Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вплив засобів масової інформації на формування свідомості учнів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
54
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ І. Засоби масової комунікації в системі соціального формування особистості
1.1 Розвиток системи масової комунікації
1.2 Соціально-педагогічні проблеми впливу ЗМІ на дітей та молодь
1.3 Вплив телебачення на формування особистості дитини
1.4 Медіа освіта у сучасних школах
1.5 Діагностика життєвої позиції школярів щодо засобів масової комунікації
Розділ ІІ. Вплив засобів масової інформації на формування агресивності та насильства у дітей різного віку
2.1 Фільм жахів, як осучаснена казка
2.2 Вплив мульфільмів на психіку дитини
2.3 Дослідження актів насилля, демонстрованих глядачеві телебачення
Розділ ІІІ. Інтернет – залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва
3.1 Сутність явища Інтернет – залежності та її симптоми
3.2 Психологічні причини Інтернет – залежності
3.3 Вплив Інтернет – залежності на виховання школярів
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
На сьогодні вивчення проблем впливу телебачення на психічну сферу дитини має надзвичайно важливе значення. Педагоги, психологи, вчителі, батьки, учні, дорослі та самі діти повинні знати про особливі психологічні «стосунки», які встановлюються між глядачем і телевізором, який у наш час став не просто джерелом різноманітної інформації, є сурогатом живого спілкування, технічним засобом, який претендує на роль головного вихователя людини. Пам’ять, увага, мислення, фантазія дітей перебувають під впливом цього засобу масової інформації. Тому, здавалось би, така невинна для дітей розвага в школі, як перегляд мультфільмів або телефільмів під час перерви або після уроків у очікуванні батьків, яким учнів нібито винагороджують за гарну поведінку і який переходить у звичку, може мати, хоча й латентні на перших порах, але досить вагомі, не завжди однозначні наслідки.
Сучасне телебачення є найбільш розповсюдженим і популярним засобом масової інформації. Експерти питань з теорії засобів масової інформації (далі – ЗМІ), осмислюючи величезний їхній вплив на суспільне життя взагалі та на життя окремої людини, виокремлюють значущість і силу впливу електронних засобів комунікації, блискавичний порівняно з видавничою справою та пресою розвиток.
Телебачення є найлегшим у сприйманні людиною інформації засобом масової комунікації, воно найшвидше та найоперативніше інформує про події у світі, легко та комфортно може перенести людину у будь-який куточок світу. Телебачення імітує трьохвимірний простір на екрані, одночасно використовує зорові і слухові образи, створює справжнє видовище, яке приносить відчутну насолоду людині. Нерідко стає чи не єдиним співрозмовником для самотніх, спустошеними соціальними проблемами школярів.
Великий вплив має телевізійне насильство на поведінку дитини, якщо воно винагороджується, якщо агресивну поведінку демонструє в цілому позитивний герой або ж якщо естетика фільму та його прийоми були «на висоті».
Актуальність даної роботи полягає у обмеженому обсязі знань учнів щодо впливу засобів масової інформації на їхню психіку.
Вік комп’ютера, незважаючи на ряд переваг, що він надає, породжує негативний вплив на психологічний, емоційний та фізичний розвиток дітей. Проведення дітьми значної частини свого дозвілля вдома, біля телевізора веде за собою погіршення стану здоров’я, зниження інтересу до читання, спорту, до активних форм використання вільного часу, що призводить до формування пасивності, байдужості тощо.
Мета – вивчення впливу засобів масової інформації на соціальне виховання дитини, на її внутрішній світ та поведінку, розглянути явище та симптоми Інтернет – залежності у підлітків.
Об’єкт дослідження – специфіка впливу ЗМІ на формування свідомості особистості та її характеру.
Предметом дослідження є особливості системи соціально-педагогічних заходів спрямованих на становлення та реалізацію духовного потенціалу дитини під впливом ЗМІ.
Методи дослідження: опрацювання наукових літературних джерел, бесіда, спостереження, анкетування, опитування.
Для досягнення даної мети я поставила ряд наступних завдань:
ознайомитися з процесом розвитку системи масової комунікації та суть функції ЗМІ у суспільстві;
вивчення впливу ЗМІ на формування агресивності та насильства;
проаналізувати психологічні причини виникнення Інтернет – залежності;
шляхи вирішення проблеми вільного доступу підлітків до мережі та обмеження дитини в користування Інтернетом.
Експериментальною базою дослідження була Талалаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів та Великодорізький НВК «ЗНЗ-ДНЗ» І-ІІ ступенів. У ході експерименту, який проходив в період з вересня по листопад 2011 року до 2015 року, були задіяні учні 5-11 класів, батьківський та педагогічний колективи.
Матеріали наукової роботи можуть бути використані педагогами, практичними психологами, учнями загальноосвітніх навчальних закладів.
 
Розділ 1. Засоби масової інформації в системі соціального формування особистості
 
1.1 Розвиток системи масової комунікації
 
В сучасному суспільстві людина з раннього дитинства опиняється в оточенні сфери технологій, вагомою частиною якої являються засоби масової комунікації (далі – ЗМК), що відіграють важливу роль в формуванні дитячої психіки. При чому, на перші місця вийшли так звані електронні засоби.
Сучасні ЗМК, особливо телебачення набувають планетарного характеру, звертаються до багатомільйонної аудиторії, створюють новий тип культури – аудіовізуальний.
Особливу роль в активізації людини мають такі функції спілкування, як організація та удосконалення суспільного життя й діяльності, формування і розвиток міжособистісних відносин. Основна проблема в усвідомленні ролі і форми спілкування ЗМІ та дитини полягає в тому, щоб точно визначити специфічну властивість, котру мають підготувати його учасники, і ту роль та
Фото Капча