Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Впровадження інвестиційного проекту МКП “Миколаївводоканал"

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 

підвищити показники ступеня очищення стічних вод до скиду їх у р. П.Буг, наблизивши їх до гранично допустимих скидів ;

- зменшити собівартість послуг з водопостачання та водовідведення внаслідок автоматизації виробництва;
- зменшити собівартість послуг шляхом впровадження енергозберігаючих технологій на насосних станціях водопроводу.
Обґрунтування необхідності впровадження інвестиційного проекту викладена в заключному звіті „Проекту розвитку системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві”, розробленому на замовлення і в рамках співробітництва Європейської Комісії з міжнародними фінансовими організаціями.
В ході реалізації проекту Проекту запланованих технічних та організаційних нововведень підприємством розробляються окремі підпроекти в частині модернізації насосного обладнання, автоматизації виробничих процесів, впровадження енергозберігаючих технологій з детальною розробкою фінансових планів і оцінкою ефективності інвестицій.
Серед основних нововведень, з економічної точки зору, вважаю технічне переоснащення водозаборів із заміною хлораторів на установки з використанням гіпохлориту натрію. А на сьогоднішній день в МКП “Миколаївводоканал” знезаражують воду хлоруванням. Це небезпечно для отруєння населення і персоналу.
Так, в інформаційно-аналітичному збірнику [ 17 с 68 ] йдеться саме про технічне переоснащення водозаборів із заміною хлораторів на установки з використанням гіпохлориту натрію.
“Витрати на впровадження даної технології значно менші і економніші порівняно з витратами на закупівлю обладнання для технології знезараження з використанням хлор газу. Причому вартість реагенту також є нижчою” [ 17 с 68 ].
 
ВИСНОВКИ
 
1. Існуючий стан системи водопостачання та водовідведення м. Миколаєва можна визначити як незадовільний. Модернізація та реконструкція очисних споруд водопроводу з 1979 року не здійснювалась, в результаті чого вони знаходяться в аварійному стані та не відповідають загальноєвропейським стандартам. Загальний знос очисних споруд складає 43%. Система трубопроводів, якими питна вода транспортується споживачам, зношена і потребує капітального ремонту, оскільки строк експлуатації деяких мереж перевищує 50,60,70 і навіть 80 років. Близько 55 км. мереж знаходяться в аварійному стані, як наслідок – втрати очищеної питної води в мережах досягли рівня 34% від загального водоспоживання, в середньому щодобово відбувається до 8 пошкоджень на мережах водопостачання. Очисні споруди каналізації внаслідок тривалої експлуатації в агресивному середовищі фізично та морально застаріли, знаходяться поза межами експлуатаційного ресурсу і на теперішній час не можуть забезпечувати якість очищення стічних вод, яка б відповідала як нормам ЄС, так і українським стандартам.
Незадовільний стан системи водопостачання та водовідведення м.Миколаєва призводить до втрат в соціально-економічному розвитку міста, забрудненню навколишнього середовища, що не піддаються прямому економічному обрахунку.
2. Сучасний рівень фінансування розвитку та утримання систем централізованого холодного водопостачання та централізованого водовідведення м. Миколаєва не дає можливості призупинити прогресуючий процес їх руйнування.
3. Аналіз існуючого стану систем централізованого холодного водопостачання та централізованого водовідведення м. Миколаєва, ступінь навантажень на них та сучасний рівень їх утримання свідчить про інтенсивне руйнування каналізаційних колекторів, очисних споруд каналізації, значне погіршення роботи очисних споруд водопроводу та систем подачі і розподілу питної води.
4. Підтримання систем централізованого холодного водопостачання та централізованого водовідведення м. Миколаєва можливе лише за умов значного збільшення обсягів їх фінансування, що в нинішніх економічних умовах країни за рахунок внутрішніх ресурсів міста не може бути забезпечено.
5. Ефективність проекту підтверджується терміном розрахункової окупності – 8 років (до 2014 р.).
Реалізація проекту розрахована на використання матеріально-технічних ресурсів вітчизняних та зарубіжних виробників, що сприятиме створенню нових робочих місць в регіоні.
6. Джерелом окупності проекту та погашення кредиту Європейського інвестиційного банку буде прибуток Міського комунального підприємства „Миколаївводоканал”, при цьому гарантом погашення кредиту буде Україна.
7. Отримавши протягом 2009-2015 року кредит Європейського інвестиційного банку МКП „Миколаївводоканал” необхідно буде повернути до 2014 року суму 18,12 млн. ЕUR, у тому числі: кредит – 15,54 млн. ЕUR, обслуговування кредиту – 0,266 млн. ЕUR, проценти за кредит – 2,311 млн. ЕUR.
8. Найбільш доцільним рішенням в такому стані є виконання запланованих іновацій та іноваційних нововведень, реконструкція та модернізація систем водопостачання та водовідведення в межах „Проекту модернізації і розвитку послуг водопостачання та водовідведення м.Миколаєва” на загальну суму 27,29 млн. ЕUR, з яких грант ЄС - 3.12 млн. ЕUR, кошти МКП „Миколаївводоканал” – 7,85 млн. ЕUR, кредит Європейського інвестиційного банку – 15,54млн. ЕUR, грант ЄС на створення і роботу Групи Впровадження Проекту (ГВП) і технічну допомогу консультантів – 0,78 млн. ЕUR.
Серед основних нововведень, з економічної точки зору, вважаю технічне переоснащення водозаборів із заміною хлораторів на установки з використанням гіпохлориту натрію. А на сьогоднішній день в МКП “Миколаївводоканал” знезаражують воду хлоруванням. Це небезпечно для отруєння населення і персоналу.
Так, в інформаційно-аналітичному збірнику [ 17 с 68 ] йдеться саме про технічне переоснащення водозаборів із заміною хлораторів на установки з використанням гіпохлориту натрію.
“Витрати на впровадження даної технології значно менші і економніші порівняно з витратами на закупівлю обладнання для технології знезараження з використанням хлор газу. Причому вартість реагенту також є нижчою”. [ 17 с 68 ].
 
