Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Властивості і технологія полімерних карбамідних розчинів для ремонту транспортних споруд в зоні змінного рівня води

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
КРАСНЮК АНДРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
 
УДК 627: 691. 175­404. 5
 
Властивості і технологія полімерних карбамідних розчинів для ремонту транспортних споруд в зоні змінного рівня води
 
Спеціальність 05. 23. 05 – будівельні матеріали та вироби
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
 
Дніпропетровськ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Дніпропетровському державному технічному університеті залізничного транспорту (ДІІТ) Міністерства транспорту України.
Науковий керівник: – кандидат технічних наук, професор Пшінько Олександр Миколайович, завідувач кафедрою будівель та будівельних матеріалів, ректор, Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту Міністерства транспорту України.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Федоркін Сергій Іванович, завідувач кафедрою технологій будівельних конструкцій та будівельних матеріалів, Кримська академія природоохоронного і курортного будівництва Міністерства освіти і науки України; кандидат технічних наук, доцент Шишкін Олександр Олексійович, завідувач кафедрою виробництва будівельних виробів та конструкцій, Криворізький технічний університет Міністерства освіти і науки України.
Провідна установа: Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, кафедра фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів, Мiнiстерство освiти і науки Укра? ни, м. Харків.
Захист відбудеться “18“ квітня 2002 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08. 085. 01 Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24-а, ауд. 202
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24-а
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Міністерство транспорту України розпочало здійснення програм по відновленню і ремонту різних штучних транспортних споруд, що забезпечують проходження транспортних магістралей через водяні перешкоди. Виконання цієї програми повинно забезпечити рух транспортних потоків, незважаючи на вік і технічний стан транспортних споруд.
З часу зведення багатьох транспортних гідротехнічних споруд пройшли десятки років. За цей час під впливом різних руйнівних факторів більшість з них прийшли у незадовільний стан. Про це свідчать останні обстеження споруд.
Основна частина транспортних та гідротехнічних споруд, які експлуатуються, вимагає капітального ремонту. Особливо зазнали руйнування бетонні й залізобетонні штучні споруди та їхні окремі елементи, які експлуатуються в зоні змінного рівня води. Зона змінного рівня води розташована між рівнями високих і низьких вод.
Вплив природних та антропогенних агресивних факторів стає причиною зниження довговічності і несучої здатності штучних транспортних гідротехнічних споруд. Змінне зволоження та висихання, заморожування і відтавання, механічні впливи льодів, хімічні і біологічні впливи є основними причинами руйнування бетону в зоні змінного рівня води. Найбільш часто для відновлення поверхні бетону в зоні змінного рівня води застосовується метод торкретування.
Як показує досвід, використовувати традиційні цементні розчини для ремонту в зоні змінного рівня води не ефективно. Відремонтовані цементними розчинами конструкції через комплекс приведених вище впливів у цій зоні не довговічні. При цьому матеріал у зоні змінного рівня води повинний мати високі показники по міцності, стиранню, водонепроникності, морозостійкості, біостійкості, корозійній стійкості та забезпечувати високе зчеплення з поверхнею старого бетону. Ряд проведених досліджень показує, що всьому цьому комплексу вимог щонайкраще задовольняють полімеррозчини (фуранові, епоксидні, фенолоформальдегідні, поліефірні, карбамідні та ін.).
Для застосування в різних регіонах України найбільший інтерес являють карбамідні смоли, тому що вони дешевше, малотоксичні (застосовуються в меблевій промисловості) і виробляються в Україні. При цьому по своїм фізико-механічним характеристикам не уступають іншим видам полімерів. Дотепер накопичений ряд даних по дослідженню властивостей і розробці рецептур різних карбамідних композитів. Однак, ці дослідження не висвітлюють питання ремонту і відновлення гідротехнічних споруд у зоні змінного рівня води, а також міцностні й адгезійні властивості полімерних композицій при спільній їх роботі зі старим бетоном у відновлених гідротехнічних спорудах.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано відповідно з госпдоговірною темою № 0100U001375 “Розробка складів бетону, технології ремонту та відновлення підводних бетонних штучних споруд” (1999-2000 р.). Замовником є Укрзалізниця в особі Придніпровської залізниці. Автор є виконавцем робіт по розробці та дослідженню полімерних розчинів для ремонту транспортних споруд в зоні змінного рівня води.
Мета роботи і задачі дослідження. Метою роботи є розробка, дослідження й оптимізація карбамідних полімеррозчинів для відновлення цілісності бетонів транспортних споруд при ремонтно-відбудовних роботах в зоні змінного рівня води.
Для досягнення мети було поставлено та вирішено такі задачі:
- проведення аналізу процесів порушення цілісності бетону, а також розкрити закономірності структуроутворення карбамідних полімеррозчинів;
- виконання досліджень реологічних властивостей карбамідних полімеррозчинів та міцностних властивостей полімерного каменю;
- дослідження впливу складу карбамідного полімеррозчину на експлуатаційні властивості ремонтного шару;
- проведення досліджень адгезійних властивостей карбамідних полімеррозчинів до поверхні бетону;
- дослідження хімічної та біологічної стійкості карбамідних полімеррозчинів;
- розробка основних положень технології проведення ремонтно-відбудовних робіт способом торкретування в зоні змінного рівня води карбамідними полімеррозчинами.
Об'єкт дослідження: властивості і технологія карбамідних полімеррозчинів для ремонту транспортних бетонних споруд в зоні змінного рівня води.
Предмет дослідження: карбамідні полімеррозчини для відновлення цілісності бетонів транспортних споруд при ремонтно-відбудовних роботах в зоні змінного рівня
Фото Капча