1928 р, а конструювання перших УЗ-детекторів і їх подальше вдосконалення почалося в 40-х роках в США, Великобританії, Німеччини, Франції, Японії та в ряді інших країн [19].
 
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДУ
 
1.1 Поняття ультразвукового дослідження
 
Звук – це механічна поздовжня хвиля, в якій коливання частинок знаходиться в тій же площині, що і напрямок поширення енергії. Хвиля переносить енергію, але не матерію. Верхня межа чутного звуку – 20000 Гц. Звук з частотою, що перевищує цю величину, називається ультразвуком. Частота – це число повних коливань (циклів) за період часу в 1 секунду. Одиницями виміру частоти є герц (Гц) і мегагерц (МГц). Один герц – це одне коливання в секунду. Один мегагерц = 1000000 герц. У сучасних ультразвукових приладах для отримання зображення використовується ультразвук частотою від 2 МГц і вище [5].
Для отримання ультразвуку використовуються спеціальні перетворювачі або трансдьюсера, які перетворюють електричну енергію в енергію ультразвуку. Отримання ультразвуку базується на зворотному п'єзоелектричному ефекті. Суть ефекту полягає в тому, що якщо до певних матеріалів (п'єзоелектрик) докласти електричну напругу, то відбудеться зміна їх форми. З цією метою в ультразвукових приладах найчастіше застосовуються штучні п'єзоелектрики, такі, як цирконат або титанат свинцю. При відсутності електричного струму п'єзоелемент повертається до вихідної форми, а при зміні полярності знову відбудеться зміна форми, але вже в зворотному напрямку. Якщо до п'єзоелементах докласти
Фото Капча