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
 
1. Дейл Карнеги “Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей” - Донецк, “Сталкер”, 1999.
2. Ф. Тейлор "Основы научного менеджмента" - Москва, "Прогресс", 1992.
3. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. “Основы менеджмента” - Москва, “Дело”, 1992.
4. Джини Грехем Скотт “Конфликты. Пути их преодоления” - Киев, “Внешторгиздат”, 1991.
5. Вернер Зигерт “Руководить без конфликтов”.– Москва, “Экономика”, 1990.
6. Тарасевич В.М. Економічна теорія. Підручник. Київ. 2006.– глава 17 стор. 344). 
7. Єщенко П.С. , Ю.І. Палкін. Сучасна економіка. Київ. 2005. – 325 с.
8. «Бизнес-ликбез» «Тайм-менеджмент. Модная «штучка» или нужда?» // Газета «Губернская неделя». - 3.07.2007. - №15.- С. стр. 6.
9. Тарасов В.К. Персонал-технология: //Отбор и подготовка менеджеров. Ленинград. 1989. 367 С.
10. Зиновьев Ф.В., Гаврилов А.Г. , Зиновьев И.Ф. //Исскуство управлять. Симферополь. 1992. 106 С.
11. Завадський Й.С. Практикум. //Проектування системи управління та менеджменту. Київ. 1994. 205 С.
12. Сацков Н.Я. //Методы и приемы деятельности менеджера и бизнесмена. 1993. 399 С.
13. Ніколенко Ю.В. //Основи економічної теорії. Підручник. Київ. 2001. –279 с.
14. Поль Самуельсон – Лауреат Нобелівської премії, професор США. //Економіка. -1993. – С . стр. 493.
15. Василенко В.О., Шматько В.Г. “Іноваційний менеджмент”. Навчальний посібник. Київ. 2005.- 439 с.
16.“Фінансовий менеджмент”.Навчальний посібник. Київ. 2006.- 273 с.
17. Чернега О.Б., доктор економічних наук, професор.“Міжнародний менеджмент”. Київ. 2006. 591 с.
18. “Управление предприятием”. Словарь справочник. Москва. 1990.335с.
19. А. Файоль, Г. Емерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд "Управление –это наука и исскуство" - Москва, "Республика", 1992. 349 с.
20. Закон України «Про спеціальну економічну зону "Миколаїв" (N 1909-III, 13.07.2000, Закон, Верховна Рада України Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 42, ст.349 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3036-III від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.189 N 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267 ).
Фото Капча