Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Впровадження інвестиційного проекту МКП “Миколаївводоканал"

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ВСТУП
 
Закон України «Про спеціальну економічну зону "Миколаїв" визначає порядок створення, функціонування та ліквідації спеціальної економічної зони "Миколаїв". 
(N 1909-III, 13.07.2000, Закон, Верховна Рада України Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 42, ст.349 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3036-III від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.189 N 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267 ).
Відповідно до ст. 1 Спеціальна економічна зона "Миколаїв" (далі - СЕЗ "Миколаїв") створюється в місті Миколаєві на строк 30 років у межах земельних ділянок, наданих у користування суднобудівним підприємствам:
державній холдинговій акціонерній компанії "Чорноморський суднобудівний завод" (площа 340 га, в тому числі акваторія ріки Південний Буг - 43 га);
відкритому акціонерному товариству "Суднобудівний завод "Океан" (площа 240 га, в тому числі акваторія ріки Південний Буг - 30 га);
державному підприємству "Суднобудівний завод імені 61 комунара" (площа 160 га, в тому числі акваторія ріки Південний Буг - 40 га) та прилеглої території площею 120 га земель Миколаївської міської ради.
Зазначена територія на заході межує з проспектом Героїв Сталінграда (1000 м), на півночі - з житловою забудовою мікрорайону "Північний" (750 м), на сході - з водним фондом ріки Інгул (750 м), на півдні - з територією державного підприємства "Суднобудівний завод імені 61 комунара" (1750 м).
Оригінал карти з описом меж території СЕЗ "Миколаїв" зберігається у Миколаївській обласній державній адміністрації.
Метою створення СЕЗ "Миколаїв" є залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для збереження існуючих та створення нових робочих місць, впровадження новітніх технологій, сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та підприємництва, підвищення ефективності використання виробничих потужностей суднобудівних підприємств та їх експортного потенціалу, збільшення поставок високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури.
 
ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ МИКОЛАЇВЩИНИ”
 
На території СЕЗ "Миколаїв" установлюється та діє спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
Законодавство України на території СЕЗ "Миколаїв" діє в межах Конституції України з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" та цим Законом.
Органи виконавчої влади на території СЕЗ "Миколаїв" діють у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" та цим Законом.
( Частину третю статті 2 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )
( Частину четверту статті 2 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )
Органами управління СЕЗ "Миколаїв" є:
Миколаївська міська рада;
Миколаївська обласна державна адміністрація;
орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв".
Миколаївська міська рада здійснює свої повноваження на території СЕЗ "Миколаїв" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цього Закону та інших нормативно-правових актів.
До сфери повноважень Миколаївської міської ради також належить:
затвердження стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ "Миколаїв";
укладення з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" генеральної угоди про передачу йому в користування земельних ділянок та природних ресурсів місцевого значення на території СЕЗ "Миколаїв";
здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.
Миколаївська обласна державна адміністрація здійснює свої повноваження на території СЕЗ "Миколаїв" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеві державні адміністрації", цього Закону та інших нормативно-правових актів.
До сфери повноважень Миколаївської обласної державної адміністрації також належать:
забезпечення необхідних умов функціонування державних органів, розташованих на території СЕЗ "Миколаїв";
утворення, ліквідація, реорганізація органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв";
розгляд і затвердження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на території СЕЗ "Миколаїв" (далі - інвестиційні проекти);
регулювання залучення до роботи у СЕЗ "Миколаїв" іноземних працівників;
надання центральним органам виконавчої влади інформації щодо функціонування СЕЗ "Миколаїв";
затвердження порядку укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Миколаїв" щодо умов реалізації інвестиційного проекту;
затвердження порядку реєстрації суб'єктів СЕЗ "Миколаїв";
здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.
Органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" є юридична особа, створена Миколаївською обласною державною адміністрацією за участю окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на території СЕЗ "Миколаїв".
Положення (статут) про орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" затверджується Миколаївською обласною державною адміністрацією.
До компетенції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" належить:
розроблення та забезпечення реалізації спільно з суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ "Миколаїв";
організація облаштування території СЕЗ "Миколаїв";
організація та контроль за будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвиток мережі комунікаційних зв'язків;
укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Миколаїв" щодо умов реалізації інвестиційного проекту в порядку, встановленому Миколаївською обласною державною адміністрацією;
укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо облаштування території СЕЗ "Миколаїв", будівництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв'язків;
укладення договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури
Фото Капча