Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління товарним забезпеченням обороту торгівельного підприємства

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Оцінка: 

підприємства.

 , де
 - фактичне надходження товарів;
 - надходження товарів за графіком.
 .
Ця інформація використовується для:
оцінки (ранжування) окремих постачальників за ступенем ризику;
обґрунтування рішень щодо доцільності продовження закупівлі товарів у даного постачальника;
прийняття управлінських рішень щодо звернення в арбітражний суд та накладання штрафів на постачальників у разі невиконання ними своїх зобов’язань.
Оцінка ефективності комерційних угод щодо закупівлі товарів.
Послідовність оцінки ефективності комерційної угоди включає в себе декілька етапів, зміст яки наведено на схемі 3. 1.
Оцінка можливої роздрібної ціни реалізації товару.
Основні елементи, які формують роздрібну ціну товарів наведені на схемі 3. 2.
Визначення оптової ціни закупівлі товару виходячи з умов запропонованої комерційної угоди.
Оптова ціна закупівлі представляє собою кінцеву договірну ціну угоди, яка враховує усі види цінових знижок, які надаються продавцем торгівельного підприємства та узгоджені базисні умови та ставки.
Види цінових знижок, які надаються продавцями товарів:
1; 2; 3.
 
Схема 3. 1. Послідовність оцінки ефективності комерційної угоди щодо закупівлі товару.
Базисні умови поставки характеризують перелік витрат по завезенню товарів, які здійснюються силами та за рахунок постачальника і включаються до складу оптової ціни закупівлі товарів.
Базисні умови поставки, які застосовуються в Україні передбачають їх види:
франко-склад продавця (самовивіз) ;
франко-склад біржі;
франко-вагон станції відправлення;
франко-вагон призначення;
франко-вагон покупця.
Базисні умови поставки за умовами з іноземними партнерами базуються на міжнародній класифікації Інкотермс-2000.
 
Схема 3. 2. Основні елементи, які формують роздрібну ціну товарів.
Розрахунок поточних витрат підприємства, пов’язаних із закупівлею товарів.
До поточних витрат, пов’язаних із закупівлею товарів, відносяться витрати на:
транспортування товару;
кредитування товару;
страхування товару;
зберігання товару;
інші витрати.
Сума витрат на обслуговування, кредитування угоди визначається за формулою:
 , де
 - кредитні ресурси;
 - ставка кредиту (місячна) ;
Д – період, на якій береться кредит.
Витрати на страхування обраховуються наступним чином:
 , де
СС – страхова сума;
ТСТР. – тариф.
До складу поточних витрат торгівельного підприємства щодо закупівлі товарів включаються деякі додаткові витрати:
сплата біржового збору за здійснення комерційної угоди на товарній біржі. Сума біржового збору визначається виходячи з обсягу угоди та ставки біржового збору, який береться при здійсненні кожної угоди;
виплата комісійної винагороди брокерській конторі за посередництво у здійсненні біржової угоди. Розмір її визначається виходячи з обсягу угоди та ставки комісійної винагороди, яка визначається у договорі на брокерське обслуговування між торгівельним підприємством та брокерською конторою;
витрати на придбання валюти;
витрати на сертифікацію.
Прогнозування поточних витрат, пов’язаних із реалізацією товару.
До поточних витрат торгівельного підприємства, пов’язаних із реалізацією товарів відносяться:
матеріальні та прирівняні до них витрати;
витрати на оренду та утримання будівель, споруд, інвентарю;
амортизація основних засобів;
зношування МШП;
витрати на рекламу та управління;
витрати на оплату праці (без обов’язкового відрахування на соціальні цілі).
Ці витрати носять умовно-постійний характер та при оцінці умов комерційної угоди можуть розглядатися в цілому. Їх величина визначається виходячи з рівня цих доходів у відсотках до ТО за останній звітний період та з урахуванням можливих змін у прогнозованому періоді їх реалізації.
Сума матеріальних та прирівняних до них витрат визначається за формулою:
 , де
 - рівень матеріальних витрат у попередньому періоді до середньомісячного обороту по закупівлі товарів.
Сума витрат на оплату праці робітників торгівельного підприємства, які відносяться на витрати за угодою визначається за формулою:
 , де
 - рівень виплат на оплату праці до обороту по закупівлі товару.
Витрати на реалізацію визначаються за формулою:
 .
Розрахунок розміру обов’язкових платежів, які підлягають сплаті торгівельним підприємством.
Обов’язкові платежі диференціюються по трьох основних групах:
ті, які включаються до витрат обігу підприємства;
що включаються до ціни реалізації і сплачуються покупцями;
що сплачуються із прибутку підприємства.
Оцінка чистого прибутку підприємства за даною угодою.
Чистий прибуток, який залишається у розпорядженні торгівельного підприємства представляє собою результуючий показник, який формується як різниця між валовими доходами підприємства за угодою та поточними витратами і обов’язковими платежами.
Розрізняють два види прибутку:
Номінальний прибуток, який відображається у бухгалтерському звіті.
Реальний прибуток, який враховує розмір втраченого доходу у зв’язку із відволіканням платіжних коштів підприємства та порушенням умов угоди.
Розрахунок розміру втраченого доходу базується на визначенні суми втрат реальної вартості власних оборотних коштів від інфляції, недоотримання доходу від їх зберігання у вигляді депозитного вкладу, а також додаткової суми витрат на обслуговування кредитних ресурсів, які залучаються:
 , де
 - величина втраченого доходу;
 - розмір власних оборотних коштів;
ДП – депозит, %;
ТІ – темп інфляції;
КР – кредитні ресурси;
 - фактична можлива кредитна ставка (% за місяць).
 , де
 - чистий реальний прибуток;
 - чистий прибуток.
Розрахунок показників ефективності комерційної угоди.
Основним показником оцінки ефективності угоди щодо закупівлі товарів є рентабельність витрат обігу:
 .
В якості допоміжних показників оцінки ефективності комерційних угод є:
Рентабельність обороту по закупівлі товарів:  .
Рентабельність обороту по реалізації товарів:  .
Експертиза отриманих результатів та прийняття рішення відносно доцільності пропонованої угоди.
Даний етап передбачає:
По кожній товарній групі робиться ранжування пропозицій щодо закупівлі товарів за критерієм прибутковості витрат або обороту.
Розраховується стартовий (базовий) розмір прибутку, який може бути отриманий у плановому періоді від реалізації раніше закуплених товарів, що знаходяться у формі товарного запасу.
Оцінюється можливий приріст прибутку у плановому періоді від здійснення кожної передбачуваної угоди щодо закупівлі товару.
Розраховується кумулятивний обсяг прибутку, який може бути отриманий в результаті здійснення j-ї сукупності комерційних пропозицій.
Формується перелік комерційних угод, доцільних для укладання, якій дозволяє забезпечити отримання цільової суми чистого прибутку.
Фото Капча