Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління товарним забезпеченням обороту торгівельного підприємства

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Управління товарним забезпеченням обороту торгівельного підприємства
 
Товарне забезпечення обороту підприємства в системі управління торговельним підприємством.
Вихідні передумови та зміст формування товарного забезпечення обороту торговельного підприємства.
Оцінка ефективності комерційних угод щодо закупівлі товарів.
Оцінка чистого прибутку за угодою, що залишається у розпорядженні підприємства.
Оцінка ефективності здійснення комерційних угод щодо закупівлі товарів.
Експертиза результатів угоди та прийняття управлінських рішень із закупівлі товарів.
Товарне забезпечення обороту підприємства в системі управління торговельним підприємством.
Товарне забезпечення обороту – це підпорядкована генеральній меті торговельного підприємства діяльність щодо закупівлі та надходження на підприємство товарних ресурсів необхідного обсягу, асортименту та якості.
Головною метою формування товарного забезпечення обороту торговельного підприємства є створення умов для реалізації генеральної мети діяльності підприємства на ринку, виконання розроблених планів ТО та прибутку. Для досягнення цієї мети у процесі формування товарного забезпечення обороту розв’язують наступні задачі:
забезпечення стабільного і ритмічного надходження товарів на підприємства;
забезпечення відповідності обсягу та структури закупівлі товарів обсягу та структурі споживчого попиту;
забезпечення конкурентних переваг торговельного підприємства з асортименту, якості, цін товарної продукції;
мінімізація сукупних витрат на формування, транспортування, зберігання товарних ресурсів;
забезпечення необхідної ефективності комерційних угод із закупівлі товарів.
Якість організації роботи щодо товарного забезпечення торговельної діяльності обумовлює рівень багатьох показників господарської діяльності підприємства, зокрема:
обсяг ТО;
обсяг валового доходу;
обсяг чистого прибутку;
швидкість грошового обігу;
інші.
Вихідні передумови та зміст формування товарного забезпечення обороту торговельного підприємства.
Формування товарного забезпечення обороту підприємства передбачає виконання таких кроків:
вивчення кон’юнктури ринку закупок та каналів розподілу товарних ресурсів;
аналіз надходжень та закупівлі товарів;
планування обсягу та структури закупівлі товарів;
визначення методу закупівлі;
вибір постачальника товарних ресурсів;
погодження та укладення договору на закупівлю товарів;
контроль за виконанням договорів та надходженням товарів на підприємство.
Розглянемо детально кожний з цих етапів.
Вивчення кон’юнктури ринку закупок та каналів розподілу товарних ресурсів.
Метою проведення цього етапу є збирання та аналіз інформації про стан та кон’юнктуру ринку необхідних товарних ресурсів. Під час такого вивчення ринку необхідно чітко визначити канали розподілу товарних ресурсів, якими користуються виробники.
Канал розподілу – це сукупність організацій або окремих осіб, які приймають на себе або допомагають передати іншим право власності на конкретний товар або послугу на шляху від виробника до споживача. Канали розподілу товарів характеризуються за числом складових їх рівнів.
Рівень каналу – це посередник, який виконує роботу по наближенню товарів та права власності на нього до кінцевого споживача. Довжина каналу визначається кількістю проміжних рівнів між виробником та споживачем.
 
Характеристика каналів розподілу
0 рівень ВИРОБНИКСПОЖИВАЧ
1 рівень (однорівневий) ВИРОБНИК РОЗДРІБНИЙ ПОСЕРЕДНИКСПОЖИВАЧ
2 рівень (дворівневий) ВИРОБНИКОПТОВИЙ ПОСЕРЕДНИКРОЗДРІБНИЙ ПОСЕРЕДНИКСПОЖИВАЧ
3 рівень (трирівневий) ВИРОБНИКОПТОВИЙ ПОСЕРЕДНИКДРІБНООПТОВИЙ ПОСЕРЕДНИКРОЗДРІБНИЙ ПОСЕРЕДНИКСПОЖИВАЧ
 
Можуть мати місце вертикальні канали розподілу, тобто канали, що складаються з виробника та одного або декілька посередників, що діють як одна єдина система. Один із членів каналу, як правило, є власник останніх або надає їм визначені привілеї.
Вертикальні канали виникають як засіб контролю за поведінкою каналу. Вони економічні та виключають дублювання членами каналу функцій, які вони виконують.
Торговельне підприємство повинно постійно відстежувати стан каналів розподілу товарів. Дана інформація дозволяє оцінити швидкість, час, ефективність руху та цільність товарів під час їх доставки від виробника до кінцевого споживача.
 
Типи посередників у каналах розподілу
Тип посередника Ознака класифікації
Дилер Від свого імені та за свій рахунок
Дистриб’ютор Від чужого імені та за свій рахунок
Комісіонер Від свого імені та за чужий рахунок
Агент, брокер Від чужого імені та за чужий рахунок
 
Кількість посередників, які обслуговують канал розподілу визначається типом системи розподілу, яка використовується. В маркетингу виділяють:
інтенсивне розподілення – забезпечення запасами продукції у якомога більшого числа торгівельних підприємств;
ексклюзивне розподілення – полягає у тому, що існує обмежене число посередників, які торгують даною продукцією в рамках збутових територій;
селективне розподілення – проміжний варіант між методами інтенсивного та ексклюзивного розподілення. Селективне розподілення дозволяє виробнику досягти необхідного охоплення ринку при більш жорсткому контролі та з меншими витратами, а ніж під час організації інтенсивного розподілення.
Аналіз надходжень та закупівлі товарів.
Аналіз надходжень та закупівлі товарів має на меті вивчення обсягів динаміки та складу товарного забезпечення обороту, його відповідності ТО, оцінку якості та надійності постачальників підприємства, ефективності укладання з ними угод, вибраних методів закупівлі товарів. Проведення такого аналізу дозволяє визначити основні проблеми товарного забезпечення обороту.
Планування обсягу та структури закупівлі товарів.
План обсягу та асортиментної структури закупівлі товарів є похідним від плану ТО підприємства на відповідний період та плану формування товарних запасів.
Обсяги необхідних надходжень товарів розраховують у розрізі окремих товарних груп та по підприємству в цілому: Н = Зк + В + Р – Зп.
Розмір іншого вибуття товарів на плановий період (В) визначається за рівнем вибуття, що склався
Фото Капча