Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Впровадження інвестиційного проекту МКП “Миколаївводоканал"

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 

підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності - у судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.

Підприємствам суднобудівної промисловості - суб'єктам СЕЗ "Миколаїв" надається відстрочка на 60 місяців щодо сплати заборгованості перед Державним бюджетом України та державними цільовими фондами за станом на 1 січня 2000 року. Відстрочена заборгованість підлягає щомісячному погашенню рівними частками починаючи з 1 січня 2001 року.
У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України дія Указу Президента України від 28 червня 1999 року N 758/99 "Про спеціальну економічну зону "Миколаїв".
 
“ВПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ МКП “МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ”
 
Нещодавно Рішенням сесії Миколаївської міської ради № 13 / 17 від 19 червня 2007 року схвалено інвестиційний „Проект розвитку системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві”, розроблений спільно з Європейським Інвестиційним Банком. 
В межах Проекту буде здійснена реконструкція та модернізація систем водопостачання та водовідведення на загальну суму 27,29 млн. ЕUR , гарантується забезпечення європейського рівня екологічної безпеки, досягнення повної відповідності національним нормам щодо очищення стоків та скиду їх до водних об’єктів, приведення системи очистки та подачі споживачам питної води до європейських стандартів. 
“Інвестиції – це другий компонент сукупних витрат та сукупного попиту, який поступається споживчим видаткам за абсолютними розмірами.
Відповідно до Закону України „Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки” (від24.06.2004 р.№1869-1V [ 5 ] (c 2) - недосконалість системи управління житлово-комунальним господарством України, зволікання з реформуванням призвели до того, що підприємства галузі неспроможні ефективно працювати в ринкових умовах і надавати споживачам послуги належного рівня та якості.
Наприклад, в міському комунальному підприємстві „Миколаївводоканал” працює 1200 чол., в той час, як в місті Німеччини всього 14 чол., у нас по 10-12 поривів, аварій щодня усувають, а в Німеччині – ніяких аварій, що й казати, за 12 років роботи ні однієї скарги від жителів не було, не те, що аварій.
Тому обгрунтовуючи вибір теми реферату я виходив з того, що забезпечення якісною питною водою населення області є найактуальнішим питанням у наш час.
Інвестиційний проект „Проект розвитку системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві” розроблено у відповідності до завдань, передбачених Загальнодержавною програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки, Плану розвитку МКП „Миколаївводоканал” на 2006-2012 роки, затвердженого рішенням міської ради від 30 червня 2006 року № 2/38.
Необхідність розробки інвестиційного проекту обґрунтовувалось експертною групою консорціуму у складі трьох компаній: THALES, SOGREAH та POYRY за дорученням Європейського Інвестиційного Банку в рамках Чорноморського інвестиційного проекту і фінансувалась Європейською комісією. В підготовці матеріалів по обґрунтуванню необхідності впровадження інвестиційного проекту приймали участь спеціалісти Німеччини, Англії, Франції, Австрії та України за підтримки місцевої команди спеціалістів МКП „Миколаївводоканал”, Миколаївської міської ради, Міністерства охорони навколишнього середовища України.
Проект складається із короткострокового інвестиційного проекту та можливостей оптимізації системи каналізації м. Миколаєва на довгостроковий період.
Проект підтримано Європейською Комісією, Європейським Інвестиційним Банком. Перший етап оцінки проектних пропозицій за повідомленням Європейської Комісії буде підтримано фінансуванням в обсязі 13,5 млн. EUR та грант для співфінансування в розмірі 3 млн. EUR.
На підприємстві останнім часом уже дещо виконано. Переведено на автоматизований режим роботи 6 насосних станцій водопроводу, що крім скорочення кількості робітників дало ефект - зменшилося енергоспоживання на 30-50 % та зменшився ризик виникнення надзвичайних ситуацій на лініях електромереж.
Для проведення ефективних економічних реформ Україна потребує значних капіталовкладень. “Основними кредиторами України залишалися до останнього часу міжнародні фінансові організації та уряди розвинутих країн. Так, міжнародний валютний фонд працює з українським урядом за трьома програмами:
-програма трансформації економіки;
-програма короткострокового фінансування, що спрямована на досягнення макроекономічної стабілізації;
-програма розширеного фінансування.
Важливим джерелом необхідних ресурсів мають стати прямі іноземні інвестиції, обсяги яких ще недостатні.” Прямі іноземні інвестиції в Україну з Німеччини склали: 1996 – 156.9 млн. дол. США, 2000 – 228.5 ------“”-------, 2002 – 250.2 ------“”-------, 2003 – 312.1 ------“”-------. 
Для забезпечення стабільного економічного зростання більшість підприємств міста Миколаєва потребують значних інвестицій, які зможуть підтримати їх конкурентноспроможність завдяки впровадженню нових технологій та модернізації виробництва та інших нововведень.
За даними статистики, надходження прямих іноземних інвестицій в економіку м. Миколаєва становлять (в тис. дол. США) :
 
Прямі іноземні інвестиції в економіку м. Миколаєва
 
В науковому та громадсько-політичному журналі при Київському університеті економіки та технологій транспорту «Економіст» за серпень 2006 р. Спецвипуск «Миколаїв іноваційний: стан, проблеми, перспективи» надруковано основні показники економічного і соціального розвитку м. Миколаїв. Я їх доповнив даними по МКП «Миколаївводоканал» 
 
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м. МИКОЛАЇВ
 
“Згідно з міжнародною методикою економічного аналізу, основною класифікаційною ознакою інвестицій є об’єкт вкладання коштів. За цим критерієм виділяють фінансові та реальні інвестиції”. 
Нашим об’єктом дослідження є міське комунальне підприємство „Миколаївводоканал”.
Система водопостачання та водовідведення м. Миколаєва уявляє собою комплекс споруд, об’єднаних єдиним технологічним процесом транспортування, очищення, розподілу води, прийому та
Фото Капча