Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

ВАТ "Ощадбанк" як одна з найбільших фінансово-банківських установ в Україні

Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
56
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ 
Розділ І. Створення та організація діяльності комерційного банку 
Розділ ІІ. Ресурси комерційного банку, їх формування і прогнозування 
Розділ ІІІ. Операції комерційних банків з обслуговування платіжного обороту та організації розрахунків суб’єктів господарювання 
Розділ IV. Банківські операції з векселями 
Розділ V. Кредитні операції банків 
Розділ VI. Інвестиційні операції банків 
Розділ VII. Валютні операції комерційних банків 
Розділ VIII. Послуги комерційних банків в умовах ринку 
Розділ IX. Фінансові звіти та їх оцінка 
Висновки і пропозиції 
Додатки 
 
Вступ
 
ВАТ «Ощадбанк» - одна з найбільших фінансово-банківських установ в Україні, яка стабільно працює в умовах постійної конкуренції на ринку банківських послуг та прагне бути сучасним конкурентоспроможним банком.
Ощадбанк має найбільшу мережу установ - понад 6000, тут працює майже чверть банківського персоналу України.
Ощадбанк - єдиний банк, який у відповідності до Закону України „Про банки і банківську діяльність” має державну гарантію по вкладах населення.
Ощадбанк - банк, який є достатньо капіталізованим і забезпечує виконання нормативів встановлених НБУ.
Стратегія банку спрямована на максимальний розвиток роздрібного бізнесу та створення умов для повного банківського обслуговування корпоративних клієнтів.
Маючи статус державного банку, ВАТ “Ощадбанк” прагне бути уособленням стабільності, впевненості та динамічного розвитку, національним надбанням держави та символом її респектабельності. 
Сьогодні послугами банку користуються всі категорії населення, що зумовлює провідну позицію банку на ринку роздрібних банківських послуг України. Банк зосереджує свої зусилля на створенні сприятливих та вигідних умов обслуговування клієнтів, розширенні переліку банківських послуг, збільшенні присутності на ринку продуктів та послуг.
Розуміючи соціальну важливість присутності саме державного банку в найвіддаленіших куточках країни та його роль у реалізації державних програм, банк зосереджує свої зусилля на створенні сприятливих умов для обслуговування всіх верст населення, забезпеченні соціальних та компенсаційних виплат громадянам, наданні повного спектру банківських та інших операцій. Зважаючи на соціальну спрямованість, банк націлений на збереження широкої присутності в усіх регіонах України.
 
Розділ І. Створення та організація діяльності комерційного банку
 
Ощадний банк відіграє важливу соціальну та економічну роль для держави і суспільства в цілому. Сутність Банку відтворюється у виконанні таких функцій:
1. Отримання прибутку та збільшення цінності для свого акціонера.
2. Задоволення потреб масової клієнтури, включаючи головним чином громадян України, в гарантованому заощадженні та накопиченні коштів.
3. Реалізація попиту на банківські послуги з боку фізичних осіб, корпоративних клієнтів приватної та державної форм власності.
4. Реінвестиція залучення коштів в українську економіку.
5. Виконання функції агента державної гарантії повернення заощаджень.
6. Підтримка державної функції забезпечення економічного суверенітету.
7. Обслуговування державних програм соціального та економічного розвитку, базуючись на загальних засадах комерційної діяльності.
8. В межах державної програми соціальної підтримки обслуговування верств населення, як правило, з найнижчими доходами, що не мають альтернативної можливості отримувати банківські послуги.
Питома вага від надання кредитів у 2011р. становила 74,57%, це означає, що доходи банку на 74,57% складаються із доходів від кредитних операцій. У 2012 р. це й показник зріс на 9,93 %.
Рентабельність кредитних операцій станом на 2011р.становила 3,12, це означає, що на 100 грн. процентних витрат на залучення ресурсів припадає 312 грн. процентних доходів. У 2012 р. цей показник зменшився на 0,32, це негативна тенденція для банку.
Зростання процентних доходів від кредитів на 10655 тис. грн. призвело до зростання коефіцієнта рентабельності на 2,06 грн./грн., зростання процентних витрат на 4397 тис. грн. призвело до зменшення коефіцієнта рентабельності на 2,38 грн./грн. Загальний вплив обох факторів становить - 0,32 грн./грн.
Аналізуючи стан власного капіталу банків, використовують різні види та методи аналізу. Серед них важливе місце посідає метод коефіцієнтів, за допомогою якого виявляють кількісний взаємозв'язок між різними статтями, класами чи групами статей балансу. 
Станом на 2011 р. коефіцієнт співвідношення власного капіталу та залучених коштів становив 0,16, що свідчить про те, що на кожні 100 грн. залучених коштів припадає 13 грн. власного капіталу. Станом на 2012 р. даний коефіцієнт знизився на 43,75%.
У 2011р. частка власного капіталу у пасивах становила 13%, а у 2008р. знизилась на 5%, що оцінюється негативно.
Станом на 2011 р. коефіцієнт захищеності власного капіталу становив 1,78, що є свідченням того, що на кожні 100 грн. власного капіталу припадає 178 грн. основних засобів. У 2012р. цей коефіцієнт зріс на 2,8%,що оцінюється позитивно.
Рентабельність власного капіталу у 2011р. склала 0,05, що свідчить про те, що кожні 100 грн. власного капіталу приносили 5 грн. чистого прибутку. У 2012р. даний коефіцієнт зріс на 0,11, або на 220%, що оцінюється позитивно.
Аналіз зобов'язань банку починають з визначення їх суми за балансом через обчислення залишків за рахунками на підставі балансу банку. На цьому ж етапі аналізу дається характеристика зміни суми зобов'язань банку в динаміці в абсолютному та відносному виразах.
Ефективність управління спредом у 2011 р. становила 5,6%, що перевищує оптимальне значення. У 2012 р. даний показник зріс на 0,3%, це позитивна тенденція для банку.
Коефіцієнт
Фото Капча