Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вибір електродвигуна та розрахунок основних параметрів привода

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
1. ВИБІР ЕЛЕКТРОДВИГУНА ТА РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИВОДА
 
Вихідні дані: nз =184 кВт;
 
T3=440 Нм;
Kз = 1,8.
 
1.1 Визначаемо потужність на вихідній ланці привода:
 
  кВт
 
1.2 Визначаємо потрібну потужність електродвигуна:
 
N1 =  кВт,
де пр = п.п  з.п = 0,95  0,97 = 0,92;
п.п = 0,94 ... 0,96 – К.К.Д пасової передачі (с.15 [1]);
з.п = 0,96 ... 0,98 – К.К.Д зубчастого редуктора (с.15 [1]).
 
1.3. Визначаємо можливу частоту обертання двигуна, (об/хв):
 
n  = nз  iпр = 184  7,5 = 1380,
де iпр = iп.п  iз.п = 2,5  3 = 7,5;
iп.п = 2 … 4 – передаточне відношення пасової передачі (с.15 [1]);
iз.п = 2 ... 6 – передаточне відношення зубчастої передачі (с.15 [1]).
 
1.4 Беремо електродвигун серії 4А згідно з ГОСТ 19523-81 (табл. 2 [1]) 4А132М4УЗ.
Параметри електродвигуна:
 
Nел = 11 кВт; nел = 1460 об/хв.;   = 2;  = 2,2.
 
1.5. Визначаємо дійсне передаточне відношення привода:
 
iпр =  .
 
1.6. Визначаємо передаточне відношення по ступенях
 
iп.п = 2,5; iз.п =  .
 
1.7. Визначаємо частоти обертання валів привода (об/хв):
 
n1 = nел = 1460;
n2 =  ;
n3 =  .
 
1.8. Визначаємо потужності на валах привода (кВт):
 
N1 = 9,22;
N2 = N1  п.п = 9,22  0,95 = 8,76;
N3 = N2  з.п = 8,76  0,97 = 8,5.
 
1.9. Визначаємо крутні моменти на валах привода (нм):
 
1 = 9550  ;
2 = 9550  ;
3 = 9550  .
 
1.10. Визначаємо орієнтовні діаметри валів привода (мм):
 
d1 = dел = 38, (табл. 3 [1]);
d2 =  ;
d3 =  .
Де [] = 15 … 30 МПа – допустиме напруження.
Приймаємо: d2 = 32 мм, d3 = 48 мм.
 
1.11. Основні параметри привода
N (кВт) n (об/хв.) T (нм) d (мм) I Тип зв’язку
1 9,22 1460 60,31 38 2,5
3,17 пасова передача
зубчастий редуктор
2 8,76 584 143,25 32
3 8,5 184 440 48
 
2. РОЗРАХУНОК КЛИНОПАСОВОЇ ПЕРЕДАЧІ
 
Вихідні дані: N1 = 9,22 кВт; 
n1 = 1460 об/хв.; Число змін – 2 
T1 = 60,31 нм iп.п = 2,5 
 
2.1 Приймаємо профіль паса “Б” з розмірами перерізу, (табл. 2.12 [1]): 
 
 
bp = 14 мм;
h = 10,5 мм;
b = 17 мм;
y0 = 4 мм;
A = 138 мм2;
 
2.2 Визначаємо діаметр ведучого шківа (табл. 2.15 [1]):
 
dp1 = 140 мм.
 
2.3. Визначаємо діаметр веденого шківа (мм):
 
dp2 = dp1  iп.п (1 – ) = 140  2,5 (1 – 0,01) = 346,5,
де  = 0,01 ... 0,02 – коефіцієнт ковзання.
 
Згідно з ГОСТ 17383-73 (табл. 2.4 [1]) приймаємо:
 
dp2 = 355 мм.
 
2.4. Фактичне передаточне відношення
 
iп.п =   .
 
2.5. Визначаємо швидкість паса (м/с):
 
V1 =  < [V] = 25.
 
2.6. Частота обертів веденого вала (об/хв):
 
n2 = n1 .
2.7. Визначаємо міжосьову відстань (табл. 2.14 [1]), мм:
 
а = Ка  dp2 = 1,1  355 = 390;
Ка=1,1.
 
2.8. Розрахункове значення довжини паса (мм):
 
Lp= 2a + .
 
Вибираємо стандартну довжину паса (с. 26 [1]):
 
L = 2000 мм.
 
2.9. Перевіряємо умову обмеженості числа пробігів паса (1/c):
 
U =  < [U] = 7 … 10
 
2.10. Уточнюємо міжосьову відстань (мм):
 
а =  
 .
 
2.10.1. Мінімальне значення міжосьової відстані (мм):
 
аmin = a – 0,01L = 523 – 0,01  2000 = 503.
2.10.2. Максимальне значення міжосьової відстані (мм):
 
amax = a + 0,025L = 523 + 0,025  2000 = 573.
 
2.11. Перевіряємо кут обхвату ведучого шківа:
 
1 = 180 – 60  180 – 60 >[1] = 110
 
2.12. Знаходимо коефіцієнт довжини паса:
 
  (табл. 2.19 [1]),
де L0 = 2240 мм – базова
Фото Капча